Service

Voorbeeldvragen ADN

ADN Droge lading schepen en Tankschepen

 1. Wat gebeurt er meestal als de temperatuur van een stof toeneemt?

  A. De snelheid van de moleculen neemt af.
  B. De snelheid van de moleculen blijft gelijk.
  C. De snelheid van de moleculen neemt toe.
  D. De snelheid van de moleculen wisselt voortdurend tussen snel en langzaam.

  Juiste antwoord: C

 2. Wie moet de schriftelijke instructies aan de schipper geven?

  A. De voor het laden verantwoordelijke havendienst.
  B. De vervoerder.
  C. De afzender.
  D. De fabrikant van de goederen.

  Juiste antwoord: B

ADN Droge lading schepen

 1. Welke seinvoering is vereist als een droge lading schip 2500 kg UN 1159, DIISOPROPYLETHER in toegelaten verpakking als enig gevaarlijk goed vervoerd?

  A. Eén blauwe kegel/één blauw licht.
  B. Voor het vervoer van deze gevaarlijke stof is geen seinvoering verplicht.
  C. Twee blauwe kegels/twee blauwe lichten.
  D. Een oranje plaat conform het RID/ADR.

  Juiste antwoord: B

ADN Tankschepen

 1. Wat is volgens het ADN de maximaal toelaatbare vervoerstemperatuur van UN 2215, MALEÏNEZUURANHYDRIDE, GESMOLTEN, waarbij geen explosiebescherming is voorgeschreven?

  A. 15 °C
  B. 72 °C
  C. 88 °C
  D. 90 °C

  Juiste antwoord: C
feedback