Service

Inhoud theorie-examen motor en bromfiets

Inleiding

De theorie-examens voor de rijbewijscategorieën A en AM toetsen de kennis op het gebied van verkeersregels en verkeersinzicht.

Deze kennis is noodzakelijk om op een verantwoordelijke manier deel te nemen aan het verkeer in Nederland. De opgaven in het CBR theorie-examen gaan niet alleen over algemene verkeerskennis, maar ook over onderwerpen die hierbij te gevaarlijk zijn om te toetsen tijdens het praktijkexamen. Denk hierbij aan te water raken of een ongeval op de autosnelweg.

De opgaven in de theorie-examens van het CBR voor de rijbewijscategorieën A en AM gaan over 25 onderwerpen A tot en met Z (onderwerp I bestaat niet).

In Hoofdstuk 1 wordt gedetailleerd de inhoud van ieder onderwerp beschreven. Bij ieder onderwerp staat aangegeven welke niveaus (Kennis, Toepassing en Inzicht) de opgaven in de theorie-examens kunnen betreffen. In Hoofdstuk 2 staan de eind- en toetstermen. Hoofdstuk 3 bevat de EU-richtlijnen. In Hoofdstuk 4 staat de ministeriële regeling. Hoofdstuk 5 bevat de woordenlijst Nederlands. In Hoofdstuk 6 staat de bronvermelding.

1. De 25 onderwerpen


A. Algemene bepalingen verkeerswetgeving

Onderwerp A hoort bij eindterm 9, toetsterm 9.1 (zie Hoofdstuk 2): kan de meer algemene bepalingen van de verkeerswetgeving benoemen.

Onderwerp A gaat over de volgende artikelen:

 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  3 Verkeerstekens Iz
  4 Verkeersborden Iz
 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  5 Kentekenplaat Ks
  7 Kentekenbewijzen Ks
 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  1.1 Aanhangwagen, achterlicht, achteruitrijlicht, as, bochtverlichting, dagrijlicht, dimlicht, gordel, groot licht, hoeklicht, hoofdgroeven, kinderbeveiligingssysteem, lading, lastdrager, loopvlak, massa ledig voertuig voor voertuigen van de voertuigcategorieën M en N, mistachterlicht, mistvoorlicht, motorrijtuig met beperkte snelheid, ondeelbare lading, parkeerlicht, remlicht, retroreflector, richtingaanwijzer, stadslicht, taxi, waarschuwingsknipperlicht, zijspanwagen Ks
 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  1 Aanhangwagens, ambulance, autobus, autosnelweg, autoweg, bedrijfsauto, bestelauto, bestemmingsverkeer, bestuurders, bestuurder van een motorvoertuig, bevoegd gezag, brommobiel, busbaan, busstrook, dag, diensten voor spoedeisende medische hulpverlening, doorgaande rijbaan, driewielig motorvoertuig, fietsstrook, gehandicaptenvoertuig, geslotenverklaring, haaietanden, invoegstrook, kruispunt, lijnbus, militaire colonne, motorfiets, motorvoertuigen, nacht, overweg, parkeerhaven of parkeerstrook, parkeren, personenauto, puntstuk, rijbaan, rijstrook, snorfiets, speed-pedelec, spitsstrook, T100-bus, uitrijstrook, uitvaartstoet van motorvoertuigen, verdrijvingsvlak, verkeer, verkeersregelaar, vluchthaven of vluchtstrook, voertuigen, voorrangsvoertuig, voorrang verlenen, voorrangsvoertuig, vrachtauto, weggebruikers, wet, zitplaats Ks
  2 Regels voetgangers Iz
  2a Regels brommobielen Iz
  2b Regels snorfietsen Iz
  61a Gebruik van mobiele telecommunicatieapparatuur Iz
  62 Opvolgen verkeerstekens Iz
  63, 63a Rangorde verkeerstekens / verkeersregels Iz
  64, 64a Rangorde verkeerstekens / verkeersregels Iz
  84 Rangorde aanwijzingen / verkeerstekens / verkeersregels Iz
 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  1 Wegen (sub b), motorrijtuigen (sub c), bromfietsen (sub e), fietsen met trapondersteuning (sub ea), kenteken (sub g), kentekenbewijs (sub h), keuringsbewijs (sub j), rijbewijs (sub l), bestuurder van een motorrijtuig (sub n), houder van motorrijtuig of aanhangwagen (sub o) Ks
  2 Reikwijdte wegenverkeerswet Tp
  5 Veilig gedrag in het verkeer Iz
  6 Letsel of dood door schuld Iz
  7 / 184 Verlaten plaats ongeval Iz
  10 Wedstrijden op de weg Tp
  36, lid 1 Kentekenplicht Tp
  36, lid 3 Kentekenbewijs Tp
  36, lid 6 Aansprakelijkheid Iz
  40, lid 1 Kentekenplicht Tp
  40, lid 4 Verantwoordelijkheid kentekenplicht Tp
  41 Geldende verboden m.b.t. kentekens Iz
  160 Bevoegdheden opsporingsambtenaar Tp
 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  2, lid 1 Verplichte verzekering motorrijtuigen Iz

B. Rijbevoegdheid en rijbewijzen

Onderwerp B hoort bij eindterm 9, toetsterm 9.2 (zie Hoofdstuk 2): kan de wettelijke bepalingen benoemen die betrekking hebben op de rijbevoegdheid en op de rijbewijzen.

Onderwerp B gaat over de volgende artikelen:

 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  15, lid 1 Rijbewijscategorieën en bevoegdheid Ks
  5, 104a Minimum leeftijd voor het besturen van motorrijtuigen Ks
  25a Geldigheidsduur rijbewijzen Ks
 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  9 Ontzegging rijbevoegdheid Tp
  107, lid 1 en 2 Rijbewijsplicht Tp
  123 Geldigheidsduur rijbewijs Tp
  131 Educatieve maatregel Tp
  160 Bevoegdheden opsporingsambtenaar t.a.v. document Tp
  162 Bevoegdheden opsporingsambtenaar t.a.v. rijverbod Tp
  163 Medewerking onderzoek Tp
  164, lid 1 t/m 3 Invorderen en inhouden rijbewijs Tp
  179 Ontzegging rijbevoegdheid motorrijtuigen bijkomende straf Ks
 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  n.v.t. Strafpunten beginnersrijbewijs (Rijksoverheid) Ks

C. Inrichting, belading en slepen van voertuigen

Onderwerp C hoort bij eindterm 7, toetsterm 7.1 (zie Hoofdstuk 2): kan benoemen aan welke inrichtingseisen een nieuw aangeschaft motorvoertuig en een aanhangwagen (bij A ook zijspanwagen) moeten voldoen en welke technische aspecten van het voertuig voor de bestuurder van belang zijn voor een veilig gebruik ervan.

