Service

Beroepstarieven 2023

In onderstaand overzicht staan de kosten voor producten en diensten van het CBR geldig per 1 januari 2023. Alle CBR-tarieven zijn vrijgesteld van btw en onder voorbehoud van wijzigingen.

De prijzen zijn exclusief de kosten van de rijschool en kosten van medisch specialisten.

Tarieven goederen- en personenvervoer

Goederenvervoer

Vrachtautochauffeur
Praktijkexamen C (ook nader onderzoek) € 244,45
Praktijkexamen CE (ook nader onderzoek) € 244,45
Praktijkexamen C1 (ook nader onderzoek) € 244,45
Praktijkexamen C1E (ook nader onderzoek) € 244,45
Theorie module 1-C1 € 39,80
Theorie module 1-C € 39,80
Theorie module 2-C € 39,80
Theorie module 3-C € 39,80
Overgangsexamen rijbewijs C1 € 29,65
Overgangsexamen rijbewijs C € 29,65
Overgangsexamen vakbekwaamheid C € 39,80

Veetransport (initieel en hercertificerend)
Theorie-examen Veetransport € 92,60
Theorie-examen Pluimveetransport € 92,60

Transportbegeleider
Theorie-examen Transportbegeleider € 130,90

Chauffeur LZV
Theorie- en praktijkexamen lange zware voertuigen € 408,75
Verlengen certificaat € 26,35

Personenvervoer

Buschauffeur
Praktijkexamen D (ook nader onderzoek) € 244,45
Praktijkexamen DE (ook nader onderzoek) € 244,45
Praktijkexamen D1 (ook nader onderzoek) € 244,45
Praktijkexamen D1E (ook nader onderzoek) € 244,45
Theorie RV1 (verkeer & techniek) € 39,80
Theorie R2 en V2 (administratie) € 39,80
Theorie V3 (administratie) € 44,95
Theorie RV1 Light € 36,35
Theorie RV1 Plus € 29,65
Theorie module 1-D1 € 39,80
Theorie module 1-D € 39,80
Theorie module 2-D € 39,80
Theorie module 3-D € 39,80
Overgangsexamen rijbewijs D1 € 29,65
Overgangsexamen rijbewijs D € 29,65
Overgangsexamen vakbekwaamheid D € 39,80

Taxichauffeur
Examens chauffeursdiploma taxi:
Theorie-examen (TVT) € 45,65
Praktijkexamen volledig (TVP) € 242,80
Praktijkexamen beperkt (TVPC) € 194,20
Aanvragen chauffeursdiploma taxi op basis van vrijstelling:
Administratiekosten € 26,35
Taxichauffeur in Amsterdam (voor de ontheffing voor verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken):
Praktijkexamen (TAP) € 242,80
Theorie-examen (TAT) € 98,70
Examens vakbekwaamheid taxi:
Sociale vaardigheden (TSV) € 123,25
Doelgroepenvervoer (TPD) € 224,80

Directiechauffeur
Theorie-examen CCV-D1 € 81,15
Praktijkexamen CCV-D1 € 245,30
Registratie D1 opleidingsdag € 20,05
Praktijkexamen CCV-D2 € 418,75
Registratie D2 opleidingsdag € 20,05

Gevaarlijke stoffen

Chauffeur vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
ADR initieel basis / tank module € 67,35
ADR initieel klasse 1 / klasse 7 module € 53,90
ADR verlenging initieel basis / tank module € 67,35
ADR verlenging klasse 1 / klasse 7 module € 53,90
Jaarlijkse bijdrage voor erkenning ADR-opleiding € 222,80

Veiligheidsadviseur
Initieel per modaliteit € 176,75
Verlenging per modaliteit € 155,60

Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen
Theorie-examen € 99,50
Verlenging examen € 99,50

Individueel begeleid examen / Examens extra tijd

Toeslag lang examen (examenduur meer dan 60 minuten) € 58,00
Toeslag kort examen (examenduur t/m 60 minuten) € 36,95
Toeslag examens extra tijd € 12,35

Administratieve tarieven

Administratiekosten € 24,25
Jaarlijkse bijdrage opleiders € 37,60
Duplicaat diploma, certificaat, bewijs van afgifte t.b.v. chauffeursdiploma, omwisselcertificaat/deelcertificaat voor basiskwalificatie/nascholing € 26,35
Locatiekeuring inzake examens op locatie € 133,90
Voertuigkeuring CDE/T € 133,90

Tarieven RVB

Praktijktoetsen

Certificering
Certificering Praktijktoetsen (per gecertificeerde toetssoort) € 185,55

Toevoegen locatie
Toevoegen van een locatie voor de Praktische toets en Toets besloten terrein € 26,35

