Service

Huisregels

Van harte welkom

Om uw bezoek en dat van andere bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken gelden de volgende regels in dit gebouw en op het terrein van het CBR.

Wij gaan respectvol met elkaar om:

  • Lichamelijk of verbaal geweld, bedreigingen of ander ongewenst gedrag richting onze medewerkers of andere bezoekers staan wij niet toe.

Rustig examen doen en een prettig bezoek is voor iedereen belangrijk, stoor andere examenkandidaten en bezoekers niet:

  • Het CBR kan personen die zonder (redelijk) doel in gebouwen dan wel op terreinen van het CBR aanwezig zijn de toegang weigeren
  • Bezoek alleen de ruimtes waar u toestemming voor heeft
  • Maak geen onnodig lawaai
  • Huisdieren zijn in dit gebouw niet toegestaan
  • (Communicatie)apparatuur dient te zijn uitgezet en mag u in geen geval de theorie-examenruimte in meenemen
  • Binnen het gebouw is roken verboden, dit verbod geldt ook voor elektronische sigaretten
  • Help ons dit gebouw netjes te houden, gooi uw afval in de prullenbak
  • Het CBR kan personen met ziekteverschijnselen/symptomen de toegang tot gebouwen, terreinen en examenvoertuigen weigeren

Werk mee aan de toegangscontrole en volg aanwijzingen van onze medewerkers op, in het belang van de goede orde en veiligheid. De toegangscontrole bestaat uit een identiteitscontrole en kan daarnaast bestaan uit een beperkte scan van het lichaam met een apparaat waarmee (communicatie)apparatuur wordt gedetecteerd.

Zonder toestemming van het CBR mag u in het gebouw, op het terrein van het CBR of in het examenvoertuig geen geluids-, video- of foto-opnamen maken. Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op.

Houdt u zich niet aan de huisregels of pleegt u een strafbaar feit, dan kan het CBR u direct de toegang tot het gebouw en het terrein ontzeggen en een eventueel nog af te leggen examen of andere afspraak annuleren of uitstellen. Verder is het CBR gerechtigd u een maatregel overeenkomstig het Sanctiereglement op te leggen. Dit reglement is verkrijgbaar bij de receptie, of de medewerkers van het CBR en te raadplegen via www.cbr.nl.

Bij strafbare feiten doen we altijd aangifte bij de politie.

feedback