Service

Exameneisen uitsluitend RPL GC: Flight performance and planning (Mass and balance + Performance – aeroplanes) + Operational procedures

Algemene informatie

Opgesteld door: CBR divisie CCV

Categoriecode en exameninformatie:

 • LVGCFPP (RPL GC), digitaal, 12 meerkeuzevragen, cesuur 75% (9 van de 12 vragen goed)

Bijzonderheden: Geen

Vastgesteld door:

Technische Commissies Flight Performance and Planning (Mass and balance + Performance – aeroplanes) en Operational procedures

Beoordeeld door:

 • Logistiek, Transport en Personenvervoer raad; kamer 3: Luchtvaart op 14 september 2018

Goedgekeurd door:

 • Divisiemanager CCV op 17 september 2018

Ingangsdatum:

1 juli 2021

Datum laatste aanpassing:

1 juli 2021

Toelichting gebruik toetstermen:

 • Eindtermen: Dit zijn de hoofdonderwerpen die in het examen voorkomen. Hierin staat 'ruim' omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Toetstermen: Dit zijn onderdelen van een eindterm. Hierin staat meer uitgebreid omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Tax: Dit is de taxonomiecode van Romiszowski. Deze code geeft aan op welk niveau de vragen over een toetsterm gesteld worden.

Toelichting taxonomiecode:

 • F = Feitelijke kennis. De kandidaat kan feiten reproduceren (herkennen of herinneren).
 • B = Begripsmatige kennis. De kandidaat kan begrippen of principes omschrijven.
 • R = Reproductieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren die volgens een vastgelegde procedure verlopen.
 • P = Productieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren waarbij hij zijn eigen creativiteit en inzicht nodig heeft.

Eindterm 031 01 00 00 Purpose of mass-and-balance considerations

031 01 01 00 Mass limitations

 • 01 Describe the relationship between aircraft mass and structural stress. Remark - see also 021 01 01 00. Tax: B, RPL GC
  02 Describe that mass must be limited to ensure adequate margins of strength. Tax: B, RPL GC
 • 01 Describe the relationship between aircraft mass and aircraft performance. Tax: B, RPL GC
  02 Describe that aircraft mass must be limited to ensure adequate aircraft performance. Tax: B, RPL GC

031 01 02 00 Centre-of-gravity (CG) limitations

 • 01 Describe the relationship between CG position and stability/controllability of the aircraft. Tax: B, RPL GC
  02 Describe the consequences if CG is in front of the forward limit. Tax: B, RPL GC
  03 Describe the consequences if CG is behind the aft limit. Tax: B, RPL GC

Eindterm 031 02 00 00 Loading

031 02 01 00 Terminology

 • 01 Define the following mass terms: basic empty mass; take-off mass; landing mass; ramp/taxi mass; gross mass (the actual mass of an aircraft at a specified time); zero fuel mass. Tax: F, RPL GC
 • 01 Define the following load terms: block fuel; taxi fuel; take-off fuel; trip fuel; reserve fuel (contingency, alternate, final reserve fuel); extra fuel. Tax: F, RPL GC
  02 Explain the relationship between the various load-and-mass components listed in 031 02 01 01 and 031 02 01 0f2. Tax: B, RPL GC
  03 Calculate the mass of particular components from other given components. Tax: P, RPL GC
  04 Convert fuel mass, fuel volume and fuel density given in different units used in aviation. Tax: R, RPL GC

031 02 02 00 Mass limits

 • 01 Define the maximum zero-fuel mass (the maximum permissible mass of an aircraft with no usable fuel). Tax: F, RPL GC
  03 Define maximum take-off mass. Tax: F, RPL GC
  05 Define the maximum landing mass. Tax: F, RPL GC
 • p01 Describe baggage compartment limitations. Tax: B, RPL GC

