Reservering examens en rijtesten

Machtigen: welk product kies je?

Personenauto

Rijbewijs B

 • Theorie-examen: vanaf 16 jaar.
 • Praktijkexamen: vanaf 17 jaar in het kader van 2toDrive, rijlessen volgen mag vanaf 16,5 jaar. Wil je niet meedoen aan 2toDrive, dan is de minimumleeftijd om examen te doen 18 jaar.

Met deze rijbewijscategorie mag je motorvoertuigen op vier wielen besturen met een maximale massa van niet meer dan 3.500 kg en niet meer dan 8 personen vervoeren (exclusief bestuurder). Met een rijbewijs B mag je:

 • een aanhanger trekken van maximaal 750 kilo (lege gewicht + laadvermogen);
 • een aanhanger trekken van meer dan 750 kilo als de auto en de aanhanger samen niet boven de 3.500 kilo (lege gewicht + laadvermogen) uitkomen.

Tussentijdse toets

Een tussentijdse toets is een soort proefexamen. De toets duurt even lang als een rijexamen en je moet dezelfde dingen doen. Zo kun je alvast wennen aan de examensituatie. En je krijgt tips van een CBR-examinator. Als je de bijzondere verrichtingen goed uitvoert, kun je daarvoor zelfs vrijstelling verdienen voor je rijexamen. Een tussentijdse toets voor de personenauto vraag je aan via je je rijschool. Die reserveert de toets voor jou bij het CBR. Voor een tussentijdse toets moet je minimaal 16,5 jaar zijn én geslaagd zijn voor je theorie-examen.

RIS-toets

De Rijopleiding In Stappen (RIS) is een rijopleiding met een vaste opzet. Je leert in vier modules stap voor stap autorijden. Tijdens je rijopleiding zijn er vier toetsmomenten, waarvan de laatste twee bij een examinator van het CBR. Voor een RIS-toets moet je minimaal 16,5 jaar zijn én geslaagd voor het theorie-examen.

Personenauto met aanhangwagen

Rijbewijs BE

Met een rijbewijs BE mag je met een auto:

 • een aanhanger trekken van maximaal 3.500 kilo (lege gewicht + laadvermogen);
 • onder bepaalde voorwaarden (rijbewijs gehaald voor 19 januari 2013) een aanhanger of oplegger trekken van meer dan 3500 kilo (lege gewicht + laadvermogen).
Let op: de regels voor rijbewijs BE zijn op 19 januari 2013 veranderd. Heb je het rijbewijs BE gehaald voor 19 januari 2013? Dan gelden voor jou andere regels. Je mag iedere aanhanger of oplegger gebruiken. Er is geen grens aan het lege gewicht + laadvermogen. Let wel op dat je trekhaak het gewicht aan kan. Dit heet de maximale trekhaaklast. Die moet groter zijn dan wat de aanhanger met lading samen wegen. De maximale trekhaaklast staat vermeld in het kentekenbewijs of instructieboekje van de auto. Je kunt de maximale trekhaaklast ook vinden op de website van de RDW bij de voertuiggegevens.

Meer informatie over personenautorijbewijs en aanhangwagenrijbewijs

Motor

Het motorrijbewijs valt onder categorie A. Vanaf 19 januari 2013 hebben we in Nederland de categorie A1 (lichte motor), A2 (middelzware motor) en A (zware motor).

Rijbewijs A1

 • Theorie-examen: vanaf 17 jaar.
 • Praktijkexamen: vanaf 18 jaar.

Het praktijkexamen bestaat uit twee onderdelen.

 • Examen voertuigbeheersing (AVB A1)
 • Examen verkeerdeelneming (AVD A1). Dit examen mag je afleggen als je geslaagd bent voor het examen voertuigbeheersing.

Je mag met deze rijbewijscategorie een motor van maximaal 125 cc, een maximaal vermogen van 11 kW en maximaal 0,1 kW per kilo ledig gewicht besturen. Ook mag je hiermee een motor met volledige elektrische aandrijving besturen, als deze een maximaal vermogen van 11 kW en minder dan 0,1 kW per kilo ledig gewicht heeft. Tot slot mag je een gemotoriseerde driewieler met maximaal 15 kW besturen.

Rijbewijs A2

 • Theorie-examen: vanaf 17 jaar. Ben je al 2 jaar in het bezit bent van rijbewijscategorie A1? Dan hoef je geen theorie-examen voor A2 te doen.
 • Praktijkexamen: vanaf 20 jaar

Het praktijkexamen bestaat uit twee onderdelen.

 • Examen voertuigbeheersing (AVB A2)
 • Examen verkeerdeelneming (AVD A2). Dit examen mag je afleggen als je geslaagd bent voor het examen voertuigbeheersing.

Je mag met de rijbewijscategorie A2 een motor met een maximaal vermogen van 35 kW en maximaal 0,2 kW per kilo ledig gewicht besturen. De motor mag niet afgeleid zijn van een voertuig met meer dan het dubbele vermogen.

