Service

Terminologielijst theorie examen CWO groot motorschip B

A
Aan de wind
Aanlopen
Afgedregd
Ankeren
Ankerplaats

B
Baggerschip
Bakboord
Bakboordboeg
Baken
Beaufort
Behouden Ware Koers (BWK)
Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op zee (BVA)
Beperkt manoeuvreerbaar
Bestek
Betonning
Betonningsrichting
Beweegbare brug
Binnenlopen
Binnenvaartpolitiereglement (BPR)
Boeg
Boei
Bol
Boordlicht
Boorput
Bovenmaats zeeschip
Bovenstrooms
Brongebied

C
Cardinaal markeringssysteem
Cardinale boei
Cilinder
Cirrusbewolking
Cumulonimbusbewolking

D
Dagmerk
Depressie
Deviatie
Diepgang
Diepsteken
Dieptecijfer
Doodtij
Doorvaarthoogte
Driekleurenlicht
Drift
Drijfbaken
Droogvalling
Duwboot

E
Eb
Ebstroom
Eenheden
Eerste kwartier

F
Fluit
Frontvlak

G
Gaande houden
Gegist bestek
Gelode diepte
Geluidsein (geluidssein)
Gestrekte koers
Getij
Getijhaven
Getijstroom
Getijtafel
Getijtafels voor Nederland
Gevaarlijke ondiepte
Gispositie
Global Positioning System
Goed zeemanschap MOB
GPS (BRG, COG, DST, ETA, MOB, POS, SOG, TTG, Track, XTE)
Grondkoers (GrK)

H
Handpeilkompas
Heklicht
Hoofdvaargeul
Hoofdvaarwater
Hoog aan de wind
Hoogteschaal
Hydrografische kaart

I
Interpoleren
Isobaren

K
Kaartdatum
Kaartroos
Kaartteken
Kajuit
Kajuitmotorboot
Kegel
Keren
Kiel
Koers
Kompaskoers (KK)
Kop voor nemen
Korte stoot
Krimpende wind
Kruisen
Kruispeiling

L
Laatste kwartier
Lange stoot
Lateraal betond vaarwater
Laterale betonning
Lichtboei
Lichtenlijn
Lichtkarakters (F, Fl, LFl, Iso, Oc, Q, VQ, W, R, G)
Lichtopstand
Lij
LLWS
Loef
Log
Logsnelheid
Logstand
Lood of dieptemeter
Loodsdienst
Lowest Astronomical Tide (LAT)
Luchtdruk

M
Magnetisch kompas
Marifoon
Marifoonkanalen
Maritiem Betonningsstelsel IALA-A
Meridiaan
Miswijzing
Motorboot
Motorschip

N
Nautisch veiligheidsverkeer
Nevenvaargeul
Nevenvaarwater
Nieuwe maan
Nimbostratusbewolking

O
Onderdoorvaart
Onmanoeuvreerbaar
Opdraaien

P
Parallel
Peiling nemen
Peilkompas
Peilpunt
Peilschaal
Polaire lucht
Polaire maritieme lucht

R
Radarreflector
Redegebied
Reductievlak
Rijkswaterstaat (RWS)
Rijzing
Roeiboot
Rondgaan
Rondom schijnend licht

S
Scheepsvaartreglement Eemsmonding (SRE)
Scheepsvaartreglement Kanaal Gent-Terneuzen (SRKGT)
Scheepsvaartreglement Westerschelde (SRW)
Scheidingsboei
Schipper
Schutsluis
Sector
Sleep
Sleepboot
Sluis
Springtij
Stoomlicht
Stratusbewolking
Stremming
Stroomatlas
Stroomatlas voor de Waddenzee
Stroomopwaarts
Stroomrichting
Stroomsnelheid
Stuurboord
Stuurboordboeg
Stuurboordwal
Stuurboordzijde
Stuurkompas
Stuurtafel

T
Tegengestelde koers
Tegenstroom
Ten anker liggen / gaan
Toplicht
Topteken
Trog

U
Uitwijken
Uitwijkregels

V
Vaargeul
Vaarrichting
Vaarwater
Variatie
Vaste brug
Vastvaren
Veiligheidsgordel
Verkenningston
Verval
VHF-kanaal
Vloed
Vloedstroom
Vluchthaven
Volle maan
Vóór stroom
Voorrang verlenen
Voortstuwing
Voortstuwingsmotor
Voorzorgsgebied
Vrij varen

W
Wantij
Ware koers
Warmtefront
Wateralmanak
Waterstand
Waypoint
Weerkaart
Weggezet worden
Werktuiglijk voortbewogen schip
Windkracht
Wrak

Z
Zeemansgids
Zeemijl
Zeilplank
Zeilschip

feedback