Service

Voorbeeldvragen vakbekwaamheid module 3 – VM3-C

Meerkeuzevraag:

Een chauffeur is bij een verkeersongeval betrokken.

Wat moet de chauffeur als eerste doen?

A. Zorgen voor zijn eigen en andermans veiligheid.
B. Het alarmnummer 112 bellen.
C. De plaats van het ongeval markeren.

Juiste antwoord: A

Invulvraag:

Hoe vaak mag een chauffeur een verkorte dagelijkse rusttijd hebben tussen twee
wekelijkse rusttijden?

___ keer.

Juiste antwoord: 3

Ja/nee-vraag:

Is het Arbeidstijdenbesluit vervoer van toepassing op de bestuurder van een (auto)bus?

A. Ja.
B. Nee.

Juiste antwoord: A

Multiple response vraag:

1a. Welke voertuigen vallen onder de werking van het Arbeidstijdenbesluit vervoer?

Tik de twee juiste antwoorden aan

A. (Auto)bussen.
B. Losse trekkers.
C. Brandweerauto’s.
D. Ambulances.
E. Trams.

Juiste antwoord: A en B

Stellingsvraag:

1b. Is dit waar? Ja of nee?

(Auto)bussen vallen onder de werking van het Arbeidstijdenbesluit vervoer.

Juiste antwoord: ja

Losse trekkers vallen onder de werking van het Arbeidstijdenbesluit vervoer.

Juiste antwoord: ja

feedback