Service

Voorbeeldvragen veiligheidsadviseur

Weg


Een verpakking voor gevaarlijke goederen wordt gevuld met een vloeistof waarvan het kookpunt 90 °C is (vultemperatuur is 15 °C).

Wat mag de maximale vullingsgraad zijn?

A. 90%
B. 92%
C. 94%

Juiste antwoord: B

Spoor


Een reservoirwagen wordt gevuld met UN 1077 Propeen. Hoe kan na het vullen worden vastgesteld dat de reservoirwagen niet is overvuld?

A. Door meting van de druk.
B. Door weging.
C. Door meting van de temperatuur en de overdruk in de gasfase.

Juiste antwoord: B

Binnenwateren


Een tankschip is beladen met UN 1750 Chloorazijnzuur, oplossing.

Hoeveel kegels moeten er worden gevoerd?

A. 0
B. 1
C. 2

Juiste antwoord: C

feedback