Onderwerp C gaat over de volgende artikelen:

 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  5.1.1 Aansprakelijkheid algemene eisen Tp
  5.1.2 Aansprakelijkheid gebruikseisen Tp
  5.4.1 en 5.6.1 Kenteken Tp
  5.4.6 en 5.6.6 Afmetingen Tp
  5.4.11 en 5.6.11 Uitlaatsysteem Tp
  5.4.15 en 5.6.15 Snelheidsmeter Tp
  5.4.27 en 5.6.27 Banden Tp
  5.4.31 en 5.6.31 Reminrichting Tp
  5.4.41 en 5.6.41 Windschermen en koffers Tp
  5.4.45 en 5.6.45 Spiegels Tp
  5.6.47 Gordels Tp
  5.4.48 en 5.6.48 Scherpe delen Tp
  5.4.51 en 5.6.51 Verplichte verlichting Tp
  5.4.53 en 5.6.53 Kleur van de verlichting Tp
  5.4.55 en 5.6.55 Retroreflectoren Tp
  5.4.57 en 5.6.57 Toegestane verlichting Tp
  5.4.59 en 5.6.59 Kleur van de toegestane verlichting Tp
  5.4.62 Controlelampje mistachterlichten Tp
  5.4.64 en 5.6.64 Verblindende en knipperende verlichting Tp
  5.4.65 en 5.6.65 Verboden verlichting Tp
  5.4.71 en 5.6.71 Geluidssignaalinrichting Tp
  5.15.2 Aanhangwagens motorfietsen en bromfietsen; as en wiel Tp
  5.15.6 Aanhangwagens motorfietsen en bromfietsen; afmetingen Tp
  5.15.48 Aanhangwagens motorfietsen en bromfietsen; (scherpe) uitstekende delen Tp
  5.18.1 Voortbewegen aanhangwagen Tp
  5.18.2 Slepen Tp
  5.18.3 Hinder door passagiers en/of lading Tp
  5.18.4 Zicht Tp
  5.18.5 Gezichtsveld Tp
  5.18.6 Lading Tp
  5.18.8 Scherpe lading Tp
  5.18.10 Kentekenplaat aanhangwagens tmm 750 kg Tp
  5.18.26 Breedte bromfiets zonder/met lading Tp
  5.18.60 45 km aanduiding brommobiel Tp

D. Techniek, onderhoud en controle van voertuigen

Onderwerp D hoort bij eindterm 6 (zie Hoofdstuk 2): de kandidaat heeft kennis van en inzicht in de techniek, bediening en het onderhoud van het motorvoertuig. Onderwerp D hoort ook bij eindterm 8, toetsterm 8.4 (zie Hoofdstuk 2): kan benoemen welke verplichtingen er bestaan ten aanzien van de techniek, het onderhoud en de controle van het voertuig.

Onderwerp D gaat over de volgende artikelen:

 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  Bijlage 8 Symbolen dashboard Tp
 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  72 APK Ks
 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  Handelen bij waarschuwingslampjes (ANWB) Tp
  Handelen na het tanken van verkeerde brandstof (ANWB) Tp
 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  Pagina 129 Controle BRAVO-A: banden, remmen, aandrijving, verlichting, olie en algemene zaken (accu, vering, koeling, bedieningsorganen) Iz
 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  5.4.15 en 5.6.15 Snelheidsmeter Tp
  5.4.27 en 5.6.27 Banden Tp
  5.4.31 en 5.6.31 Reminrichting Tp
  5.4.38 Remvertraging Tp
  5.4.45 Motorfietsen; de spiegels Tp
  5.4.51 en 5.6.51 Verplichte verlichting Tp

E. Gebruik gordels en helmen; zitplaats voor passagiers

Onderwerp E hoort bij eindterm 8, toetsterm 8.1 (zie Hoofdstuk 2): kan benoemen wanneer en op welke wijze gebruik moet worden gemaakt van veiligheidsvoorzieningen.

Onderwerp E gaat over de volgende artikelen:

 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  5.6.47 Veiligheidsgordels Tp
 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  58a Eisen zitplaatsen Tp
  59 Autogordels en kinderbeveiligingssystemen Ks
  60 Helmen Tp
  61b Vervoer van personen in of op aanhangwagens en in laadruimten Ks
 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  Hfdst. 1 Hoofdsteun Tp
 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  Motorkleding (motorplatform) Tp

F. Milieubewust en energiezuinig rijden

Onderwerp F hoort bij eindterm 5, toetstermen 5.1 (zie Hoofdstuk 2): kan uitleggen op welke wijze milieuaspecten een rol spelen bij het bezit en het gebruik van een gemotoriseerd voertuig. Onderwerp F hoort ook bij eindterm 5, toetsterm 5.2 (zie Hoofdstuk 2): kan benoemen hoe het (bedrijfs)voertuig economisch gebruikt moet worden.

Onderwerp F gaat over de volgende artikelen:

 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  Hfdst. 1 en 2 Aangepast en besluitvaardig rijden Iz
  Acceleratie Iz
  Accessoires op of aan het voertuig Iz
  Anticiperen Iz
  Bandenspanning Iz
  Controle in en buiten het voertuig Iz
  Defensief rijden Iz
  Filerijden Iz
  Gas geven, (ont)koppelen en schakelen Iz
  Gebruik van de toerenteller en cruise control Iz
  Geluidshinder Iz
  Invloed van de rijstijl Iz
  Lading Iz
  Langdurige stops in het verkeer Iz
  Milieubewust rijden Iz
  Remmen en stoppen Iz
  Ritvoorbereiding Iz
  Starten en wegrijden Iz
  Stroomverbruikers Iz
  Volgafstand Iz
  Afvoer van defecte onderdelen Iz
  Afvoer van defecte onderdelen Iz
 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  Rijden met navigatiesysteem (Het Nieuwe Rijden) Iz

G. Risico’s in verband met toestand bestuurder

Onderwerp G hoort bij eindterm 1, toetsterm 1.1 (zie Hoofdstuk 2): kan benoemen welke factoren van invloed zijn op het menselijke gedrag bij het besturen van een motorvoertuig.

Onderwerp G gaat over het volgende:

 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  8 Besturen onder invloed Iz
  Veilig gedrag in het verkeer Iz
 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  Het waarnemingsvermogen (Trimbos) Iz
  Het concentratievermogen (Trimbos) Iz
  De reactietijd (Trimbos) Iz
  Het evenwichtsgevoel (Trimbos) Iz
  Het inschatten van afstand en snelheid (Trimbos) Iz
  De algemene lichamelijke conditie (Trimbos) Iz
  De ongevalskans (SWOV) Ks
  De afbraaktijd van alcohol in het lichaam (Trimbos) Iz
  Het effect van het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen (SWOV) Iz
  Het effect van een combinatie van alcohol, drugs en medicijnen (Trimbos) Iz
  Het effect van mobiel bellen (SWOV) Iz
  De betekenis van stickers en bijsluiters bij medicijnen (IVM) Iz
  Vermoeidheid (SWOV) Iz
  Kennis over alcohol (Trimbos) Tp
  Rijden met navigatiesysteem (SWOV) Iz

H. Risico’s in verband met eigenschappen en toestand voertuig

Onderwerp H hoort bij eindterm 1, toetsterm 1.2 (zie Hoofdstuk 2): kan benoemen wat de risico’s zijn voor de bestuurder en de medeweggebruiker(s) die door de eigenschappen en de toestand van het voertuig worden veroorzaakt, en op welke wijze het gedrag van de bestuurder hierop kan worden afgestemd.

