Duplicaat aanvragen en certificaten

Duplicaat andere certificaten / diploma's

Vul het onderstaande formulier in voor een duplicaat van alle andere certificaten/ diploma’s. Vraagt u een duplicaat aan voor een ADR-certificaat, dan moet u ook een pasfoto meesturen.

Aanvraagformulier algemeen duplicaat document (m.u.v. binnenvaart)

Het formulier stuurt u samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar:

CBR, divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

U kunt het formulier en uw identiteitsbewijs ook inscannen en mailen naar klantenservice.ccv@cbr.nl.

Kosten

Het CBR brengt per duplicaat in rekening:

€ 26,35

In het aanvraagformulier vindt u meer informatie over het betalen van deze kosten.

Hoe lang?

U ontvangt uw duplicaat binnen twee weken, nadat wij het volledig ingevulde aanvraagformulier en uw betaling hebben ontvangen. Het duplicaat wordt verstuurd naar uw BRP-adres (Basisregistratie persoonsgegevens). Dit is het adres waarop u staat ingeschreven bij de gemeente.