Service

Voorbeeldvragen VBGS

 1. In welke gevarenklasse zijn zuurstofrijke stoffen ingedeeld die ook brandbaar en instabiel zijn?

  A. Klasse 5.1
  B. Klasse 5.2
  C. Klasse 4.2

  Juiste antwoord: B

 2. Een binnenvaarttankschip wordt beladen met een bijtende vloeistof van gevarenklasse 8 die ook brandbaar is.

  Hoe moet de statische elektriciteit die daarbij ontstaat worden afgevoerd?

  A. Via de aardkabel
  B. Via de laadleiding
  C. Via de isolatieflens

  Juiste antwoord: A
feedback