Keuren locatie
Locatiekeuring voor de Praktische toets of Toets besloten terrein € 133,90
Extra tarief wanneer een locatie voor beide praktijktoetsen wordt gekeurd (Praktische toets en Toets besloten terrein) € 67,00

Registratie resultaat
Registratie resultaat (per kandidaat, per toets). Registratiekosten worden ook afgeschreven bij het niet verschijnen van de kandidaat. € 31,30

Nacholingscursussen

Certificering
Eerste certificering onder een cursuscode € 332,80
Certificering e-learningsysteem € 332,80
Certificering simulator € 332,80
Volgende certificering onder dezelfde cursuscode € 99,90

Wijziging/aanvulling bestaande certificering
Administratief tarief: Bij wijziging van het maximum aantal cursisten of bij kleine wijzigingen in het opleidingsplan. € 26,35
Wijzigingstarief: Bij wijzigingen in de inhoud van de cursus of omvangrijke wijzigingen in het opleidingsplan/lesmateriaal. € 99,90

Registratie 7 uur
Registratie 7 uur (per cursusdag, per cursist die aan de gehele cursusdag heeft deelgenomen) € 20,05

Praktijktrainer Nascholing

PTN certificaat (analyse rijvaardigheid en audit) € 1.010,05
Analyse rijvaardigheid (RVA) € 336,80
Audit PTN € 673,30

Overige tarieven Praktijktoetsen en nascholingscursussen

Sanctiekosten 1e lijns toezicht € 174,35
Sanctiekosten 2e lijns toezicht € 673,30
Omwisselcertificaat/deelcertificaat voor basiskwalificatie/nascholing, duplicaat certificaat, bewijs van afgifte eerder afgegeven CCV-B diploma. € 26,35
Administratiekosten, bijv. naregistratie cursusresultaat € 24,25
Jaarlijkse bijdrage opleiders € 37,60

Tarieven T-rijbewijs

T-rijbewijs

Praktijkexamen T € 285,10
Praktijkexamen T nader onderzoek € 285,10
Praktijkexamen T faalangst € 295,80
Theorie-examen T € 48,55

Individueel begeleid examen / Examens extra tijd

Toeslag individueel examen € 58,00
Toeslag examens extra tijd € 12,35

Administratieve tarieven

Administratiekosten € 24,25
Jaarlijkse bijdrage opleiders € 37,60
Locatiekeuring inzake examens op locatie € 133,90
Voertuigkeuring CDE/T € 133,90

Tarieven recreatievaart

Recreatievaart

Klein Vaarbewijs 1 € 46,60
Klein Vaarbewijs 2 € 55,45
Klein Vaarbewijs Beperkt € 46,60
Groot Motorschip A € 46,60
Groot Motorschip B € 55,45
Praktijkexamen CWO Groot Motorschip € 327,25
Praktijkexamen CWO Groot Motorschip individueel € 654,55

Vaarbewijzen

Aanvraag vaarbewijs, duplicaat vaarbewijs, verlenging vaarbewijs € 11,10

Individueel begeleid examen / Examen extra tijd

Toeslag lang examen (examenduur meer dan 60 minuten) € 58,00
Toeslag kort examen (examenduur t/m 60 minuten) € 36,95
Toeslag examens extra tijd € 12,35

Administratieve tarieven

Administratiekosten € 24,28
Vrijstellingsverzoek € 26,34

Tarieven binnenvaart

Binnenvaart

Schipper Zeilvaart
Per theorie-examen € 101,60
Mondeling examen navigatie € 143,25
Zeilbewijs (1e afgifte) € 64,30
Verlenging Zeilbewijs i.v.m. leeftijd € 32,10
Duplicaat Zeilbewijs € 32,10

Schipper RKM / AB
Per theorie-examen € 101,60
Praktijkexamen planning € 143,25
Praktijkexamen uitvoering € 261,15
EU/CCR kwalificatiecertificaat schipper (1e afgifte) € 64,30
Verlenging EU/CCR kwalificatiecertificaat schipper i.v.m. leeftijd € 32,10
Vervanging EU/CCR kwalificatiecertificaat schipper i.v.m. verlies/diefstal € 32,10
Specifieke vergunning maritieme wateren € 32,10
Erkenningstarief voor opleiders (simulator) € 4.111,00
Erkenningstarief voor opleiders (programma) € 332,80

Schipper Rijnvaart
Per theorie-examen € 101,60
Specifieke vergunning voor het varen op de Rijn € 32,10
Uitbreiding Rijnzone(s) € 32,10

Aspirant Schipper
Per theorie-examen € 101,60

Sportpatent
Sportpatent examen € 143,25
Sportpatent (1e afgifte) € 64,30
Verlenging Sportpatent i.v.m. leeftijd € 32,10
Uitbreiding Rijnzone(s) € 32,10
Duplicaat sportpatent € 32,10