Onderwerp H gaat over het volgende:

 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  Hfdst. 1 en 3 De mogelijke gevolgen van een onjuist gebruik of onjuiste bediening van de bedrijfsrem Tp
  Het effect van de centrifugaalkracht en situaties waarin deze kan optreden Tp
  De mogelijke consequenties van de wijze waarop het voertuig beladen of ingericht is (gewichtsverdeling, zwaartepunt, zichtbeperking) Tp
  Zichtbaarheid van andere weggebruikers en eigen zichtbaarheid Tp
  Het uitzwaai-effect Tp
  Remafstand en stopafstand Tp
  Gevolgen onjuiste bandenspanning op balans en remgedrag Tp
  Juist gebruik van voor- en achterrem Tp
 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  Het effect van een te geringe profieldiepte van de banden (ANWB) Tp
  Het effect van een onjuiste bandenspanning (ANWB) Tp
  Eigenschappen winterbanden (ANWB, SWOV) Iz
  ABS (ANWB) Iz

J. Risico’s in verband met aanwezigheid en gedrag ander verkeer

Onderwerp J hoort bij de opgaven over gevaarherkenning en bij eindterm 1, toetstermen 1.3 en 1.4 (zie Hoofdstuk 2): kan benoemen welke factoren een rol spelen bij het uitoefenen van de bestuurderstaak, dit in het bijzonder in relatie tot andere weggebruikers. Kan benoemen welke de risico’s zijn als gevolg van de aanwezigheid en het gedrag van andere verkeersdeelnemers en op welke wijze hij zijn gedrag hieraan moet aanpassen.

Onderwerp J gaat over het volgende:

 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  Hfdst. 2 Taakprocessen: Scherpe en bewuste waarneming; Voorspellen; Evalueren; Beslissen; Handelen Iz
  Hfdst. 2 Oplettendheid: Anticiperen; Verkeersinzicht; Besluitvaardigheid; Verwachtingspatroon Iz
  Hfdst. 2 Houding: Defensief rijgedrag; Sociaal rijgedrag; Communiceren met andere weggebruikers; Menselijke beperkingen Iz
  Hfdst. 1 en 2 Afstand bewaren: Volgafstand; Ruimtekussen Iz
  Het (her)kennen van afzonderlijke soorten verkeersdeelnemers Tp
  De gedrags(on)mogelijkheden van deze verkeersdeelnemers Tp
  Veilig op- en afstappen bestuurder en passagiers Tp
  Verschil tussen beginnende bestuurders en ervaren bestuurders Tp
  Ouderen versus jongeren Tp
  Rijden in file Tp
  Aangepast eigen gedrag als gevolg van: het gedrag van andere verkeersdeelnemers; beperkte gedragsmogelijkheden van andere verkeersdeelnemers; beperkte eigen gedragsmogelijkheden Tp
  Rijden in groepsverband Tp
  Bromfietsongevallen Tp
 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  5 Veilig gedrag in het verkeer Iz
 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  19 Reactietijd; Remweg; Stopafstand

K. Risico’s in verband met weg-, zicht- en weersomstandigheden

Onderwerp K hoort bij de opgaven over gevaarherkenning en bij eindterm 1, toetsterm 1.5 (zie Hoofdstuk 2): kan benoemen welke de risico’s zijn als gevolg van weg-, zicht- en weersomstandigheden en op welke wijze hij zijn gedrag hieraan moet aanpassen.

Onderwerp K gaat over het volgende:

 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  Wegomstandigheden (SWOV): Aard van het wegdek; Begroeiing; Bladeren op het wegdek; Modder op de weg; Nieuw wegdek; Obstakels; Regen na lange droogte; Schaduw; Spoorvorming; Tijdelijke markering; Toestand van het wegdek; Verkanting; Vorstschade Iz
  Indeling van wegen (SWOV, CROW, VVN): Aansluitingen van wegen; Erven; Erftoegangswegen; Gebiedsontsluitingswegen; Stroomwegen; Verblijfsgebieden Iz
  Inrichting van wegen (SWOV, CROW): Bebakening en reflectoren; Doelgroepstroken; Markering; Openbare verlichting; Snelheidsremmers; Spitsstroken; Tunneleffect; Tunnels; Uitritten; Weefvakken; Zones Iz
  Veiligheid van wegen (SWOV): Invloed van verkeersdrukte op veiligheid; Ongevalskansen diverse soorten wegen Iz
  Weersomstandigheden en omstandigheden ten gevolge van dag en nacht (SWOV): Aquaplaning; Duisternis; IJzel; Mist; Regen; Schemering; Sneeuw; Wind; Winterbanden/zomerbanden; Zonlicht; 2 secondenregel Iz

L. Handelen bij ongevallen en pech onderweg

Onderwerp L hoort bij eindterm 8, toetstermen 8.2 en 8.3 (zie Hoofdstuk 2): kan benoemen welke de risico’s zijn ingeval van betrokkenheid bij een ongeval en bij pech onderweg. Kan uitleggen welke maatregelen ingeval van een verkeersongeval of pech verricht moeten worden.

Onderwerp L gaat over de algemene artikelen (zie Hoofdstuk 4) en de volgende artikelen:

 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  Noodzakelijke maatregelen Tp
  Beveiliging van de plaats van het ongeval Tp
  Persoonlijke veiligheid Ks
  Andermans veiligheid Ks
  Plaats van het voertuig, bestuurder en passagiers bij pech op een auto(snel)weg (inclusief spitsstrook) Tp
  Markeren Tp
  58 Gebruik van de gevarendriehoek Tp
  Gebruik van de waarschuwingslichten Tp
  Alarmeren van hulpdiensten (algemeen alarmnummer) Iz
  Melding via mobiele telefoon Tp
  Hectometerborden (hoe te lezen en aan 112 doorgeven) Tp
  Hulp verlenen aan slachtoffer(s) Tp
  Invulling van het Europees schadeformulier Tp
  Vluchtroute (bruggen, geluidswallen, tunnels) Tp
  Wegrijden na een stop op de vluchtstrook of vanuit een vluchthaven Tp
  53 Slepen van een ander voertuig Tp
  Schade-afhandeling Tp
  Wildongevallen Ks
  Auto te water Ks
  Wat te doen in een tunnel bij een ongeval Ks
 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  Pech of ongeval op de spitsstrook (Rijkswaterstaat) Iz
  Handelen bij een ongeval (Rijkswaterstaat) Iz
  Verloren lading autosnelweg (Rijkswaterstaat) Iz

M. Voor laten gaan op kruispunten (voorrang)

Onderwerp M hoort bij eindterm 3, toetsterm 3.1 (zie Hoofdstuk 2): kan benoemen welke de gedragsregels zijn met betrekking tot het voor laten gaan op kruispunten en door welk gedrag aan deze regels gevolg kan worden gegeven.

Onderwerp M gaat over de algemene artikelen (zie Hoofdstuk 4) en de volgende artikelen:

 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  15 / 18 Verlenen van voorrang Iz
  14 / 17 Voorsorteren en blokkeren van een kruispunt Iz
  63 Borden gaan boven verkeersregels Iz
  80 Haaientanden Tp
  91 Uitzondering op art 64 Tp
  Bijlage 1 B: Voorrangsborden B01, B02, B03, B04, B05, B06 en B07 Iz
  Afbuigende voorrangsborden OB711, OB712, OB713 en OB401-500 Iz

N. Voor laten gaan bij het afslaan

Onderwerp N hoort bij eindterm 3, toetsterm 3.2 (zie Hoofdstuk 2): kan benoemen welke de gedragsregels zijn met betrekking tot het voor laten gaan bij het afslaan en door welk gedrag aan deze regels gevolg kan worden gegeven.