031 02 03 00 Mass calculations

 • 03 Calculate the allowed mass for take-off. Tax: P, RPL GC

Eindterm 031 04 00 00 Mass and balance details of aircraft

031 04 01 00 Contents of mass-and-balance documentation

 • 01 State where the datum and moment-arms for aircraft can be found. Tax: F, RPL GC
  02 Extract appropriate data from given documents. Tax: R, RPL GC
  03 Define 'datum' (reference point), 'moment arm' and 'moment'. Tax: F, RPL GC
 • 01 State where the CG position for an aircraft at basic empty mass can be found. Tax: F, RPL GC
  02 State where the CG limits for an aircraft can be found. Tax: F, RPL GC
  03 Describe the different forms in presenting CG position as distance from datum or other references. Tax: B, RPL GC
  04 Explain the meaning of centre of gravity (CG). Tax: B, RPL GC
 • 01 Extract the appropriate data from given sample documents. Tax: R, RPL GC
 • 01 Extract the appropriate data from given sample documents. Tax: R, RPL GC
 • 01 Extract the appropriate data (e.g. seating schemes, compartment dimensions and limitations) from given sample documents. Tax: R, RPL GC
 • 01 Extract the appropriate data (e.g. fuel-tank capacities and fuel-tank positions) from given sample documents. Tax: R, RPL GC

031 04 03 00 Extraction of basic empty mass (BEM) and CG data from aircraft documentation.

 • 01 Extract values for BEM from given documents. Tax: R, RPL GC
 • 01 Extract values for CG position and moment at BEM from given documents. Tax: R, RPL GC
 • 01 Extract values from given documents for deviation from standard configuration as a result of varying crew, optional equipment, optional fuel tanks etc. Tax: R, RPL GC

Eindterm 031 05 00 00 Determination of cg position

031 05 01 00 Methods

 • 01 Calculate the CG position of an aircraft by using the formula: CG position = sum of moments / total mass. Tax: P, RPL GC
 • 01 Determine the CG position of an aircraft by using the loading graphs given in sample documents. Tax: R, RPL GC

031 05 02 00 Load and trim sheet

 • 01 Add loading data and calculate masses in a sample load sheet. Tax: P, RPL GC
  02 Calculate moments and CG positions. Tax: P, RPL GC
  03 Check CG position at zero fuel mass and take-off mass to be within CG envelope including last minute changes, if applicable. Tax: R, RPL GC

Eindterm 031 06 00 00 Cargo Handling

031 06 03 00 Securement of load

 • 01 Explain the reasons to restrain or secure cargo and baggage. Tax: B, RPL GC

Eindterm 032 01 00 00 General

032 01 02 00 General Performance Theory

 • p01 Describe the following stages of flight: Take off; Climbing flight; Level flight; Descending flight; Approach and landing. Tax: B, RPL GC
 • 02 Define the terms ‘flight path angle’ and ‘flight path gradient’. Tax: F, RPL GC
  03 Define the terms ‘descent angle’ and ‘descent gradient’. Tax: F, RPL GC
  04 Explain the difference between climb/descent angle (air-mass related) and flight path angle (ground related). Tax: B, RPL GC
  05 Define ‘service ceiling’ and ‘absolute ceiling’ for single engine aircraft. Tax: F, RPL GC
  06 Describe 'clearway' and 'stopway'. Tax: B, RPL GC
  07 Describe: take-off run available (TORA); take-off distance available (TODA); accelerate stop distance available (ASDA); Landing Distance Available (LDA) and determine from given data and/or appropriate aerodrome charts. Tax: B, RPL GC
  09 Define the terms ‘range’ and ‘endurance’. Tax: F, RPL GC
 • 01 Name and understand the following factors that affect aeroplane performance, particularly: pressure altitude and temperature; density altitude; wind; aeroplane weight; aeroplane configuration; aerodrome runway surface; aerodrome runway slope. Tax: F, RPL GC

032 01 03 00 Level flight, range and endurance

 • 05 Describe situations in which a pilot may elect to fly for ‘maximum endurance’ or ‘maximum range’. Tax: B, RPL GC
  p01 Explain the effects of power setting, wind, altitude and aircraft configuration on range and endurance. Tax: B, RPL GC

