Duplicaat aanvragen

Duplicaat diploma / vaardocument

Bent u uw diploma of vaardocument kwijt, of is het gestolen of beschadigd? Dan kunt u een duplicaat aanvragen. U kunt ook een duplicaat aanvragen als u een papieren Groot Vaarbewijs of Rijnpatent heeft en liever een ‘creditcard’ model ontvangt.

Hoe?

U kunt een duplicaat aanvragen door het aanvraagformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Vraagt u een duplicaat aan van een vaarbewijs, dan moet u ook een pasfoto meesturen.


Vervolgens stuurt u dit aanvraagformulier samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar:

CBR, divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

Voor het aanvragen van een duplicaat diploma kunt u het formulier en uw identiteitsbewijs ook inscannen en mailen naar klantenservice.ccv@cbr.nl

Een kunt alleen een duplicaat in Nederland aanvragen, als u het eerste diploma / vaarbewijs ook in Nederland heeft gekregen.

Betaling

Het CBR brengt voor een duplicaat kosten in rekening. 
Zie onze website voor de tarieven.

Duplicaat vaardocument
Zodra wij uw aanvraagformulier voor dit duplicaat hebben ontvangen, zullen wij u een betalingsverzoek sturen. De kosten kunnen ook op voorhand overgemaakt worden op IBAN: NL58 INGB0000000043, BIC: INGBNL2A ten name van CBR te Rijswijk onder vermelding van uw kandidaatsnummer.

Duplicaat diploma
Zodra wij uw aanvraagformulier voor dit duplicaat hebben ontvangen, zullen wij u een betalingsverzoek sturen.

Hoe lang?

U ontvangt uw duplicaat binnen twee weken, nadat wij het volledig ingevulde aanvraagformulier en uw betaling hebben ontvangen. Het duplicaat wordt verstuurd naar uw BRP-adres (Basisregistratie persoonsgegevens). Dit is het adres waarop u staat ingeschreven bij de gemeente.

feedback