Onderwerp N gaat over de algemene artikelen (zie Hoofdstuk 4) en de volgende artikelen:

 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  18 Links afslaan ten opzichte van rechts afslaan op hetzelfde kruispunt Iz
  49 Rechtdoorgaand verkeer Iz
  63 Borden gaan boven verkeersregels Iz
  91 Uitzondering op art 64 Iz
  17 Voorsorteren Iz
  Afbuigende voorrangsborden OB711, OB712, OB713 en OB401-500 Iz

O. Voor laten gaan van blinden, gehandicapten en voetgangers

Onderwerp O hoort bij eindterm 3, toetsterm 3.3 (zie Hoofdstuk 2): kan benoemen welke de gedragsregels zijn met betrekking tot het voor laten gaan van blinden, gehandicapten, in- en uitstappende passagiers en voetgangers. Ook kan de kandidaat benoemen door welk gedrag gevolg moet worden gegeven aan deze regels.

Onderwerp O gaat over de algemene artikelen (zie Hoofdstuk 4) en de volgende artikelen:

 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  49, lid 1 Blinden Tp
  Personen die zich moeilijk voortbewegen Tp
  18 / 52 Passagiers tram / autobus Tp
  44 Voetgangers in een erf Tp
  49, lid 2 Voetgangersoversteekplaats Tp
  Herkenningstekens brommobiel, slechthorende en blinde Iz
  Borden: J22, LO2, GO5 en GO6 Iz
 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  Taal van de blindenstok Tp

P. Voor laten gaan van voorrangsvoertuigen, militaire colonnes en trams

Onderwerp P hoort bij eindterm 3, toetsterm 3.4 (zie Hoofdstuk 2): kan benoemen welke de gedragsregels zijn met betrekking tot het voor laten gaan van voorrangsvoertuigen, militaire colonnes en trams. Tevens kan de kandidaat benoemen door welk gedrag gevolg moet worden gegeven aan deze regels. Ook kan de kandidaat benoemen welke de herkenningstekens zijn van een militaire colonne.

Onderwerp P gaat over de algemene artikelen (zie Hoofdstuk 4) en de volgende artikelen:

 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  18 / 50 Bij het afslaan Iz
  15 / 50 / 68 Op kruispunten, waar het verkeer al dan niet geregeld wordt door middel van verkeerslichten Iz
  16 / 50 Op rechte wegen Iz
  16, 30c Uitvaartstoet van motorvoertuigen Iz
  63 Borden gaan boven verkeersregels Iz
  64 Algemeen Iz
  91 Uitzondering op art 64 Iz
  Bijlage 1 B: Voorrangsborden B01, B02, B03, B04, B05, B06 en B07 Iz

Q. Uitvoeren van / voor laten gaan bij bijzondere manoeuvres

Onderwerp Q hoort bij eindterm 3, toetsterm 3.5 (zie Hoofdstuk 2): kan benoemen welke de verkeersregels zijn met betrekking tot het voor laten gaan van het overige verkeer bij het uitvoeren van bijzondere manoeuvres. Ook kan de kandidaat benoemen op welke wijze gevolg moet worden gegeven aan deze regels.

Onderwerp Q gaat over de algemene artikelen (zie Hoofdstuk 4) en de volgende artikelen:

 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  54 / 43 Achteruitrijden Iz
  Op- en afstappen Iz
  54 Invoegen Iz
  43 Keren Iz
  54 Oprijden van een inrit Iz
  54 Parkeren Iz
  54 Uitvoegen Iz
  54 Verlaten van een uitrit Iz
  54 Wegrijden Iz
  55 Richting aangeven Iz
  56 Wegrijden van een autobus bij een halte Iz
  54 Wisselen van rijstrook Iz
  54 Bijzondere manoeuvre Iz
  Bijlage 1 Borden EO8, FO7, G01, G03, H01, H02, J37 en LO3 Iz

R. Plaats op de weg en voorsorteren

Onderwerp R hoort bij eindterm 2, toetsterm 2.1 (zie Hoofdstuk 2): kan de plaats op de weg van alle weggebruikers in het algemeen benoemen.

Onderwerp R gaat over de algemene artikelen (zie Hoofdstuk 4) en de volgende artikelen:

 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  Bochten Iz
  81 Doelgroepstroken Iz
  5 / 6 Fiets-/bromfietspad Iz
  76 / 78 Fietsstroken Iz
  10, 15a, 44, 54 Gedrag op overwegen, weefvakken en erf/verblijfsgebieden Iz
  3, 10, 76 Juiste gebruik van beperkte en volledige eenrichtingswegen Iz
  14 Kruispunten Iz
  15a Overwegen Iz
  3 / 4 / 7 t/m 10 Rechte weggedeelten Iz
  Ritsen Iz
  43 / 73 Rijstroken Iz
  47 Rotondes Iz
  17 / 78 Voorsorteervakken Iz
  Bijlage 1 Borden: C03, C04, C05, C2301, C2302, C2303 Iz
  Bijlage 1 Borden: D04 Iz
  Bijlage 1 Borden: L04, L05, L06, L07 Iz
  Invoegstroken Iz
  76 Spitsstroken Iz
  77 / 78 Uitvoegstroken Iz
  Gedragscode samenspel in de file Plaats op de weg in file voor motorrijder Iz

S. Inhalen

Onderwerp S hoort bij eindterm 2, toetsterm 2.2 (zie Hoofdstuk 2): kan benoemen welke de gedragsregels zijn met betrekking tot het inhalen en ingehaald worden.

Onderwerp S gaat over de algemene artikelen (zie Hoofdstuk 4) en de volgende artikelen:

 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  12 Inhalen bij een voetgangersoversteekplaats (VOP) Iz
  13 Inhalen van files Iz
  11 Links inhalen / ingehaald worden Iz
  11, 48 Rechts inhalen / ingehaald worden Iz
  11, 63a, 76, 77 Inhalen bij doorgetrokken strepen, onderbroken strepen, verdrijvingsvlakken, puntstukken, tijdelijke markeringen Iz
  Bijlage 1 Borden: F01, F02, F03 en F04 Iz

T. Snelheid

Onderwerp T hoort bij eindterm 2, toetsterm 2.3 (zie Hoofdstuk 2): kan benoemen welke de gedragsregels zijn met betrekking tot snelheid.

Onderwerp T gaat over de algemene artikelen (zie Hoofdstuk 4) en de volgende artikelen:

 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  19 Stopafstand, remafstand, reactieafstand, ruimtekussen Iz
  22 Afwijkende maximumsnelheid voor bepaalde voertuigcategorieën Iz
  20 / 45 Maximumsnelheden binnen de bebouwde kom Iz
  21 Maximumsnelheden buiten de bebouwde kom Tp
  42 Toelatingssnelheid auto(snel)weg Iz
  63b Laagste maximumsnelheid geldt Iz
  Taal van de weg: snelheid op weggedeelten Iz
  Bijlage 1 Borden: A01, A02, A03, A04, A05 (geldt voor alle voorkomende snelheden) Iz
  Bijlage 1 Borden: F09 Iz
  Bijlage 1 Borden: G01, G02, G03 en G04 Iz
  Bijlage 1 Borden: H01 en H02 Iz
  Bordenboek:
  A0150s, A0130zb, BB08-01r-100, E10(A1) en E11(A1) Iz

U: Stilstaan en parkeren

Onderwerp U hoort bij eindterm 2, toetsterm 2.4 (zie Hoofdstuk 2): kan benoemen welke de gedragsregels zijn met betrekking tot stilstaan en parkeren.

