Van Buuren Opleidingen

Adresgegevens

Marienhoef 11
3851ST ERMELO

Bereikbaar via

(0341) 55 37 87 (088) 700 14 00 www.vanbuuren.nl

Praktijkopleidingen

 • Motor
 • Auto
 • Aanhangwagen achter auto
 • Bromfiets

Theorieopleidingen

 • Motor
 • Auto
 • Bromfiets
 • Tractor

Beroepsopleidingen

 • Bus
 • Aanhangwagen achter bus
 • Vrachtauto
 • Aanhangwagen achter vrachtauto
 • Heftruck
 • ADR
 • Taxi
 • Tractor

Bijzonderheden

 • Aangepaste auto
 • Automaat personenauto

Rijschoolnummer

7288Z1

KvK-nummer

080610930000

Examenlocaties

Meppel, Zwolle, Emmeloord, Leusden, Harderwijk, Apeldoorn, Tiel

1497 totaal aantal afgenomen examens

53% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Meppel 24% 0% (5) 33% (12) 59%
Zwolle 53% 49% (289) 58% (212) 52%
Emmeloord 49% 49% (204) 50% (153) 53%
Leusden 56% 50% (40) 68% (22) 52%
Harderwijk 56% 53% (353) 62% (203) 56%
Apeldoorn 100% 100% (1) 100% (1) 54%
Tiel 100% 100% (2) 0% (0) 58%

Meppel

Slagingspercentage rijschool 24%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
0%
5
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
33%
12
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 59%

Zwolle

Slagingspercentage rijschool 53%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
49%
289
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
58%
212
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 52%

Emmeloord

Slagingspercentage rijschool 49%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
49%
204
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
50%
153
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 53%

Leusden

Slagingspercentage rijschool 56%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
50%
40
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
68%
22
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 52%

Harderwijk

Slagingspercentage rijschool 56%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
53%
353
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
62%
203
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 56%

Apeldoorn

Slagingspercentage rijschool 100%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
100%
1
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
100%
1
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 54%

Tiel

Slagingspercentage rijschool 100%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
100%
2
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
0%
0
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 58%

Examenlocaties

Zwolle, Harderwijk

233 totaal aantal afgenomen examens

78% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Zwolle 68% 71% (66) 62% (29) 70%
Harderwijk 85% 86% (118) 80% (20) 74%

Zwolle

Slagingspercentage rijschool 68%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
71%
66
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
62%
29
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 70%

Harderwijk

Slagingspercentage rijschool 85%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
86%
118
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
80%
20
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 74%

Examenlocaties

Assen, Meppel, Zwolle, Leusden, Harderwijk

233 totaal aantal afgenomen examens

87% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Assen 82% 90% (10) 0% (1) 85%
Meppel 82% 83% (30) 67% (3) 87%
Zwolle 81% 81% (64) 83% (6) 91%
Leusden 93% 94% (52) 75% (4) 87%
Harderwijk 92% 92% (60) 100% (3) 86%

Assen

Slagingspercentage rijschool 82%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
90%
10
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
0%
1
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 85%

Meppel

Slagingspercentage rijschool 82%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
83%
30
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
67%
3
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 87%

Zwolle

Slagingspercentage rijschool 81%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
81%
64
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
83%
6
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 91%

Leusden

Slagingspercentage rijschool 93%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
94%
52
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
75%
4
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 87%

Harderwijk

Slagingspercentage rijschool 92%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
92%
60
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
100%
3
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 86%

Examenlocaties

Zwolle, Harderwijk

190 totaal aantal afgenomen examens

77% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Zwolle 74% 75% (77) 62% (8) 82%
Harderwijk 80% 78% (87) 89% (18) 81%

Zwolle

Slagingspercentage rijschool 74%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
75%
77
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
62%
8
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 82%

Harderwijk

Slagingspercentage rijschool 80%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
78%
87
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
89%
18
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 81%

Examenlocaties

Zwolle, Emmeloord, Leusden, Harderwijk, Apeldoorn

539 totaal aantal afgenomen examens

77% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Zwolle 80% 79% (113) 83% (35) 80%
Emmeloord 75% 76% (103) 74% (23) 79%
Leusden 80% 81% (47) 75% (4) 76%
Harderwijk 74% 72% (162) 85% (33) 76%
Apeldoorn 74% 72% (18) 100% (1) 75%

Zwolle

Slagingspercentage rijschool 80%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
79%
113
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
83%
35
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 80%

Emmeloord

Slagingspercentage rijschool 75%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
76%
103
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
74%
23
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 79%

Leusden

Slagingspercentage rijschool 80%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
81%
47
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
75%
4
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 76%

Harderwijk

Slagingspercentage rijschool 74%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
72%
162
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
85%
33
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 76%

Apeldoorn

Slagingspercentage rijschool 74%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
72%
18
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
100%
1
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 75%

Examenlocaties

Zwolle, Emmeloord, Leusden, Harderwijk

533 totaal aantal afgenomen examens

68% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Zwolle 66% 71% (125) 53% (45) 72%
Emmeloord 71% 72% (46) 68% (19) 70%
Leusden 50% 50% (2) 0% (0) 69%
Harderwijk 69% 68% (221) 72% (75) 72%

Zwolle

Slagingspercentage rijschool 66%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
71%
125
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
53%
45
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 72%

Emmeloord

Slagingspercentage rijschool 71%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
72%
46
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
68%
19
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 70%

Leusden

Slagingspercentage rijschool 50%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
50%
2
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
0%
0
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 69%

Harderwijk

Slagingspercentage rijschool 69%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
68%
221
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
72%
75
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 72%

Examenlocaties

Zwolle, Emmeloord, Leusden, Harderwijk

326 totaal aantal afgenomen examens

58% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Zwolle 62% 70% (80) 43% (35) 72%
Emmeloord 70% 70% (30) 71% (7) 65%
Leusden 100% 0% (0) 100% (1) 62%
Harderwijk 53% 55% (109) 48% (64) 57%

Zwolle

Slagingspercentage rijschool 62%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
70%
80
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
43%
35
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 72%

Emmeloord

Slagingspercentage rijschool 70%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
70%
30
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
71%
7
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 65%

Leusden

Slagingspercentage rijschool 100%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
0%
0
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
100%
1
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 62%

Harderwijk

Slagingspercentage rijschool 53%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
55%
109
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
48%
64
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 57%

Examenlocaties

Harderwijk

28 totaal aantal afgenomen examens

61% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Harderwijk 61% 67% (15) 54% (13) 69%

Harderwijk

Slagingspercentage rijschool 61%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
67%
15
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
54%
13
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 69%

Examenlocaties

Zwolle, Harderwijk

145 totaal aantal afgenomen examens

54% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Zwolle 55% 53% (34) 57% (30) 64%
Harderwijk 54% 52% (48) 58% (33) 52%

Zwolle

Slagingspercentage rijschool 55%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
53%
34
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
57%
30
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 64%

Harderwijk

Slagingspercentage rijschool 54%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
52%
48
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
58%
33
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 52%

Examenlocaties

Zwolle, Goes, Utrecht, Nijmegen, Tiel

79 totaal aantal afgenomen examens

73% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Zwolle 71% 72% (25) 67% (3) 65%
Goes 72% 72% (18) 71% (7) 61%
Utrecht 100% 100% (1) 0% (0) 51%
Nijmegen 100% 100% (2) 100% (1) 72%
Tiel 73% 74% (19) 67% (3) 65%

Zwolle

Slagingspercentage rijschool 71%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
72%
25
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
67%
3
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 65%

Goes

Slagingspercentage rijschool 72%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
72%
18
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
71%
7
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 61%

Utrecht

Slagingspercentage rijschool 100%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
100%
1
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
0%
0
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 51%

Nijmegen

Slagingspercentage rijschool 100%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
100%
2
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
100%
1
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 72%

Tiel

Slagingspercentage rijschool 73%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
74%
19
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
67%
3
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 65%
feedback

Uitleg

 • De slagingspercentages worden in de maand na elk kwartaal ververst. Een rijschool staat er alleen bij als die examens heeft gehad in de afgelopen 4 kwartalen. De meetperiode is nu 1 januari 2022 t/m 31 december 2022.
  Let op: door de corona-lockdowns zijn er minder examens afgenomen, wat van invloed kan zijn op het slagingspercentage.
 • De getoonde rijscholen staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en het CBR.