Duplicaat aanvragen en certificaten

Chauffeur verantwoord (pluim)veetransport

Het Getuigschrift van Vakbekwaamheid vee- en pluimveetransport richt zich op het vervoer van grootvee (schapen, geiten, runderen, paarden, varkens) en op het vervoer van kippen, ganzen, eenden, kalkoenen of parelhoenders. Het getuigschrift is verplicht voor:

 • chauffeurs die grootvee of pluimvee vervoeren;
 • iedereen die tijdens het vervoer beroepsmatig met levende dieren omgaat.

Het Europese Getuigschrift Vakbekwaamheid vee- en pluimveetransport (conform bijlage IV uit de verordening 1/2005) wordt in Nederland afgegeven met een beperkte geldigheidsduur, namelijk 5 jaar. Dit is een afwijking van de Europese richtlijn. Dit betekent dat uw getuigschrift omwisselbaar is in Nederland, maar dat deze dan wel de beperkte geldigheid krijgt. Na het omwisselen van uw certificaat bent u als chauffeur (net als de Nederlandse vee- en pluimveechauffeur) verplicht om na 5 jaar uw getuigschrift te verlengen. Dit houdt in dat u een verlengingscursus en -examen moet doen.

Procedure erkenningsaanvragen

U kunt een aanvraag doen voor het omwisselen van uw huidige buitenlandse vakbekwaamheidscertificaat vee- of pluimvee transport via het

Formulier omwisseling EU-getuigschrift (pluim-)veetransport

Het CBR zal uw vakbekwaamheidscertificaat beoordelen en u laten weten of u in aanmerking komt voor de omzetting naar het Nederlandse Getuigschrift van Vakbekwaamheid vee- en pluimveetransport. Dit getuigschrift heeft een geldigheid van 5 jaar. Na 5 jaar zult u een cursus met examen moeten doen om het getuigschrift te kunnen verlengen.

Kosten

Voor het omwisselen van het Getuigschrift Vakbekwaamheid vee- en pluimveetransport betaalt u administratiekosten van

€ 26,35


U ontvangt het Nederlandse getuigschrift in de vorm van een pas (in creditcardformaat).

De kosten voor het theorie-examen vee- of pluimveetransport bedragen

€ 92,60

Mee te sturen documenten

 • Een kopie van uw huidige vakbekwaamheidscertificaat
 • Het omwisselformulier
 • Een kopie van uw identiteitsbewijs

Tijdsduur

Het aanvragen van het getuigschrift vakbekwaamheid vee- en pluimveetransport duurt maximaal 10 werkdagen.

Bezwaar en beroep

Indien u een vraag, suggestie of klacht heeft, dan kunt u deze op drie verschillende manieren melden bij ons:

 • Telefonisch via telefoonnummer 088 227 77 00.
 • Schriftelijk via CBR,
  Afdeling Juridische Zaken,
  Postbus 5301,
  2280 HH Rijswijk ZH
 • Via onze site