Duplicaat aanvragen en certificaten

Gereglementeerde beroepen

Gereglementeerde beroepen zijn beroepen of functies die in Nederland pas mogen worden uitgevoerd als de betreffende persoon aan de Nederlandse wettelijke opleidingseisen voldoet. De gereglementeerde beroepen zijn in twee categorieën te verdelen:

1. Beroepen met directe toegang op grond van het EU-recht.

De persoon kan, onafhankelijk van het EU-land waarin hij zijn beroepskwalificaties heeft verkregen, in Nederland aan het werk.
Bij het CBR gaat het om de volgende beroepen:

 • buschauffeur (besloten/OV);
 • vervoersmanager wegvervoer (ondernemersexamens);
 • vrachtwagenchauffeur.

  Deze kwalificaties zijn binnen de EU gelijkwaardig, zie ook onze

  webpagina ‘nascholing en buitenland'

  Let op:
  u moet wel uw vakbekwaamheidsdocument omwisselen bij
  de RDW.

Vervoersmanager wegvervoer

Met het examen vervoersmanager wegvervoer (ondernemersexamens) van het CBR krijgt een persoon het Getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg of voor het vervoer van personen over de weg.

Goederenvervoer:

Bij NIWO kunt u met o.a. dit getuigschrift een eurovergunning aanvragen voor vervoer van goederen over de weg. Dit staat op de website van NIWO verder uitgelegd.

Personenvervoer:

Wanneer u een eurovergunning wilt aanvragen voor personenvervoer moet u bij Kiwa zijn. Voor het aanvragen van een tijdelijke bestuurderskaart voor een chauffeur, die afkomstig is uit een niet EU/EER-land, kunt u terecht op de website van KIWA-register.

2. Beroepen waarvoor de chauffeur een aanvullende opleiding moet doen.


Wanneer een chauffeur niet voldoet aan de in Nederland gestelde eisen aan een gereglementeerd beroep, moet de chauffeur een aanvullende opleiding, een examen of toets doen. Dit staat geschreven in de Nederlandse wet.
Bij het CBR gaat het om de volgende beroepen:

 • chauffeur LZV;
 • chauffeur verantwoord (pluim)veetransport;
 • examinator rijbewijzen;
 • taxichauffeur.

Wat moet ik doen?

Wat u moet doen als u een beroep heeft waarvoor in Nederland een aanvullende opleidingseis of exameneis geldt, leest u hieronder.

Chauffeur LZV (lange zware voertuigen)Chauffeur verantwoord (pluim)veetransportExaminator rijbewijzenTaxichauffeur

Alle informatie kunt u ook vinden op de website https://business.gov.nl/