Rijbewijs A

 • Theorie-examen: vanaf 21 jaar. Ben je al in het bezit van de categorie A1 of A2? Dan hoef je geen theorie-examen voor A te doen.
 • Praktijkexamen: vanaf 21 jaar.

Het praktijkexamen bestaat uit twee onderdelen.

 • Examen voertuigbeheersing (AVB A)
 • Examen verkeerdeelneming (AVD). Dit examen mag je afleggen als je geslaagd bent voor het examen voertuigbeheersing.

Heb je het praktijkexamen voor categorie A gehaald en ben je al 2 jaar in het bezit van rijbewijs A2? Dan mag je een motor met onbeperkt vermogen besturen.

Heb je het praktijkexamen voor categorie A gehaald en ben je niet 2 jaar in het bezit van de categorie A2? Dan krijg je de categorie A met de code 80 op je rijbewijs. Je mag dan alleen motoren besturen voor de categorie A1 en A2 totdat je 24 jaar bent. Vanaf je 24e mag je (zonder nog een apart examen te doen voor categorie A) een motor met onbeperkt vermogen besturen.

Met deze rijbewijscategorie mag je een motor met onbeperkt vermogen besturen, maar ook een gemotoriseerde driewieler met meer dan 15 kW.

Rijbewijs A2 getrapt

 • Theorie-examen: voor A2 getrapt hoef je geen theorie-examen te doen.
 • Praktijkexamen: vanaf 20 jaar. Houders van rijbewijs A1 kunnen na twee jaar opgaan voor het rijbewijs A2. Dit bestaat uitsluitend uit een examen verkeersdeelneming.

Rijbewijs A getrapt

 • Theorie-examen: voor A getrapt hoef je geen theorie-examen te doen.
 • Praktijkexamen: vanaf 20 jaar. Houders van rijbewijs A2 kunnen na twee jaar opgaan voor het rijbewijs A. Dit bestaat uitsluitend uit een examen verkeersdeelneming.

Bromfiets/brommobiel

Rijbewijs AM (bromfiets)

 • Theorie-examen: vanaf 15,5 jaar.
 • Praktijkexamen: vanaf 16 jaar.

Met deze rijbewijscategorie mag je een tweewielige brom- of snorfiets besturen of een vierwielige brommobiel met een toegestane maximummassa van ten hoogste 350 kg, exclusief de massa van de accu’s in elektrische voertuigen.

Rijbewijs AM4 (brommobiel)

 • Theorie-examen (bromfiets): vanaf 15,5 jaar.
 • Praktijkexamen (brommobiel): vanaf 16 jaar.

Met deze rijbewijscategorie mag je een vierwielige brommobiel besturen met een toegestane maximummassa van ten hoogste 350 kg, exclusief de massa van de accu’s in elektrische voertuigen.

Recreatievaart

De theorie-examens voor recreatievaart bestaan uit het Klein Vaarbewijs I, Klein Vaarbewijs II, beperkte examens (met een vrijstelling) en de theorie-examens Groot Motorschip deel A en B voor het Groot Pleziervaartbewijs II.

Klein Vaarbewijs I

 • Theorie-examen: Om examen te doen zijn er geen specifieke toelatingseisen. Het Vaarbewijs kunt u aanvragen vanaf 18 jaar.

Klein Vaarbewijs II

 • Theorie-examen: Om het Klein Vaarbewijs II te halen, moet u slagen voor het examen KVB1 en KVB2. Er zijn geen specifieke toelatingseisen voor het examen. Het Vaarbewijs kunt u aanvragen vanaf 18 jaar.

Beperkte examens

Een beperkt examen beslaat alleen de examenonderdelen die niet zijn vrijgesteld op basis van uw al behaalde diploma(’s).

Klein Vaarbewijs I (examens KVBD en KVBS)

 • Theorie-examen: U moet eerst een vrijstelling aanvragen via MijnCBR. Pas wanneer deze is goedgekeurd kunt u een examen reserveren.

Klein Vaarbewijs II (examens KVBZ en KVBB)

 • Theorie-examen: U moet eerst een vrijstelling aanvragen via MijnCBR. Pas wanneer deze is goedgekeurd kunt u een examen reserveren.

Groot Pleziervaartbewijs II

 • Theorie-examens: U moet twee theorie-examens doen: Groot Motorschip deel A en Groot Motorschip deel B. Er zijn geen specifieke toelatingseisen.
 • Praktijkexamen: Voor het praktijkexamen Groot Motorschip moet u minimaal 18 jaar oud zijn, geslaagd zijn voor beide theorie-examens, in het bezit zijn van een Klein Vaarbewijs II en een geldig marifoon bedieningscertificaat (marifoon basiscertificaat, MARCOM-B of MARCOM-A). Het praktijkexamen kan alleen door de kandidaat via een aanvraagformulier aangevraagd worden.