Reservering examens en rijtesten

Wat is een geldig identiteitsbewijs?

Waar moet het identiteitsbewijs aan voldoen?

 • Het moet geldig zijn, op naam van de aanvrager staan, onbeschadigd zijn en voorzien van een pasfoto.
 • Het moet het originele identiteitsbewijs zijn, dus geen kopie of een bewijs van vermissing.
 • Het mag geen noodpaspoort of laissez passer zijn (dat is alleen geldig als reisdocument maar niet als legitimatie).
 • De persoonsgegevens op uw identiteitsbewijs moeten overeenkomen met de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) bij uw gemeente.

Goed om te weten. Je kunt helaas geen theorie en praktijkexamen doen als bovenstaande gegevens niet overeenkomen.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit?

Dan identificeert u zich met 1 van onderstaande documenten:

 • een geldig Nederlands paspoort;
 • een geldige Nederlandse identiteitskaart;
 • een Nederlands rijbewijs (de geldigheidsduur van het rijbewijs mag verstreken zijn).

Heeft u de Nederlandse én een andere nationaliteit?

Dan identificeert u zich met 1 van onderstaande documenten:

 • een geldig Nederlands paspoort;
 • een geldige Nederlandse identiteitskaart;
 • een Nederlands rijbewijs (de geldigheidsduur van het rijbewijs mag verstreken zijn).

Heeft u de nationaliteit van een land binnen de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland?

Dan identificeert u zich met 1 van onderstaande documenten:

Welke landen horen bij de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)?

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland en Zweden.

Heeft u de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland?

Dan identificeert u zich met 1 van onderstaande documenten:

 • een geldig buitenlands paspoort, voorzien van een geldige sticker voor verblijf in Nederland of een geldige artikel 9-brief;
 • een geldig Nederlands verblijfsdocument. Bekijk hier het overzicht van toegestane verblijfsdocumenten;
 • een geldig Nederlands reisdocument voor vluchtelingen;
 • een geldig Nederlands reisdocument voor vreemdelingen.
 • Een geldig buitenlands identiteitsbewijs. Let op: dit geldt alleen als u met het examen géén categorie op uw rijbewijs krijgt. Bijvoorbeeld als u uw recreatievaartbewijs wilt halen of een Rijnzone wilt bijschrijven.
Let op: een terugkeervisum is niet hetzelfde als een geldige sticker voor verblijf in Nederland. Met een terugkeervisum kunt u zich niet legitimeren voor het examen.

  Zijn er bijzonderheden?

  • Als op uw identiteitsbewijs uw meisjesnaam niet vermeld staat, neem dan contact op met onze Klantenservice (bijvoorbeeld als u een paspoort heeft uit Groot-Brittannië, Polen, Tsjechië, Zwitserland of Kroatië).
  • Als uw achternaam niet volledig op uw identiteitsbewijs past omdat hij te lang is, neem dan contact op met onze Klantenservice.

  Wanneer kunt u geen examen of toets doen bij het CBR?

  • als uw identiteitsbewijs niet voldoet aan de hierboven gestelde eisen;
  • als er andere gebreken van uw identiteitsbewijs worden geconstateerd;
  • als uw identiteit niet op de juiste wijze of overtuigend kan worden vastgesteld via uw identiteitsbewijs.

  Kom ik in aanmerking voor een rijbewijs?

  Het CBR adviseert u om vóór het beginnen met rijlessen of vóór uw examen bij uw gemeente te informeren of u een rijbewijs kunt krijgen als u bent geslaagd voor het rijexamen.

  Als u slaagt voor het rijexamen bij het CBR, beoordeelt uw gemeente of u een rijbewijs kunt krijgen. Hierbij kijkt zij ook naar uw verblijfstitel. Verder kan de gemeente u alleen een rijbewijs afgeven als u in de 365 dagen vooraf aan de aanvraag tenminste 185 dagen in Nederland heeft gewoond.

  Het CBR is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een weigering tot afgifte van een rijbewijs.

  Evenmin is het CBR aansprakelijk voor kosten die u heeft gemaakt voor een rijopleiding en rijexamen die niet tot een rijbewijs hebben geleid.