032 01 04 00 Climbing

 • 01 Resolve the forces during a steady climb. Tax: R, RPL GC
  02 Define and explain the following terms: speed for best angle of climb (Vx); speed for best rate of climb (Vy). Tax: F, RPL GC
  06 Define the terms ‘climb angle’ and ‘climb gradient’. Tax: F, RPL GC
  07 Explain the effect of weight on the climb angle and rate of climb, and on the speed for best angle and best rate of climb. Tax: B, RPL GC
  08 Explain the effects of pressure altitude and temperature (angle and rate of climb). Tax: B, RPL GC
  09 Explain the effect of configuration on climb performance (angle and rate of climb and Vx and Vy). Tax: B, RPL GC

032 01 05 00 Descending

 • 01 Resolve the forces during steady descent and in the glide. Tax: R, RPL GC
  p01 Explain the effect of mass, altitude, wind, speed and configuration on the glide descent. Tax: B, RPL GC

Eindterm 032 02 00 00 CS-23 performance class b (single-engine aeroplanes) - theory

032 02 01 00 Airworthiness requirements

 • 01 Define the following speeds according to CS-23: Stall speeds VS, VS0 and VS1; Rotation speed VR; Speed at 50 ft above the take-off surface level; Approach speed (1,3x Vs). Tax: F, RPL GC
  02 Describe the limitations on VR and approach speed, and given the appropriate stall speed estimate the values based on these limitations for a single-engine aeroplane. Tax: B, RPL GC

032 02 03 00 Take-off and landing

 • 01 Define the following distances: take-off distance; landing distance; ground-roll distance. Tax: F, RPL GC
  02 Explain the effect of flap-setting on the take-off distance and landing ground-roll distance. Tax: B, RPL GC
  03 Explain the effects of the following runway (RWY) variables on take-off distances: RWY slope; RWY surface conditions: dry, wet and contaminated; paved and grass; RWY elevation. Tax: B, RPL GC
  06 Explain the effect of wind on take-off and landing distance and determine the actual head/tailwind component given runway direction, and wind speed and direction, by use of wind component graphs, mathematical calculations, and rule of thumb.  Tax: B, RPL GC
  07 Explain why an aeroplane has maximum crosswind limit(s) and determine the crosswind component given runway direction, and wind speed and direction, by use of wind component graphs, mathematical calculations, and rule of thumb.  Tax: B, RPL GC
  09 Explain the effect of runway conditions on the landing distance. Tax: B, RPL GC
  10 Explain the effects of pressure altitude and temperature on the take-off distance, take-off climb, landing distance and approach. Tax: B, RPL GC
  11 Describe the landing airborne distance and ground roll distance and estimate the effect on the landing distance when the aeroplane is too fast or too high. Tax: B, RPL GC
  p01 Explain the use of a safety factor in take-off and landing calculations. Tax: B, RPL GC

Eindterm 032 03 00 00 CS-23/EU-OPS performance class B – use of aeroplane performance data for single -engine aeroplanes

032 03 03 00 Use of Aeroplane Performance data

 • p01 Determine the take-off distance and ground roll distance from given aircraft performance data (graphic or tabular data) and airfield data. Tax: R, RPL GC
 • p01 Determine the landing distance and ground roll distance from given aircraft performance data (graphic or tabular data) and airfield data. Tax: R, RPL GC

Eindterm 071 02 00 00 Special operational procedures and hazards – general aspects

071 02 05 00 Fire and smoke

 • p01 List the actions to be taken in the event of a carburetor fire. Tax: F, RPL GC
  01 Explain that the actions to be taken in the event of a carburettor fire may be type-specific and should be known by the pilot. Tax: B, RPL GC
 • p01 List the actions to be taken in the event of an engine fire. Tax: F, RPL GC
  01 Explain that the actions to be taken in the event of an engine fire may be type-specific and should be known by the pilot. Tax: B, RPL GC
 • 01 Identify the different types of extinguishants used in handheld fire extinguishers and the type of fire on which each one may be used. Tax: R, RPL GC
 • p01 Explain the actions to be taken in the event of smoke in the cockpit or in the cabin. Tax: B, RPL GC
  01 Explain which actions should be taken in the event of smoke in the flight crew compartment or in the cabin, why these actions may be type-specific, and why they should be known by the pilot. Tax: B, RPL GC

feedback