Service

Filmscript 8: aanvragen en reserveren B-examen

De werking van TOP internet

CBR-instructiefilm TOP internet

Aanvragen en reserveren B-examen

Welkom bij de film ‘Aanvragen en reserveren B-examen’.
In deze film leert u hoe u een B-examen kunt aanvragen en reserveren.

Wilt u voor uw kandidaat een aanvraag voor een B-examen doen? Dan moet uw kandidaat u hebben gemachtigd.

In deze film wordt een examen gereserveerd voor een kandidaat die zijn Geneeskundige verklaring al heeft ingediend via mijn.cbr.nl.

De aanvraag van het B-examen gaat als volgt:

 • Kies in het linkermenu voor ‘kandidaten’ en ‘machtigingen’.
 • Klik op ‘zoek’. U krijgt een overzicht van de kandidaten die u hebben gemachtigd.
 • Kies voor ‘nieuwe aanvraag’ bij de gewenste kandidaat in het overzicht.
 • Er verschijnt een nieuw scherm waar het kandidaatsnummer, de geboortedatum en de naam van de kandidaat al zijn ingevuld.
 • Selecteer het product B en de locatie voor dit examen.
 • U hebt de mogelijkheid om instructeurnummer, voertuignummer, taal en eventueel tolk in te vullen. Door het invullen van instructeurnummer en voertuignummer voorkomt u een dubbele reservering op dezelfde tijd.
 • Kies na het controleren van de ingevulde gegevens voor ‘opslaan’.
 • U ziet direct dat de aanvraag geaccepteerd is, doordat het statusblokje achter de aanvraag blauw is. Nu kunt u overgaan tot reserveren.

Het reserveren van het B-examen gaat als volgt:

Klik op ‘info’. U krijgt dan verschillende mogelijkheden onder de aanvraag.
Als het blokje een andere kleur heeft, dan ziet u hier ook de betekenis.

 • Klik op ‘reserveren’. Er verschijnt een nieuw scherm waar u de reservering kunt doen.
 • Klik op ‘zoek’ en dan op tabblad ‘vrij’ voor een overzicht van alle beschikbare data.
 • Selecteer de gewenste datum en tijdstip en klik op ‘reserveren’.
 • U ziet nu een pop-up. Controleer hier of uw kandidaat voldoet aan de toelatingseisen. Zo ja, klik dan op ‘ja’.
 • Selecteer de gewenste datum en tijdstip en klik op ‘reserveren’.
 • U ziet nu een pop-up. Controleer hier of uw kandidaat voldoet aan de toelatingseisen. Zo ja, klik dan op ‘ja’.
 • Uw reservering is nu voltooid.
 • U ziet dat de status ‘groen’ is. Dit betekent dat de reservering is gelukt.

Dit is het einde van deze instructiefilm, meer instructiefilms vindt u via het vademecum.

feedback