Onderwerp U gaat over de algemene artikelen (zie Hoofdstuk 4) en de volgende artikelen:

 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  26 Gehandicaptenparkeerplaats Iz
  25 Parkeerschijfzone Iz
  24 Parkeerverboden Tp
  46 Parkeren van motorvoertuigen in een erf Iz
  23 / 43 Verbod(en) tot stilstaan Iz
  Wegslepen en wielklem Iz
  Bijlage 1 Borden: E01, E02, E03, E04, E05, E10, E11 Iz
  Bijlage 1 Borden: G05 Iz
  Bijlage 1 Borden: H01 en H02, L03 Iz
  Bordenboek:
  E08a, E08c, E08d, E08e, E08f, E08g, E08m, E10(E1), E201 en L207 Iz
  Elektrisch opladen en parkeren (nieuw bord) Iz
  27 Het plaatsen van fietsen en bromfietsen Iz

V. Geven van tekens en signalen

Onderwerp V hoort bij eindterm 2, toetsterm 2.5 (zie Hoofdstuk 2): kan benoemen welke de gedragsregels zijn met betrekking tot het geven van tekens en signalen.

Onderwerp V gaat over de algemene artikelen (zie Hoofdstuk 4) en de volgende artikelen:

 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  55 Richting aangeven Iz
  17 Richting aangeven Ks, Tp
  28 / 30 Signalen die gegeven moeten en mogen worden ter afwending van dreigend gevaar Iz
  29 / 30a Signalen van voorrangsvoertuigen Iz
  31 Verbod tot het geven van signalen Iz
  Bijlage 1 Borden: H01 en H02 Iz

W. Gebruik van lichten

Onderwerp W hoort bij eindterm 2, toetsterm 2.6 (zie Hoofdstuk 2): kan benoemen welke de gedragsregels zijn met betrekking tot het gebruik van lichten.

Onderwerp W gaat over de algemene artikelen (zie Hoofdstuk 4) en de volgende artikelen:

 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  32 / 33 Gebruik van lichten tijdens het rijden Iz
  34 Gebruik van mistlichten Iz
  35a / 35c Gebruik van lichten op fiets, snorfiets en bromfiets Iz
  38 / 39 Gebruik van lichten tijdens het stilstaan Iz
  41 Het voeren van bijzondere lichten Iz
  Bijlage 1 Borden: H01 en H02, L03, L13 Iz
  Bordenboek:
  L02 en L203 Iz
 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  Zichtbaarheid dagrijlicht Ks

X. Verkeersborden

Onderwerp X hoort bij eindterm 4, toetsterm 4.1 (zie Hoofdstuk 2): kan aangeven wat de betekenis is van verkeersborden. Tevens kan hij benoemen welk gedrag door elk verkeersteken geadviseerd, geboden of verboden wordt.

Onderwerp X gaat over de algemene artikelen (zie Hoofdstuk 4) en de volgende artikelen:

 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  3 / 4 Algemeen Ks
  8 Onderborden Ks
  34 Tijdelijke verkeersborden Ks
  9 Zonale verkeersborden Ks
 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  63 / 64a Algemeen
  67 Onderborden Iz
  Relevante plaatsingsvoorschriften Iz
  Taal van borden: betekenis van vormen en kleuren Iz
  65 Werkingssfeer van verkeersborden Tp
  66 Zonale verkeersborden Tp
  Bijlage 1 Borden: Iz
  A01 t/m A05, B01 t/m B07, C01 t/m C22b, C2301 t/m C2303, D01 t/m D07, D101 t/m D105, E01 t/m E13, E103, E105, E201 t/m E201ze, F01 t/m F22, G01 t/m G14, H01, H02, J01 t/m J39, K01 t/m K14, L01 t/m L21
  Bordenboek:
  L51 t/m L52e, L101-3 t/m L404, BB01ra t/m BB100r, BW02b t/m BW502l, T01 t/m T43, VR01 t/m VR09-04, N01 t/m N07r-50 Iz

Y. Verkeerslichten en aanwijzingen

Onderwerp Y hoort bij eindterm 4, toetsterm 4.2 (zie Hoofdstuk 2): kan benoemen welke de gedragsregels zijn met betrekking tot verkeerslichten en aanwijzingen. Tevens kan hij benoemen op welke wijze gevolg moet worden gegeven aan deze regels.

Onderwerp Y gaat over de algemene artikelen (zie Hoofdstuk 4) en de volgende artikelen:

 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  12 Aanwijzingen Iz
 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  1 / 2 Verkeersregelaars en hun officiële kledingeisen, regeling stilhoudingsvordering toezichthouders Iz
  72 Bruglichten Iz
  68 Driekleurige verkeerslichten Iz
  70 / 75 Geel knipperlicht
  71 Overweglichten Iz
  84 Rangorde aanwijzingen Iz
  73 Rijstrooklichten Tp
  83 Stoptekens Iz
  69 Tweekleurige verkeerslichten Tp
  82 Verplichting tot het opvolgen van aanwijzingen Tp
  91 Uitzondering art 64 Iz
  Herkennen van stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen Ks
  Herkennen verkeersrisico’s en wie mag er wel/niet komen Tp
  64-67 Herkennen van risicovolle gebieden aan de hand van verkeersborden Iz
  Bijlage 1 Borden: B05, B07 en C04 Iz
  Bijlage 2 Aanwijzingen 1 t/m 8 Iz

Z. Verkeerstekens op het wegdek

Onderwerp Z hoort bij eindterm 4, toetsterm 4.3 (zie Hoofdstuk 2): kan benoemen welke de gedragsregels zijn met betrekking tot tekens op het wegdek. Tevens kan hij benoemen op welke wijze gevolg moet worden gegeven aan deze regels.

Onderwerp Z gaat over de algemene artikelen (zie Hoofdstuk 4) en de volgende artikelen:

 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  6 Functie verkeerstekens op het wegdek Iz
 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  81 Busbanen en busstroken Iz
  76 Doorgetrokken streep Iz
  80 Haaientanden Iz
  10 Fietsstroken
  79 Stopstreep Iz
  63a Tijdelijke verkeerstekens op het wegdek Iz
  77 Verdrijvingsvlak Iz
  78 Voorsorteerstrook Iz
 • Art. Niveau: Ks, Tp of Iz
  As-, kant- of deelstreep Iz
  Doelgroepstroken Iz
  Dubbele asmarkering met groene vulling Iz
  Onderbroken streep Iz
  Pijlen Iz
  Redresseerstroken Iz
  Spitsstroken Iz
  Suggestiestrook Iz
  Waarschuwingsstreep Iz
  Wegreflectoren Iz

