Service

Voorbeeldcase ADR basis

U bent chauffeur van een vrachtauto.
U vervoert daarmee de goederen die op het vervoerdocument staan.

 1. In welke taal of talen moet het vervoerdocument zijn opgesteld?

  A. In het Nederlands.
  B. In het Nederlands en in het Engels, Frans of Duits.
  C. In het Engels, Frans of Duits.

  Juiste antwoord: A

 2. Kunstterpentijn is een vluchtige stof.

  Welk gevaar kan in de laadruimte ontstaan bij lekkage?
  A. Geen direct gevaar.
  B. Vergiftigingsgevaar.
  C. Brandgevaar.

  Juiste antwoord: C

 3. Wat is de juiste kenmerking en etikettering van de jerrycans?  Juiste antwoord: A

4. Bij het lossen ziet u dat een jerrycan gelekt heeft. Waar moet de vrachtauto
gereinigd worden?

A. Op het terrein van een erkend reinigingsbedrijf, na toestemming van de ILT.
B. Op de dichtstbijzijnde geschikte plaats, als reiniging op de losplaats niet mogelijk is.
C. Ter plekke, omdat verplaatsen van het voertuig niet is toegestaan.

Juiste antwoord: B5. De jerrycans zijn voorzien van dit verpakkingskenmerk.


Tot wanneer mogen de jerrycans worden gebruikt?

A. Tot en met mei 2024
B. Tot en met december 2025
C. Tot en met mei 2027

Juiste antwoord: C