Service

Voorbeeldvragen ADR

ADR Basis

 1. In welke gevarenklasse zijn brandbare vaste stoffen ingedeeld?

  A. 4.1
  B. 4.2
  C. 5.1

  Juiste antwoord: A

 2. Hoe kan bij organische peroxiden ontleding worden voorkomen?

  A. Door contact met verontreinigingen, zoals aminen te vermijden.
  B. Door contact met buitenlucht te vermijden.
  C. Door contact met koude oppervlakken te vermijden.

  Juiste antwoord: A

ADR Tankvervoer

3. Hoe kan de vorming van statische elektriciteit worden beperkt bij het lossen van een tankwagen?

A. Door te lossen met constante hoge stroomsnelheid.
B. Door te lossen met rubberen of kunststof slangen.
C. Door de stroomsnelheid te verlagen.

Juiste antwoord: C