2. Eind- en toetstermen en bijbehorende onderwerpen

 • Nr. Toetsterm Onderwerp
  De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de risico’s die het besturen van een motorvoertuig met zich meebrengen.
  Kan benoemen ...
  1.1 … welke factoren het menselijke gedrag beïnvloeden bij het besturen van een motorvoertuig. G
  1.2 … wat de risico’s zijn voor de bestuurder en de medeweggebruiker(s) die door de eigenschappen en de toestand van het voertuig worden veroorzaakt, en hoe de bestuurder zijn gedrag hierop kan afstemmen. H
  1.3 … welke factoren een rol spelen bij het uitoefenen van de bestuurderstaak, dit in het bijzonder in relatie tot andere weggebruikers. J
  1.4 … welke de risico’s zijn als gevolg van de aanwezigheid en het gedrag van andere verkeersdeelnemers en hoe de bestuurder zijn gedrag hierop moet aanpassen. J
  1.5 … welke de risico’s zijn als gevolg van weg-, zicht- en weersomstandigheden en hoe de bestuurder zijn gedrag hierop moet aanpassen. K
 • Nr. Toetsterm Onderwerp
  De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de gedragsregels die gelden bij het gebruik van de openbare weg.
  2.1 Kan de plaats op de weg van alle weggebruikers in het algemeen benoemen. R
  Kan benoemen wat de gedragsregels zijn bij …
  2.2 … het inhalen en ingehaald worden. S
  2.3 … snelheid. T
  2.4 … het stilstaan en parkeren. U
  2.5 … het geven van tekens en signalen. V
  2.6 … het gebruik van lichten. W
 • Nr. Toetsterm Onderwerp
  De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de verkeersregels die gelden met betrekking tot het verlenen van voorrang en het voor laten gaan.
  Kan benoemen wat de gedragsregels zijn en hoe hij deze regels moet opvolgen bij het voor laten gaan …
  3.1 … op kruispunten. M
  3.2 … bij het afslaan. N
  3.3 … van blinden, gehandicapten, in- en uitstappende passagiers en voetgangers. O
  3.4 … van voorrangsvoertuigen, militaire colonnes en trams. Ook kan de kandidaat de herkenningstekens van een militaire colonne benoemen. P
  3.5 … van het overige verkeer bij het uitvoeren van bijzondere manoeuvres. Q
 • Nr. Toetsterm Onderwerp
  De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de kenmerken en de betekenis van verkeerstekens en aanwijzingen.
  4.1 Kan aangeven wat de betekenis is van verkeersborden. Tevens kan hij benoemen welk gedrag door elk verkeersteken geadviseerd, geboden of verboden wordt. X
  Kan benoemen wat de gedragsregels zijn en hoe hij deze regels moet opvolgen bij …
  4.2 … verkeerslichten en aanwijzingen. Y
  4.3 … tekens op het wegdek. Z
 • Nr. Toetsterm Onderwerp
  De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de milieuaspecten die het gevolg zijn van het gebruik van een motorvoertuig.
  5.1 Kan uitleggen op welke wijze milieuaspecten een rol spelen bij het bezit en het gebruik van een gemotoriseerd voertuig. F
  5.2 Kan benoemen hoe het (bedrijfs)voertuig economisch gebruikt moet worden.
 • Nr. Toetsterm Onderwerp
  De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de techniek, bediening en het onderhoud van het motorvoertuig. D
 • Nr. Toetsterm Onderwerp
  De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de techniek, bediening en het onderhoud van het motorvoertuig. C
  7.1 Kan benoemen aan welke inrichtingseisen een motorvoertuig en een aanhangwagen (bij A ook zijspanwagen) moeten voldoen en welke technische aspecten van het voertuig voor de bestuurder van belang zijn voor een veilig gebruik ervan.
 • Nr. Toetsterm Onderwerp
  De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de veiligheidsaspecten bij het gebruik van een motorvoertuig.
  Kan benoemen …
  8.1 … wanneer en op welke wijze gebruik moet worden gemaakt van veiligheidsvoorzieningen. E
  8.2 … welke de risico’s zijn ingeval van betrokkenheid bij een ongeval en bij pech onderweg. L
  8.3 … welke maatregelen ingeval van een verkeersongeval of pech verricht moeten worden. L
  8.4 … welke verplichtingen er bestaan ten aanzien van de techniek, D het onderhoud en de controle van het voertuig.
 • Nr. Toetsterm Onderwerp
  De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de voor het besturen van een motorvoertuig relevante bepalingen in de verkeerswetgeving.
  Kan benoemen ...
  9.1 … de meer algemene bepalingen van de verkeerswetgeving. A
  9.2 … de wettelijke bepalingen over de rijbevoegdheid en de rijbewijzen. B

3. Derde Europese rijbewijsrichtlijn

De Europese Unie wil in alle lidstaten uniforme regels voor rijbewijzen. Het doel daarvan is dat bestuurders in alle lidstaten uiteindelijk hetzelfde weten en kunnen. Als overal dezelfde eisen worden gesteld vergroot dit de veiligheid op de weg. De uniforme regels zijn vastgesteld in de derde Europese rijbewijsrichtlijn. In dit hoofdstuk wordt de passage over het theorie-examen uit de Derde Europese rijbewijsrichtlijn weergegeven.

Inhoud van het theoretisch examen voor alle categorieën voertuigen:

2.1.1 Verkeersregels:

 • in het bijzonder inzake verkeerstekens, wegmarkeringen, signalen, voorrangsregels en snelheidsbeperkingen;

2.1.2 Bestuurder:

 • het belang van oplettendheid en van de houding ten opzichte van medeweggebruikers;
 • waarneming, beoordeling en reactie, met name reactietijd, en gedragsveranderingen bij de bestuurder ten gevolge van alcohol, drugs en geneesmiddelen, gemoedsgesteldheid en vermoeidheid;

   2.1.3 Weg:

   • de belangrijkste richtlijnen voor het bewaren van afstand, remweg en wegligging van het voertuig in uiteenlopende weg- en weersomstandigheden;
   • verkeersrisico's in verband met de wegomstandigheden, in het bijzonder veranderingen ten gevolge van de weerstoestand en het tijdstip van de dag of de nacht;
   • kenmerken van de verschillende soorten wegen en daarop betrekking hebbende wettelijke voorschriften;

   2.1.4 Medeweggebruikers:

   • specifieke risico's in verband met de onervarenheid van medeweggebruikers en de deelneming aan het verkeer van de meest kwetsbare categorieën, zoals kinderen, voetgangers, fietsers en passagiers die in hun mobiliteit beperkt zijn;
   • risico's in verband met de deelneming aan het verkeer en het besturen van diverse typen voertuigen en in verband met het verschillende gezichtsveld van de bestuurders van deze voertuigen;

   2.1.5 Algemene voorschriften en diversen:

   • voorschriften voor administratieve bescheiden in verband met het gebruik van het voertuig;
   • algemene regels voor de door de bestuurder te volgen gedragslijn bij ongevallen (plaatsen van de gevarendriehoek, waarschuwen, enz.) en maatregelen die hij/zij in voorkomend geval kan nemen om hulp te verlenen aan verkeersslachtoffers;
   • veiligheidseisen met betrekking tot het voertuig, de lading en de passagiers;

   2.1.6 Voorzorgsmaatregelen bij het verlaten van het voertuig;

   2.1.7 De mechanische onderdelen die voor de rijveiligheid van belang zijn: de kandidaten moeten in staat zijn de meest voorkomende defecten te ontdekken, in het bijzonder aan de stuurinrichting, wielophanging, remmen, banden, verlichtingen richtingaanwijzers, reflectoren, achteruitkijkspiegels, voorruit en ruitenwissers, uitlaatsysteem, veiligheidsgordels en claxon;

   2.1.8 Veiligheidsinrichtingen van de voertuigen, met name het gebruik van veiligheidsgordels, hoofdsteunen en veiligheidsvoorzieningen voor kinderen;

   2.1.9 Regels voor het milieuvriendelijke gebruik van het voertuig (alleen claxonneren indien nodig, matig brandstofgebruik, beperking van uitlaatgassen, enz.).

   Specifieke voorschriften voor de categorieën A1, A2 en A:

   3.1 Verplichte toetsing van de algemene kennis van:

   3.1.1 Het gebruik van beschermende uitrusting, zoals handschoenen, schoeisel, kleding en helm;

   3.1.2 Zichtbaarheid van motorrijders voor medeweggebruikers;

   3.1.3 Specifieke risico's in verband met uiteenlopende wegomstandigheden zoals hierboven genoemd, met bijzondere aandacht voor gladde delen als putdeksels, wegmarkeringen zoals strepen en pijlen, tramrails, enz.;

   3.1.4 Mechanische onderdelen die voor de verkeersveiligheid van belang zijn zoals hierboven genoemd, met bijzondere aandacht voor de noodstopschakelaar, het oliepeil en de ketting

   4. Ministeriële regeling

   In deze regeling zijn de eisen voor de theorie-examens voor rijbewijscategorieën A en AM opgenomen. Deze volgen op de derde Europese rijbewijsrichtlijn. De kandidaat moet kennis en inzicht aan kunnen tonen over de onderstaande voorschriften. Deze voorschriften worden per rijbewijscategorie weergegeven.

   Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie A

   • De aanvrager van het theorie-examen moet blijk geven kennis en inzicht te bezitten van de hierna genoemde voorschriften, alsmede kennis en inzicht van die voorschriften voor zover deze gelden voor andere verkeersdeelnemers:

    a. van de Wegenverkeerswet 1994: de artikelen 1, eerste lid, 2, eerste tot en met derde lid, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, eerste lid, 36, eerste, derde, vijfde en zesde lid, 37, eerste lid, 40, eerste en vierde lid, 41, 60, eerste lid, 72, 107, eerste en tweede lid, 118, 123, 123b, 130, 131, 132, 160, 162, 163, 164, eerste tot en met derde lid, 174, eerste en tweede lid, 179 en 184;

    b. van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990: de artikelen 1 tot en met 98 en de bij dat reglement behorende bijlagen 1 en 2, alsmede de gebruikelijke, door de wegbeheerder geplaatste, aanduidingen ter geleiding van het verkeer of ter informatie van de weggebruikers;

    c. van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer: de artikelen 3, 4, 6, 8 en 9;

    d. van het Reglement rijbewijzen: de artikelen 5, 7, 15, 25a en 104a;

    e. van de Regeling voertuigen: de artikelen 1.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.4.1, 5.4.6, 5.4.11, 5.4.15, 5.4.27, 5.4.29, 5.4.31, 5.4.41, 5.4.45, 5.4.48, 5.4.51, 5.4.53, 5.4.55, 5.4.57, 5.4.59, 5.4.62, 5.4.64, 5.4.65, 5.4.71, 5.15.2, 5.15.6, 5.15.48, 5.15.50, 5.15.53, 5.15.59, 5.18.1 tot en met 5.18.6, 5.18.8, 5.18.10, 5.18.34 en 6.1, eerste lid;

    f. van het Kentekenreglement de artikelen 2, 5, 17, eerste lid, 20, eerste lid, 22 en 39, eerste tot en met derde lid;

    g. van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen: artikel 2, eerste lid.

   • De aanvrager van het theorie-examen moet blijk geven kennis en inzicht te bezitten van de hierna genoemde factoren en risico’s die van belang zijn bij deelneming aan het verkeer:

    a. het belang van oplettendheid en van de houding ten opzichte van medeweggebruikers, mede als gevolg de eigen beperkte zichtbaarheid;

    b. de verandering in het waarnemingsvermogen, beoordelingsvermogen, reactievermogen en gedragsverandering bij een bestuurder ten gevolge van gemoedsgesteldheid, vermoeidheid, en van het gebruik van alcohol, drugs en geneesmiddelen;

    c. de belangrijkste richtlijnen voor het bewaren van afstand, remweg en wegligging van het voertuig in uiteenlopende weg- en weersomstandigheden;

    d. verkeersrisico’s in verband met de wegomstandigheden, in het bijzonder veranderingen ten gevolge van de weerstoestand en het tijdstip van de dag of de nacht;

    e. de kenmerken van de verschillende soorten wegen en de daarop betrekking hebbende voorschriften en specifieke risico’s van wegomstandigheden;

    f. de specifieke risico’s in verband met de onervarenheid van medeweggebruikers en de deelneming aan het verkeer door de meest kwetsbare categorieën, zoals kinderen, voetgangers, fietsers, ruiters, bestuurders van brommobielen en voertuigen met beperkte snelheid en personen die in hun mobiliteit gehinderd zijn;

    g. de specifieke risico’s in verband met de deelneming aan het verkeer en het besturen van diverse voertuigtypes en in verband met het verschillende gezichtsveld van de bestuurders van deze voertuigen;

    h. milieuaspecten met betrekking tot het gebruik van het voertuig;i. het veilig rijden in tunnels.

   • De aanvrager van het theorie-examen moet blijk geven kennis te bezitten van de hierna genoemde veiligheidsaspecten die van belang zijn bij deelneming aan het verkeer:

    a. algemene regels voor de door een bestuurder te volgen gedragslijn bij ongevallen (gebruik van waarschuwingslichten) en maatregelen die hij kan nemen om hulp te verlenen aan verkeersslachtoffers;

    b. de mechanische onderdelen die voor de rijveiligheid van belang zijn: in staat zijn de meest voorkomende defecten te ontdekken die zich met name kunnen voordoen aan stuurinrichting, claxon, ophanging, remmen, banden, verlichting en richtingaanwijzers, reflectoren, spiegels en uitlaat, met in het bijzonder aandacht voor de noodstopschakelaar, het oliepeil en de aandrijving;

    c. veiligheidseisen met betrekking tot het voertuig, de lading en de passagier, almede de beschermende uitrusting.

   Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie AM

   • De aanvrager van het theorie-examen moet blijk geven kennis en inzicht te bezitten van de hierna genoemde voorschriften, alsmede kennis en inzicht van die voorschriften voor zover deze gelden voor andere verkeersdeelnemers:

    a. van de Wegenverkeerswet 1994: de artikelen 1, eerste lid, 2, eerste tot en met derde lid, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, eerste lid, 36, eerste, derde, vijfde en zesde lid, 37, eerste lid, 40, eerste en vierde lid, 41, 60, eerste lid, 107, eerste en tweede lid, 118, 123, 123b, 130, 131, 132, 160, 162, 163, 164, eerste tot en met derde lid, 174, eerste en tweede lid, 179 en 184;

    b. van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990: de artikelen 1 tot en met 98, alsmede de bij dat reglement behorende bijlagen 1 en 2, alsmede de gebruikelijke, door de wegbeheerders geplaatste, aanduidingen ter geleiding van het verkeer of ter informatie van de weggebruikers;

    c. van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer: de artikelen 3, 4, 6, 8 en 9;

    d. van het Reglement rijbewijzen: de artikelen 5, 15, 25a en 104a;

    e. van de Regeling voertuigen: de artikelen 1.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.8, 5.6.11, 5.6.15, 5.6.27, 5.6.29, 5.6.31, 5.6.38, tweede lid, 5.6.39, 5.6.41, 5.6.45, 5.6.46, 5.6.47, 5.6.48, 5.6.51, 5.6.53, 5.6.55, 5.6.57, 5.6.59, 5.6.64, 5.6.65, 5.6.71, 5.15.2, 5.15.6, 5.15.50, 5.18.1, eerste lid, 5.18.2, 5.18.3, eerste lid, 5.18.4, 5.18.5, 5.18.6, 5.18.8, 5.18.26, 5.18.60 en 6.1, eerste lid;

    f. van het Kentekenreglement: de artikelen 1a, 2, 5, 17, eerste lid, 20, eerste lid, 22 en 39, eerste, tweede en derde lid;

    g. van de Wet aansprakelijkheidsverzekeringen: artikel 2, eerste lid.

