Service

Duplicaat aanvragen

Als u uw certificaat, diploma of getuigschrift bent kwijtgeraakt of het is gestolen, dan kunt u een nieuw exemplaar (duplicaat) aanvragen. Ook kunt u een duplicaat van de brief waarin een vrijstelling voor een Ondernemersexamen is vastgelegd, aanvragen.

Hoe?

Kijk hier voor het aanvragen van een duplicaat van uw binnenvaartdiploma of vaarbewijs.

Vul het onderstaande formulier in voor een duplicaat van alle andere certificaten/ diploma’s. Ook de brief ‘vastleggen vrijstelling Ondernemersexamen’ kunt u via dit formulier aanvragen. Vraagt u een duplicaat aan voor een ADR-certificaat, dan moet u ook een pasfoto meesturen.


Het formulier stuurt u samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar:

CBR, divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk.

U kunt het formulier en uw identiteitsbewijs ook inscannen en mailen naar klantenservice.ccv@cbr.nl.

Kosten

Het CBR brengt per duplicaat € 21,75 in rekening. In het aanvraagformulier vindt u meer informatie over het betalen van deze kosten.

Hoe lang?

U ontvangt uw duplicaat binnen twee weken, nadat wij het volledig ingevulde aanvraagformulier en uw betaling hebben ontvangen. Het duplicaat wordt verstuurd naar uw BRP-adres (Basisregistratie persoonsgegevens). Dit is het adres waarop u staat ingeschreven bij de gemeente..

feedback