Service

Voorbeeldvragen Financieel Management Bus

 1. Aan het eind van het tweede kwartaal staan op de proefbalans de volgende saldi op de grootboekrekeningen van de omzetbelasting:

  Rek. nr. Rekening Proefbalans
  Debet Credit
  155 Te vorderen btw 3.200
  156 Af te dragen btw 8.000 12.000  In verband met de aangifte omzetbelasting moeten aan het eind van het derde kwartaal de saldi worden overgeboekt.

  Verwerk de overboeking van de omzetbelasting over het derde kwartaal in de saldibalans. Sleep alleen de juiste bedragen naar de juiste plaats in de afbeelding.

 2. Een ondernemer ontvangt een creditnota van een leverancier. Hoe zal de ondernemer de btw die op deze creditnota staat boeken?

  A. Debet op de rekening Te vorderen btw.

  B. Credit op de rekening Te vorderen btw.

  C. Debet op de rekening Te betalen btw.

  D. Credit op de rekening Te betalen btw.

  Juiste antwoord: Bfeedback