Duplicaat aanvragen en certificaten

Duplicaat diploma / nieuw vaardocument

Bent u uw diploma, ADN vaardocument, sportpatent of nationale vaarbewijs (zeilbewijs, vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype) kwijt, of is het gestolen of beschadigd? Dan kunt u een duplicaat aanvragen.

Bent u uw (beperkt) groot vaarbewijs, Rijn- of radarpatent kwijt, of is het gestolen of beschadigd? Dan moet u een omwisseling voor een EU kwalificatiecertificaat schipper eventueel met specifieke vergunningen aanvragen. Voor de omwisseling gebruikt u het aanvraagformulier Omwisseling naar een EU kwalificatiecertificaat schipper.

Voor een kwijtgeraakt, gestolen of beschadigd EU kwalificatiecertificaat moet u een vervangingsdocument aanvragen.

Hoe?

U kunt een duplicaat aanvragen door het aanvraagformulier volledig in te
vullen en te ondertekenen.

Aanvraagformulier duplicaat of vervangingsdocument EU-kwalificatiecertificaat schipper

Een nieuw EU kwalificatiecertificaat kunt u aanvragen door onderstaand aanvraagformulier volledig in te vullen en te ondertekenen.

Aanvraag EU-kwalificatiecertificaat schipper bijschrijving specifieke vergunningen

Het aanvraagformulier en uw identiteitsbewijs kunt u inscannen en mailen klantenservice.ccv@cbr.nl

U kunt het aanvraagformulier samen met een kopie van uw identiteitsbewijs ook versturen naar:
CBR, divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

U kunt alleen een duplicaat of een nieuw EU kwalificatiecertificaat in Nederland aanvragen, als u het eerste diploma / vaardocument ook in Nederland heeft gekregen.

Betaling

Het CBR brengt voor een duplicaat en een nieuw EU kwalificatiecertificaat kosten in rekening, dit jaar:

Duplicaat binnenvaart: 

€ 32,10

Duplicaat ADN:

€ 33,60

Vervangingsdocument EU kwalificatiecertificaat € 31,25

Voor zowel het duplicaat als het nieuwe EU kwalificatiecertificaat sturen wij u een betalingsverzoek.
De kosten voor een duplicaat van het sportpatent of nationale vaarbewijs kunnen ook op voorhand overgemaakt worden op IBAN: NL58 INGB0000000043, BIC: INGBNL2A ten name van CBR te Rijswijk onder vermelding van uw kandidaatsnummer.

Hoe lang?

U ontvangt uw duplicaat of nieuwe EU kwalificatiecertificaat binnen twee weken, nadat wij het volledig ingevulde aanvraagformulier en uw betaling hebben ontvangen. Het duplicaat wordt verstuurd naar uw BRP-adres (Basisregistratie persoonsgegevens). Dit is het adres waarop u staat ingeschreven bij de gemeente. Het nieuwe EU kwalificatiecertificaat wordt digitaal verstuurd naar uw e-mailadres.