Service

Voertuigeisen taxi praktijkexamen (TVP, TVPC en TAP)

Deze voertuigeisen zijn van toepassing op voertuigen die gebruikt worden voor de examens:

 • TVP: Taxi Vakbekwaamheid Praktijk Volledig
 • TVPC: Taxi Vakbekwaamheid Praktijk Beperkt
 • TAP: Taxi Amsterdam Praktijk (examen voor medegebruik vrije tram- en busbanen)

Het voertuig (1):

 • Is een personenauto van de categorie M1 (2) , type AA t/m AF;
 • Heeft een wielbasis van tenminste 254 cm;
 • Is maximaal 10 jaar oud;
 • Heeft als hoofdfunctie het vervoer van personen over de openbare weg;
 • Heeft minimaal 4 zitplaatsen;
 • Heeft minimaal 4 portieren (geldt niet voor het (taxi) busje);
 • Is voorzien van autogordels en hoofdsteunen voor alle zitplaatsen;
 • Voldoet aan alle wettelijke eisen;
 • Is voorzien van een geldig Nederlands kenteken;
 • Kentekenbewijs (card) en APK bewijs (indien wettelijk vereist) van het voertuig aanwezig.(3)

Voor het TAP-examen geldt bovendien dat het voertuig voorzien moet zijn van een dubbele bediening en een daklicht, met tenminste de aanduiding ‘Taxi’ en met de toevoeging ‘Les’.

(1): De voertuig gegevens zijn terug te vinden in het kentekenregister van de RDW. Tevens staat het in sommige gevallen ook op het kentekenbewijs van de auto.
Definitie van M1 type AA t/m AF: Zie Regeling Voertuigen, Hoofdstuk 1, Afdeling en artikel 1.1.

(2): Let op: Er kan ook iets tussen haakjes achter de voertuigcategorie
staan, bijvoorbeeld M1(g). Ook deze voertuigen zijn toegestaan.

(3): Indien u een voertuig huurt en er geen origineel exemplaar van het
kentekenbewijs aanwezig is, mag u een kopie van het kentekenbewijs tonen, tezamen met de huurovereenkomst.

Aanvullende eisen:

 • Er is een ongevallen- en inzittendenverzekering afgesloten (4);
 • Er mogen geen losliggende voorwerpen op het dashboard of hoedenplank liggen;
 • Het voertuig moet schoon en opgeruimd zijn;
 • De bekleding van het voertuig moet heel en schoon zijn;
 • Er zijn geen voorzieningen die het zichtveld belemmeren;
 • In het voertuig moet een stratenboek en / of navigatieapparatuur aanwezig zijn;
 • In het voertuig is een gebruikshandleiding/instructieboekje van het voertuig aanwezig;
 • In het voertuig is een Europees schadeformulier aanwezig;
 • Het voertuig moet zijn voorzien van een deugdelijk werkende airconditioning.

(4): Deze verzekering kent twee varianten:
a. de ‘ongevallen inzittendenverzekering
b. de ‘schade inzittendenverzekering’.
Beide verzekeringen verschillen op meerdere punten van elkaar, maar zijn beide toegestaan binnen deze voertuigeisen.

Winterbanden

Het is niet verplicht om in de wintermaanden standaard winterbanden onder het voertuig te hebben. Wel is er een winterbandenregeling gekoppeld aan uitstelexamens. Als een examen vanwege gladheid niet door kan gaan, omdat er geen winterbanden onder het examenvoertuig zitten, dan vindt er geen restitutie van het examengeld plaats. Alleen als de taxi-examens met winterbanden ook worden uitgesteld, hebben de opleiders / kandidaten, zonder winterbanden, recht op restitutie.

Opnameapparatuur

Opnameapparatuur in het examenvoertuig is toegestaan mits deze is uitgeschakeld en de opnameapparatuur zo is geplaatst dat deze het gezichtsveld van de examinator en de bestuurder niet belemmert en de veiligheid van de examinator niet in gevaar brengt. De examinator heeft het recht te vragen en/of controleren of de opnameapparatuur is uitgeschakeld. Indien de examinator niet overtuigd is dat de opnameapparatuur is uitgeschakeld zal het examen geen doorgang vinden. Bij overtreding zullen de sancties genoemd in het hoofdstuk examenprocedures van het CCV-vademecum worden toegepast.

In uitzonderlijke gevallen kan het CBR / CCV op advies van het College van Deskundigen besluiten om af te wijken van de toelatingseisen.

Milieuzone Taxi’s in Amsterdam

Vanaf 1 januari 2018 gelden de regels met betrekking tot de milieuzone taxi’s voor alle taxi's (m1-voertuigcode en taxiregistratie bij RDW) met eendieselmotoren een datum eerste toelating van 2008 of ouder. De milieuzone geldt voor alle taxi’s, ook die van buiten Amsterdam.

Taxi’s gebouwd na 1 januari 2009 mogen wel de milieuzone in. Ook taxi's die op een andere brandstof rijden dan diesel mogen ongeacht hun leeftijd de milieuzone in.

De milieuzone taxi geldt voor het gebied binnen de Ring A10, behalve in stadsdeel Noord en op verschillende bedrijventerreinen. Op www.amsterdam.nl/milieuzone vindt u een kaart van de milieuzone. U kunt hier ook checken of uw voertuig straks de milieuzonein mag.

Extra informatie over voertuigeisen taxi

Regeling voertuigen: Hoofdstuk 1, Afdeling1 en artikel 1.1 begripsbepalingen

Personenauto:
voertuig op vier of meer wielen, niet zijnde een motorrijtuig met beperkte snelheid of een gehandicaptenvoertuig, ingericht voor het vervoer van personen, met niet meer dan acht zitplaatsen, de bestuurderszitplaats niet meegerekend; in ieder geval wordt als personenauto aangemerkt een voertuig van de voertuigcategorie M met de voertuigclassificatie M1(2) en een voertuig dat geregistreerd is als personenauto.

Voertuigen van de voertuigcategorie M: voertuigen als bedoeld in onderstaande informatie, deel A, paragraaf 1.1, bij richtlijn 2007/46/EG

Richtlijn 2007/46/EG, bijlage II, deel A, paragraaf 1.1

M1(2): voor het vervoer van personen ontworpen en gebouwde motorvoertuigen met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend en welke de volgende carrosserietypen kan hebben:

 • AA: Sedan
 • AB: Hatchback
 • AC: Stationwagen
 • AD: Coupé
 • AE: Cabriolet
 • AF: MPV, met dien verstande dat voldaan dient te worden aan de in richtlijn 2007/46/EG gestelde voorwaarden.

Op www.cbr.nl vindt u meer informatie.
U kunt ook onze klantenservice bellen op 088 227 77 00. De klantenservice is bereikbaar tijdens kantooruren.

Versie ccv-005

feedback