Service

Nieuwsbrief specialisten februari 2023

arts en patiënt stockfoto

Papierloos verwijzen en ontvangen van rapporten

De volgende stap in het papierloos communiceren met u als onafhankelijk specialist wordt per 1 mei genomen. Zoals beschreven in de nieuwsbrief van december 2022, geven we u in deze nieuwsbrief meer informatie.

Papierloos werken in het kort
Alle informatie die u als onafhankelijk specialist nodig heeft voor de keuring wordt door de medisch adviseur klaargezet in ZorgDomein (ZD). De betrokkene ontvangt de verwijzing met de ZD-code. U krijgt van de betrokkene de ZD-code en kunt bij de informatie.

Wijzigingen per 1 mei

 • De medisch adviseur van het CBR verwijst alleen bij uitzondering nog gericht naar een specifieke specialist. In de meeste gevallen wordt er gebruik gemaakt van een verwijzing via de specialistenzoeker. De betrokkene kan dan een arts kiezen uit de specialistenzoeker door wie hij gekeurd wil worden.
 • Verwijsbrief aan specialist

  • Verwijzing via specialistenzoeker: bij dit type verwijzing staat de benodigde informatie voor de keuring in ZorgDomein klaar.
  • Gerichte verwijzing: Er worden geen verwijsbrieven meer verzonden bij gerichte verwijzingen. Nadat de betrokkene een afspraak heeft gemaakt en aan u de ZD-code heeft verstrekt, heeft u inzage in de medische gegevens. Hiervoor is gekozen in verband met de privacy: wanneer de betrokkene geen afspraak met u maakt, heeft u geen inzage in de medische gegevens.
  • Mededelingenkeuringen alcohol en drugs: Het CBR verwijst niet meer voor het laboratoriumonderzoek. Dit wordt, net zoals in de gezondheidsverklaringsprocedure, door de psychiater zelf gedaan. Deze wijziging wordt al voor 1 mei doorgevoerd. Zie hiervoor het artikel ‘Verwijzing Laboratoriumonderzoek Mededelingen alcohol en drugs’ verderop in deze nieuwsbrief.

  Consequentie voor u als onafhankelijk keurend medisch specialist

  • Wanneer u na 1 mei 2023 niet met ZorgDomein werkt, kunt u niet meer bij de informatie voor de keuring. Dit betekent dat u geen keuringen meer kunt verrichten voor het CBR.
   Werkt u niet met ZorgDomein? En gaat u dit niet op korte termijn doen, dan vragen wij u dit door te geven via rijgeschiktheid.specialistenbeheer@cbr.nl. Wij kunnen u dan (tijdelijk) van de lijst halen.
  • De betrokkene kiest zelf een keurend medisch specialist. Hierdoor kan het aantal mensen dat een afspraak wil maken verschillen. Heeft u te veel aanvragen, dan heeft u altijd de optie om aan specialistenbeheer door te geven dat u tijdelijk niet zichtbaar wilt zijn in de specialistenzoeker. Zo wordt u niet of minder vaak gebeld voor keuringsafspraken.
   Laat vooraf duidelijk weten voor welke periode dit geldt. De gegevens in de specialistenzoeker worden elke nacht ververst. Iedere wijziging die specialistenbeheer aanbrengt is een dag later zichtbaar.
  • Zelf oproepen voor een afspraak na een verwijzing van het CBR is niet meer mogelijk. Wel kunt u na of tijdens het eerste contact met betrokkene met de ZD-code bij de gegevens om te kijken waarvoor iemand komt.

  NB: In de beleidsregel staat aangegeven dat u binnen 3 weken nadat een betrokkene contact met u heeft opgenomen, een afspraak voor de keuring moet maken. Is uw agenda voor de komende 3 weken vol, mail dan specialistenbeheer om tijdelijk niet zichtbaar te zijn in de specialistenzoeker.

