Duplicaat aanvragen en certificaten

Duplicaat diploma / vaardocument

Bent u uw diploma of vaardocument kwijt, of is het gestolen of beschadigd? Dan kunt u een duplicaat aanvragen. U kunt ook een duplicaat aanvragen als u een papieren Groot Vaarbewijs of Rijnpatent heeft en liever een ‘creditcard’ model ontvangt.

Hoe?

U kunt een duplicaat aanvragen door het aanvraagformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Vraagt u een duplicaat aan van een vaarbewijs, dan moet u ook een pasfoto meesturen.


Vervolgens stuurt u dit aanvraagformulier samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar:

CBR, divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

Voor het aanvragen van een duplicaat diploma kunt u het formulier en uw identiteitsbewijs ook inscannen en mailen naar klantenservice.ccv@cbr.nl

Een kunt alleen een duplicaat in Nederland aanvragen, als u het eerste diploma / vaarbewijs ook in Nederland heeft gekregen.

Betaling

Het CBR brengt voor een duplicaat kosten in rekening, dit jaar:

€ 30,65 (Binnenvaart documenten)

€ 32,95 (ADN verklaringen)

Duplicaat vaardocument
Zodra wij uw aanvraagformulier voor dit duplicaat hebben ontvangen, zullen wij u een betalingsverzoek sturen. De kosten kunnen ook op voorhand overgemaakt worden op IBAN: NL58 INGB0000000043, BIC: INGBNL2A ten name van CBR te Rijswijk onder vermelding van uw kandidaatsnummer.

Duplicaat diploma
Zodra wij uw aanvraagformulier voor dit duplicaat hebben ontvangen, zullen wij u een betalingsverzoek sturen.

Hoe lang?

U ontvangt uw duplicaat binnen twee weken, nadat wij het volledig ingevulde aanvraagformulier en uw betaling hebben ontvangen. Het duplicaat wordt verstuurd naar uw BRP-adres (Basisregistratie persoonsgegevens). Dit is het adres waarop u staat ingeschreven bij de gemeente.

feedback