Schipper Rondvaartboot beperkt vaargebied
Praktijktoets 4 schipper rondvaartboot beperkt vaargebied € 584,30
Vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype (1e afgifte) € 64,30
Verlenging vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype i.v.m. leeftijd € 32,10
Duplicaat vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype € 32,10
Erkenningstarief voor opleiders (programma) € 332,80

Ondernemer
Per theorie-examen € 101,60

Radar
Radar theorie-examen € 101,60
Radar praktijkexamen € 261,15
Specifieke vergunning radar € 32,10
Erkenningstarief voor opleiders (simulator) € 4.111,00

Machinist
Erkenningstarief voor opleiders (programma) € 332,80
Deelnametarief cursist Machinist per praktijkweek € 60,10
Afgifte verklaring Machinist € 26,35

LNG
Erkenningstarief voor opleiders (simulator) € 4.111,00
Erkenningstarief voor opleiders (programma) € 332,80
Registratietarief per cursist € 20,05
EU/CCR kwalificatiecertificaat deskundige LNG (1e afgifte) € 64,30
Verlenging EU/CCR kwalificatiecertificaat deskundige LNG € 32,10
Vervanging EU/CCR kwalificatiecertificaat deskundige LNG i.v.m. verlies/diefstal € 32,10

Passagiersvaart
EU/CCR kwalificatiecertificaat deskundige passagiersvaart (1e afgifte) € 64,30
Verlenging EU/CCR kwalificatiecertificaat deskundige passagiersvaart € 32,10
Vervanging EU/CCR kwalificatiecertificaat deskundige passagiersvaart i.v.m. verlies/diefstal € 32,10

ADN
Basisexamen € 121,35
Examen Gas € 50,60
Examen Chemie € 50,60
Examen Casus Gas € 92,85
Examen Casus Chemie € 92,85
ADN verklaring (1e afgifte) € 66,60
Verlenging ADN verklaring € 34,55
Duplicaat ADN verklaring € 34,55
Jaarlijkse bijdrage voor erkenning ADN-opleiding € 222,80

Matroos
Erkenningstarief voor opleiders (programma) € 332,80
Registratietarief per cursist € 20,05

Individueel begeleid examen / Examens extra tijd

Toeslag lang examen (examenduur meer dan 60 minuten) € 58,00
Toeslag kort examen (examenduur t/m 60 minuten) € 36,95
Toeslag examens extra tijd € 12,35

Administratieve tarieven

Locatiekeuring inzake examens op locatie € 133,90
Locatie toevoegen € 26,35
Administratiekosten € 24,25
Jaarlijkse bijdrage opleiders € 37,60
Duplicaat diploma, certificaat, bewijs van afgifte t.b.v. chauffeursdiploma, omwisselcertificaat/deelcertificaat voor basiskwalificatie/nascholing € 26,35

Tarieven ondernemer goederen, bus en afvalstoffen

Ondernemers

Goederen en bus
Wegvervoer Goederen Deel 1 € 140,95
Wegvervoer Goederen Deel 2 € 140,95
Wegvervoer Bus Deel 1 € 140,95
Wegvervoer Bus Deel 2 € 140,95
Personeelsmanagement € 140,95
Bedrijfsmanagement € 140,95
Calculatie € 164,50
Financieel Management € 164,50

Afvalstoffen
VIHB - Afvalstoffen € 140,95

Individueel begeleid examen

Goederen en bus
Wegvervoer Goederen Deel 1 € 177,90
Wegvervoer Goederen Deel 2 € 177,90
Wegvervoer Bus Deel 1 € 177,90
Wegvervoer Bus Deel 2 € 177,90
Calculatie (mondeling examen) € 328,85
Financieel Management (mondeling examen) € 328,85
Bedrijfsmanagement € 177,90
Personeelsmanagement € 177,90

Afvalstoffen
VIHB - Afvalstoffen € 177,90

Administratieve tarieven

Administratiekosten € 24,25
Duplicaat diploma, of certificaat en vrijstellingsverzoeken € 26,35
Toeslag examens extra tijd € 12,35

Tarieven luchtvaart

Luchtvaart

ATPL (A/H/H-IR) € 116,25
CPL (A/H) € 116,25
IR € 116,25
BIR € 116,25
CB-IR € 116,25
PPL (A/H) € 116,25
LAPL (A/H) € 116,25
OPPL (A/H) € 116,25
RT € 116,25
Gyrokopter (RPL GC) € 116,25
Military Bridge € 231,50

Administratieve tarieven

Spoedkosten € 24,25
Administratiekosten € 24,25
Jaarlijkse bijdrage opleiders € 37,60

feedback