  Tip: Om te voorkomen dat u vaak wordt gebeld, kunt u op uw website een afsprakenplanner inbouwen. Hier kan de betrokkene direct zelf een afspraak inplannen. U kunt aan specialistenbeheer de link van uw website doorgeven. Wij zullen deze vervolgens in de specialistenzoeker (en in de brief bij gerichte verwijzingen) opnemen.

  getekend illustratie van arts met armen over elkaar


  Meer informatie over werken met ZorgDomein

  De informatiebijeenkomsten in januari en februari over het werken met ZorgDomein zijn goed ontvangen. Voor de specialisten die er niet bij konden zijn, hebben we nog twee avonden gereserveerd. Deze informatiebijeenkomsten zijn beiden online.

  Goed om te weten: een e-learning over het gebruik van ZorgDomein voor CBR keuringen staat online. Deze kunt u vrij volgen.

  Online informatiebijeenkomsten ZorgDomein
  Data: 14 maart en 17 april
  Tijd: 17.30 - 19.00 uur
  Locatie: online via teams

  Aanmelden via rijgeschiktheid.specialistenbeheer@cbr.nl

  E-learning ZorgDomein
  De e-learning ‘ZorgDomein’ staat net als de e-learnings voor de introductietrainingen voor specialisten in de leeromgeving bij plusport. Ook uw collega’s kunnen deze e-learning bekijken. Deze e-learning is informatief, er is geen toets.

  Schrijf u via bovenstaande link in voor deze e-learning. Vul eerst uw gegevens in. Daarna krijgt u een scherm te zien, waarin u uw specialisme aangeeft. Vervolgens krijgt u de voor uw specialisme beschikbare trainingen te zien. Staat uw specialisme er (nog) niet tussen of bent u geen medisch specialist? Kiest u dan voor het specialisme keurend arts. Heeft een medewerker van u geen BIG-nummer dan kan daar 123456789 ingevuld worden.

  Aandachtspunten voor werken met ZorgDomein
  Schrijf bij ‘contact met betrokkene’ de ZorgDomeincode (ZD-code) op. Wanneer u alleen kijkt waarvoor de betrokkene komt en het dossier niet ‘claimt’, vindt u het alleen terug met de ZD-code. De ZD-code wordt ook in de opdrachtbrief opgenomen, dus een alternatief zou zijn om deze bij contact te printen of op te slaan.

  Kijk bij elke keuring in uw regiescherm in ZorgDomein. Mogelijk staan hier extra bijlages. Zo mist u geen belangrijke informatie om de keuring te kunnen doen.

  Voorkom datalekken: let bij het toevoegen van een bijlage altijd op dat deze van de juiste persoon is. Digitale rapporten zijn voor de betrokkene inzichtelijk in het burgerportaal (mijn.cbr.nl).

  Verwijzing Laboratoriumonderzoek Mededelingen alcohol en drugs

  Er is een verschil tussen de verwijzingen voor bloed- en urineonderzoek in de Gezondheidsverklaringsprocedure en de Mededelingenprocedure. Dit verschil komt te vervallen. Alle verwijzingen voor bloed- en urineonderzoek zullen gedaan worden door de psychiater die de keuring verricht.

  getekende illustratie van arts die reageerbuis ter grootte van een mens recht houdt

  Achtergrond
  In het verleden is gekozen om de laboratoriumverwijzingen voor het bloedonderzoek in de toenmalige Vorderingsprocedure via het CBR te laten verlopen. Hierbij geeft het CBR aan naar welke psychiater het laboratorium de uitslagen moet versturen. Gezien de wijzigingen per 1 mei zal er ook in de Mededelingenprocedure veelal verwezen worden via de specialistenzoeker. Dat betekent dat het CBR vooraf niet weet naar welke psychiater de betrokkene gaat en dus ook niet aan kan geven naar wie de uitslagen gestuurd moeten worden. In verband hiermee is besloten de verwijzingen voor laboratoriumonderzoek bij alcohol- en drugskeuringen gelijk te trekken voor de Gezondheidsverklaringsprocedure en de Mededelingenprocedure. En dus alle verwijzingen voor laboratoriumonderzoek bij de psychiater neer te leggen.

