Service

Voertuigeisen voor het taxi-examen doelgroepenvervoer

Voertuigeisen (taxi)voertuig


Het (taxi)voertuig dat voor het examen gebruikt wordt moet aan een aantal (wettelijke) eisen voldoen.

Eisen aan het motorvoertuig

 • het (taxi)voertuig moet ingericht zijn voor het vervoer van niet meer dan 8 personen, de bestuurder daaronder niet inbegrepen;
 • het (taxi)voertuig moet ingericht en goedgekeurd zijn voor het vervoeren van ten minste één rolstoel;
 • het (taxi)voertuig moet beschikken over minimaal 4 zitplaatsen (inclusief de bestuurder), buiten de passagier die in de rolstoel blijft zitten;
 • voor de examinator moet rechts achter de bestuurder een zitplaats aanwezig zijn met voldoende zicht op het verkeer, de passagier en de bestuurder.
 • opnameapparatuur in het examenvoertuig is toegestaan mits deze is uitgeschakeld en de opnameapparatuur zo is geplaatst dat deze het gezichtsveld van de examinator en de bestuurder niet belemmert en de veiligheid van de examinator niet in gevaar brengt. De examinator heeft het recht te vragen en/of te controleren of de opnameapparatuur is uitgeschakeld. Indien de examinator niet overtuigd is dat de opnameapparatuur is uitgeschakeld zal het examen geen doorgang vinden. Bij overtreding zullen de sancties genoemd in het hoofdstuk examenprocedures van het CCV-vademecum worden toegepast.

Eisen aan de hulpmiddelen

 • het (taxi)voertuig moet voorzien zijn van een rolstoellift of oprijdplateau.
 • het (taxi)voertuig moet beschikken over een vastzetbare* of veilig vervoerbare* handbewogen rolstoel**, die conform de voorschriften vastgezet kan worden met het in het (taxi)voertuig aanwezige vastzetsysteem
 • vastzetsystemen van voor 1 september 2008 dienen bij voorkeur te voldoen aan de ISO 10542.
 • vastzetsystemen vanaf 1 september 2008 dienen te voldoen aan de ISO 10542.
 • de aanwezige vastzetsystemen moeten compleet zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
 • de niet gebruikte onderdelen van vastzetsystemen moeten in het (taxi)voertuig worden vastgezet of opgeborgen, zodat deze niet door het voertuig kunnen schuiven.

* Vastzetbare rolstoel en veilig vervoerbare rolstoel zijn termen zoals bedoeld in de Code VVR. Veilig vervoerbare rolstoelen voldoen aan de norm ISO 7176-19 en zijn herkenbaar aan het aangebrachte ‘haaksymbool’ voor een 4-punts bandensysteem. Deze genieten de voorkeur.

** Met een handbewogen rolstoel wordt een reguliere rolstoel bedoeld voor binnen of buiten gebruik geschikt voor duwen, al dan niet uitgevoerd met hoepels.

Indien het voertuig dat wordt meegebracht naar het examen niet aan bovengenoemde eisen voldoet, kan het examen niet doorgaan.

Versie ccv-004

feedback