Meld suggestie, klacht of compliment

Een klacht indienen

Heeft u een vraag of opmerking?

Voor vragen of opmerkingen neem dan contact op met onze Klantenservice. Vul dan geen klachtformulier in.

Heeft u een aanvulling op een eerder ingediende klacht?

Gebruik dan niet het klachtformulier. Mail ons op klachten@cbr.nl en vermeld hierbij het klachtnummer dat u van ons heeft gekregen.

Wilt u een bezwaarschrift indienen tegen een besluit in de Gezondheidsverklarings- of Mededelingenprocedure?

Dan kunt u hier bezwaar maken.

Heeft u een klacht?

Wanneer u niet tevreden bent over de dienstverlening van het CBR, dan kunt u daarover een klacht indienen. Hiermee helpt u ons om onze dienstverlening te verbeteren.

Het is van belang dat de klacht gaat over uw eigen ervaringen met het CBR.

Verder is het belangrijk dat u niet te lang wacht met het indienen van uw klacht. Heeft u bijvoorbeeld een klacht over uw examen, dan is het in uw belang om de klacht snel in te sturen, zodat de examinator hier zo specifiek mogelijk op kan reageren. Wij nemen uw klacht niet in behandeling als deze gaat over:

 • een voorval dat langer dan één jaar geleden is
 • wettelijke regels of beleid
 • andere instanties
  Bijvoorbeeld: de gemeente, de RDW, de politie of het Openbaar Ministerie
 • websites van derden
 • leermiddelen
 • een besluit van het CBR in de Gezondheidsverklaringsprocedure of de mededelingenprocedure (voorheen vorderingsprocedure). In het besluit dat u heeft ontvangen, wordt uitgelegd hoe u hiertegen bezwaar of beroep kunt instellen.
 • een luchtvaart examenvraag waarvan u meent dat deze niet juist is. Hiervoor moet u een verzoek om herziening indienen.

Kan mijn klacht leiden tot wijziging van de examenuitslag?

Nee. Een klacht kan niet leiden tot wijziging van de examenuitslag.

Hoe dien ik een klacht in?

U kunt uw klacht op drie verschillende manieren aan ons kenbaar maken:

 • Telefonisch: U kunt hiervoor bellen naar onze Klantenservice, telefoonnummer 088 227 77 00 (tegen gebruikelijke belkosten).
 • Schriftelijk: CBR, meldpunt klachten, Postbus 5301, 2280 HH Rijswijk ZH


Bekijk de video: Een klacht indienen bij het CBR.

   Klaagt u namens een ander?

   Klaagt u namens een ander dan verzoeken wij u ook een machtigingsformulier aan het CBR te zenden:

   Wat gebeurt daarna?

   Lees hier nadere informatie over de klachtenprocedure.

   Privacy

   Wees voorzichtig met het verzenden van privacy gevoelige informatie per mail. Het CBR verwerkt uw persoonsgegevens voor de behandeling van uw aanvraag op grond van onze publiekrechtelijke taak en voor het verbeteren van en rapporteren over de dienstverlening. Meer informatie vindt u op www.cbr.nl/privacy. De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via privacy@cbr.nl .

   Klachtenprotocol

   Het CBR ziet de signalen uit de klachtenprocedure als leermomenten. Wij benutten deze om onze dienstverlening te verbeteren. Voor meer informatie over de klachtenprocedure, verwijzen wij u naar het klachtenprotocol.

   Bij het opstarten van de klachtenprocedure wordt een digitaal klachtdossier aangemaakt. Uw klachtdossier wordt na afronding van de klacht 3 jaar bewaard.

   Wat kunt u doen als u niet tevreden bent over de klachtafhandeling?

   Als u vindt dat uw klacht niet op de juiste wijze door het CBR is behandeld, dan kunt u dit binnen één jaar aangeven bij de Nationale ombudsman. Telefonisch contact met de ombudsman kunt u opnemen via telefoonnummer: 0800 335 55 55.

   Evaluatie /enquête

   Als wij van u een e-mailadres hebben, dan ontvangt u na de klachtafhandeling een digitale enquête. Hierin stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de klachtenprocedure van het CBR. De door u gegeven antwoorden worden zorgvuldig behandeld en gebruiken we om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren.