Service

Voorbeeldvragen pluimveetransport

Pluimvee1. Terwijl de vrachtauto geladen wordt met pluimvee, staan de zeilen van de laadruimte open.

Mag dit?

A. Nee, het zeil moet gesloten zijn om de kans op verspreiding van virussen zo klein mogelijk te houden.
B. Ja, maar dit mag alleen in perioden waarin geen ophokplicht van kracht is.
C. Ja, maar dit mag als de dieren niet aan te lage temperaturen zijn blootgesteld.

Juiste antwoord: C

2. Waaraan moeten de transportkratten en containers voor pluimvee voldoen?

A. Ze moeten schoon en onbeschadigd zijn.
B. Ze moeten een voerbakje en drinknippel hebben.
C. Ze moeten geheel gesloten zijn.

Juiste antwoord: A

feedback