Service

Voorbeeldvragen ADR vervoer klasse 7

 1. Een zending radioactieve stoffen van klasse 7 blijkt onbestelbaar.

  Wie moet volgens het ADR worden ingelicht?

  A. De bevoegde autoriteit.
  B. De geadresseerde.
  C. De afzender.

  Juiste antwoord: A

 2. Wat bevatten radioactieve stoffen altijd?

  A. Radionucliden.
  B. Plutonium.
  C. Splijtbare stoffen.

  Juiste antwoord: A

 3. Hoe heet een radioactieve besmetting die bij normale vervoersomstandigheden van een oppervlak verwijderd kan worden?

  A. Afwasbare besmetting.
  B. Afwrijfbare besmetting.
  C. Afveegbare besmetting.

  Juiste antwoord : B