Service

Voorbeeldvragen Rijbewijs en Vakbekwaamheid Module 1-C(1) - RVM1-C(1)

Invulvraag:

1. Welke maximumsnelheid geldt voor een vrachtauto met aanhangwagen binnen de bebouwde kom?

___ kilometer per uur.

Juiste antwoord: 50


Meerkeuze vraag:

2. Wat betekent dit bord?A. Voorrangsweg.
B. Voorrangskruispunt.
C. Gevaarlijk kruispunt.

Juiste antwoord: B


3. Een chauffeur is bij een verkeersongeval betrokken.

Wat moet de chauffeur als eerste doen?

A. Zorgen voor zijn eigen en andermans veiligheid.
B. Het alarmnummer 112 bellen.
C. De plaats van het ongeval markeren.

Juiste antwoord: A


Ja/nee-vraag:

4. Een politieagent geeft een vrachtautochauffeur een stopteken met een rode lamp.

Is de chauffeur verplicht deze aanwijzing op te volgen?

A. Ja.
B. Nee.

Juiste antwoord: A


Multiple response vraag:

5. Wat moet een chauffeur regelmatig aan de banden controleren?

Tik de twee juiste antwoorden aan.

A. De spanning.
B. De slijtage.
C. Het type band.
D. De profielsoort.

Juiste antwoord: A en B