  Voordelen
  Als psychiater kunt u gericht naar een specifiek laboratorium op de lijst van door het CBR goedgekeurde laboratoria verwijzen. Het voordeel is dat u dan altijd weet waar de betrokkene geweest is en duidelijke afspraken met het laboratorium kunt maken betreffende onder andere het versturen van de uitslagen.

  Tevens heeft u niet meer de situatie waarin bij een combinatie van gebruik het CBR verwijst voor het bloedonderzoek en u verwijst voor het urineonderzoek.

  Kosten laboratoriumonderzoek
  De afspraken rondom het betalen van de kosten voor het laboratoriumonderzoek blijven gelijk. Bij een mededelingenonderzoek gestart als alcohol- en drugsonderzoek wordt de rekening door het laboratorium naar het CBR gestuurd. Bij de medische keuringen waarbij tevens alcohol- en drugsmisbruik een rol speelt, betaalt de betrokkene rechtstreeks aan het laboratorium. Dit omdat de eerste groep de kosten voor de keuring al aan het CBR betaald heeft. Geef dus aub in de laboratoriumverwijzing duidelijk aan voor het laboratorium naar wie de rekening gestuurd moet worden.

  Een ezelsbruggetje: wanneer u de keuring bij het CBR kunt declareren wordt de rekening van het laboratoriumonderzoek ook door het CBR betaald. Betaald betrokken de keuring aan u, dan betaalt hij ook het laboratorium.

  Datum wijziging
  Deze wijziging zal ingaan voor 1 mei. Over de exacte datum worden de psychiaters per mail geïnformeerd.

  Uitbreiding digitale introductietrainingen

  In de nieuwsbrief van december 2022 stond een stuk over de introductietrainingen die omgezet worden naar een e-learning. Inmiddels is de e-learning voor neurologie ook gereed. Binnenkort volgt de e-learning voor cardiologie. Het betreft alleen nog de Gezondheidsverklaringsprocedure. Later volgt oogheelkunde (voor beide procedures), e-learnings voor de Mededelingenprocedure en voor keurend artsen.

  illustratie van vrouw die zorgdomein gebruikt op laptop

  Er is ook een e-learning beschikbaar over werken met ZorgDomein. Voor deze e-learning kunt u, wanneer u specialisme nog niet in de lijst met specialismen staat, bij het inschrijven kiezen voor ‘keurend arts’.

  Inschrijfformulier voor de e-learning

  Meer informatie over de e-learnings

  Cursus drugs en verkeer (EMD) per 1 april 2023

  Per 1 april heeft het CBR een nieuwe educatieve maatregel in de Mededelingenprocedure: de cursus drugs en verkeer (EMD).

  Bij een eerste melding van de politie aan het CBR betreffende een aanhouding met drugs kan deze maatregel opgelegd worden. Hierop zijn enkele uitzonderingen die in de wet als contra-indicaties opgenomen zullen worden. Deze zijn vergelijkbaar met de contra-indicaties bij de cursus alcohol en verkeer (EMA).

  Zo wordt de EMD niet opgelegd wanneer de betrokkene geen Nederlands spreekt of wanneer er sprake is van een ongeval ten gevolge van het drugsgebruik met een dodelijk slachtoffer. Dit om een zekere uniformiteit binnen de cursusgroep te houden, waardoor het groepsproces tijdens de cursus beter verloopt.

  De betrokkene is verplicht om mee te werken aan een geschiktheidsonderzoek wanneer:

  • de betrokkene voor de tweede keer (of vaker) binnen een periode van vijf jaar is aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs;
  • wanneer de betrokkene ten gevolge van de contra-indicaties geen EMD opgelegd krijgt.

  Deze maatregel gaat in op 1 april 2023. Dit betekent dat deze educatieve maatregel opgelegd kan worden bij aanhoudingen die plaatsvinden vanaf 1 april 2023.

  Het effect op het aantal Mededelingenkeuringen drugs wordt vanaf juni 2023 echt merkbaar. Door de komst van de EMD verwachten wij in het eerste jaar een vermindering van ongeveer 90% van het aantal drugsonderzoeken. Dit is gebaseerd op de gegevens uit 2021.

  feedback