Service

Woordenlijst RV1D V2D V3D ENG

Nederlands (Dutch) Engels (English)
Bromfiets Moped
Snorfiets Light-moped
Asbelasting. Indien asbelasting aangegeven staat in een tabel, is de tabel niet aangepast en wordt de term asbelasting in de tabel aangegeven. In de vraag wordt wel de Engelse term gebruikt. Axle load
Wet personenvervoer 2000 Dutch Passenger Transport Act
Arbeidstijdenwet Dutch Working Hours Act
Arbeidstijdenbesluit-vervoer Dutch Transport Working Hours Decree
Arbowet Dutch Working Conditions Act
CAO Collective labour agreement
Wegenverkeerswet Dutch Road Traffic Act
Wet wegvervoer goederen Dutch Transport of Goods by Road Act
Besloten busvervoer Private bus transport
Eigen vervoer of vervoer voor eigen rekening Own-account transport operations
Geregeld vervoer Regular services
Ongeregeld vervoer Ocassional services
Bijzonder geregeld vervoer Special regular services
Cabotagevervoer Cabotage operations
APK Vehicle inspection
Doelgroepenvervoer Special transport services
Openbaar vervoer Public transport
Dagtocht Day trip
Rondreis Round trip
Pendelvervoer Shuttle transport
Streekvervoer Regional transport
Groepsvervoer Group transport
Haal- en brengritten Pick-up and drop-off trips
Stadsvervoer City transport
Attest Certificate
Dienstrooster Duty roster
Dienstregeling Service timetable
Ritopdracht Trip assignment

feedback