Service

Voorbeeldvragen Bedrijfsmanagement Bus

 1. In welk percentage wordt de winstuitkering uitgedrukt die een besloten vennootschap kan doen aan haar aandeelhouders?

  A. In een percentage van de nominale waarde van een aandeel.

  B. In een percentage van de intrinsieke waarde van een aandeel.

  C. In een percentage van het geplaatste kapitaal. D. In een percentage van het gestorte kapitaal.

  Juiste antwoord: A

 2. Met welke factoren moet een vervoerder rekening houden als hij zijn prijzen bepaalt?

  A. De vervoerskosten en de prijs die afnemers bereid zijn te betalen.

  B. De vervoerskosten en de btw.

  C. De vervoerskosten en de tarieven van de concurrent.

  D. De vervoerskosten, de prijs die afnemers bereid zijn te betalen en de concurrentie.

  Juiste antwoord: D