   • De aanvrager van het theorie-examen moet blijk geven kennis en inzicht te bezitten van de hierna genoemde factoren en risico’s die van belang zijn bij deelneming aan het verkeer:

    a. het belang van oplettendheid en van de houding ten opzichte van medeweggebruikers, mede als gevolg van de eigen beperkte zichtbaarheid;

    b. de verandering in het waarnemingsvermogen, beoordelingsvermogen, reactievermogen en gedragsverandering bij een bestuurder ten gevolge van gemoedsgesteldheid, vermoeidheid, en van het gebruik van alcohol, drugs en geneesmiddelen;

    c. de belangrijkste richtlijnen voor het bewaren van afstand, remweg en wegligging van het voertuig in uiteenlopende weg- en weersomstandigheden;

    d. verkeersrisico’s in verband met de wegomstandigheden, in het bijzonder veranderingen ten gevolge van de weerstoestand en het tijdstip van de dag of de nacht;

    e. de kenmerken van de verschillende soorten wegen en de daarop betrekking hebbende voorschriften;

    f. de specifieke risico’s in verband met de onervarenheid van medeweggebruikers en de deelneming aan het verkeer door de meest kwetsbare categorieën, zoals kinderen, voetgangers, fietsers, ruiters, bestuurders van brommobielen, voertuigen met beperkte snelheid en personen die in hun mobiliteit gehinderd zijn;

    g. de specifieke risico’s in verband met de deelneming aan het verkeer en het besturen van diverse voertuigtypes en in verband met het verschillend gezichtsveld van de bestuurders van deze voertuigen;

    h. milieuaspecten met betrekking tot het gebruik van het voertuig;

    i. het veilig rijden in tunnels.

   • De aanvrager van het theorie-examen moet blijk geven kennis te bezitten van de hierna genoemde veiligheidsaspecten die van belang zijn bij deelneming aan het verkeer:

    a. de door een bestuurder te volgen gedragslijn bij ongevallen (plaatsen van een gevarendriehoek, gebruik van waarschuwingslichten) en te treffen maatregelen om hulp te verlenen aan verkeersslachtoffers;

    b. de mechanische onderdelen die voor de rijveiligheid van belang zijn: in staat zijn de meest voorkomende defecten te ontdekken die zich met name kunnen voordoen aan stuurinrichting, ophanging, remmen, banden, verlichting en richtingaanwijzers, reflectoren, spiegels en uitlaat;

    c. veiligheidseisen met betrekking tot het voertuig, de lading en de passagiers, alsmede beschermende uitrusting;

    d. de elementaire begindelen van voertuigbediening en voertuigbeheersing

    5. Belangrijke woordenlijst Nederlands

    Binnen het theorie-examen komt een aantal termen voor waarvan de kandidaat de betekenis moet kennen. Hieronder staat de lijst met termen:

     • ademanalyse
     • ademtest
     • adviessnelheid
     • afrit
     • antiblokkeersysteem (ABS)
     • APK
     • anticiperen
     • aquaplaning
     • autogordel
     • bandenspanning
     • bebouwde kom
     • beginnend bestuurder
     • blokmarkering
     • brommobiel
     • (goed afgestelde) buitenspiegel
     • busstrook
     • claxonneren
     • dode hoek
     • doorgaande rijbaan
     • (lichte) Educatieve maatregel alcohol en verkeer (LEMA/EMA)
     • Educatieve maatregel gedrag en verkeer (EMG)
     • (woon)erf
     • fietsstrook
     • filevorming
     • gehandicaptenvoertuig
     • geslotenverklaring
     • handheld bellen
     • handsfree bellen
     • invoegstrook
     • kentekenbewijs
     • kentekenplaat
     • landbouwvoertuig
     • loopvlak
     • matrixbord
     • militaire colonne
     • motorfiets
     • motorvoertuig
     • navigatiesysteem
     • ongeval
     • optische en geluidssignalen
     • overstekende kinderen
     • parkeergelegenheid
     • parkeerschijf
     • passagier
     • politie-controle
     • reactietijd
     • reactievermogen
     • (retro)reflecterend
     • reflectoren
     • remweg
     • richtingaanwijzer
     • rijbaanversmalling
     • (ontzegging van de) rijbevoegdheid
     • rijgedrag
     • rijontzegging
     • rijrichting
     • rijvaardigheid
     • rijverbod
     • slijtage(patroon)
     • slipgevaar
     • snelheidscontrole
     • speed-pedelec
     • spitsstrook
     • splitsing
     • spoorvorming
     • steenslag
     • stopafstand
     • symbool
     • toerental
     • touringcar
     • trottoir
     • turborotonde
     • uitrijstrook
     • uitvaartstoet
     • uitwijkroute
     • veegwagen
     • verdrijvingsvlak
     • vergunninghouders
     • verkeersdrempel
     • verkeersregelaar
     • verkeersslachtoffer
     • vizier
     • vluchthaven
     • voetgangersoversteekplaats
     • voorrangsvoertuig
     • voorsorteerstrook
     • waarschuwingslichten
     • weersomstandigheden
     • wegligging
     • wegversmalling
     • wegwerkzaamheden
     • zijwind
     • zone

    6. Bronvermelding

    • ANWB handelen bij waarschuwingslampjes
    • ANWB handelen na tanken verkeerde brandstof
    • ANWB thema - Winterbanden
    • Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
    • Bordenboek 2017
    • CROW Basiskenmerken wegontwerp 2012
    • CROW Kennismodule wegontwerp Bubeko
    • CROW Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2005
    • Gedelegeerde Verordening nr. 3/2014, bijlage VIII
    • Kentekenreglement
    • Incident management: Lokatieaanduiding langs rijkswegen
    • Incident management: Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij verkeersincidenten (juni 2016).
    • Motorplatform: Motorkleding
    • Motorplatform: Samenspel in de file
    • Onderzoeksraad voor veiligheid
    • Oranje Kruis: Officiële handleiding tot het verlenen van hulp (27e druk)
    • Programma ‘Het Nieuwe Rijden’
    • Regelingen eisen theorie-examen rijbewijscategorieën A
    • Regelingen eisen theorie-examen rijbewijscategorieën AM
    • Regeling voertuigen
    • Reglement rijbewijzen
    • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
    • Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad: Bijlage II, I Minimumeisen voor rijexamens
    • Rijksoverheid puntenrijbewijs
    • Rijkswaterstaat: Richtlijnen autosnelwegen
    • Rijkswaterstaat: Wegbeheer spitsstroken
    • Rijprocedure A - motorfiets 2013
    • Rijprocedure AM - bromfiets 2015
    • Rij veilig met medicijnen (initiatief van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik)
    • Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV): Feiten & Cijfers
    • Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV):Publicaties
    • Trimbos instituut (www.alcoholinfo.nl)
    • Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM)
    • Wegenverkeerswet 1994

     Versie theord-431

     feedback