Service

Exameneisen Radiozendamateur Novice

Algemene informatie

In deze exameneisen staat wat u moet kunnen en kennen. De exameneisen vormen daarom de basis van de opleiding en het examen.

Opgesteld door: CBR divisie CCV

Categoriecode en exameninformatie:

 • RZAM-N (theorie-examen marifonie basis), digitaal, 40 vragen, 75 minuten, cesuur 72,5%.

Geldigheid examenresultaat: onbeperkt

Vastgesteld door:

 • de minister van Economische Zaken en Klimaat in de Examenregeling fequentiegebruik 2008.

Ingangsdatum:

1 juli 2023

Toelichting gebruik toetstermen:

 • Eindtermen: Dit zijn de hoofdonderwerpen die in het examen voorkomen. Hierin staat 'ruim' omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Toetstermen: Dit zijn onderdelen van een eindterm. Hierin staat meer uitgebreid omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Afbakening: Dit zijn onderdelen van een toetsterm. Hier staat over welke onderwerpen vragen gesteld mogen worden in het examen. Als er geen afbakening is opgenomen, mag over die toetsterm in principe alles gevraagd worden.

Eindterm 1: Elektriciteitsleer, elektromagnetisme en radiotheorie

 • 1.1 Stroomgeleiding

  Afbakening:

  • Geleider, halfgeleider en isolator
  • Stroomsterkte, spanning en weerstand
  • De eenheden ampere, volt en ohm
  • De wet van Ohm [U = / • RI
  • Elektrisch vermogen [P = U • 1]
  • De eenheid watt

  1.2 Bronnen

  Afbakening:

  • Serieschakeling van spanningsbronnen
  • Batterij
  • Lichtnet

  1.3 Radiogolven

  Afbakening:

  • Radiogolven als electromagnetische golven
  • De voortplantingssnelheid en het verband hiervan met de frequentie en met de golflengte [v = f • 1]
  • Polarisatie

  1.4 Sinusvonnige signalen

  Afbakening:

  • De grafische voorstelling in de tijd
  • Frequentie
  • De eenheid hertz

  1.5 Audio en digitale signal

  Afbakening:

  • Audiosignaal
  • Digitaal signaal
  • De grafische voorstelling in de tijd

  1.6 Gemoduleerde signalen

  Afbakening:

  Voor- en nadelen van:
  • Amplitudemodulatie;
  • Enkelzijbandmodulatie
  • Frequentiemodulatie
  • Draaggolf, zijbanden en bandbreedte

  1.7 Vermogen

  Afbakening:

  • Gelijkstroom-ingangsvermogen
  • Hf-uitgangsvennogen

  Eindterm 2: Componenten

  • 2.1 Weerstand

   Afbakening:

   • Weerstand
   • De eenheid ohm
   • Vermogendissipatie
   • Kleurcode

   2.2 Condensator

   Afbakening:

   • Capaciteit
   • De eenheid farad
   • Gebruik van vaste en variabele condensatoren: lucht-, mica-, kunststof-,keramische en elektrolytische condensatoren

   2.3 Spoel

   Afbakening:

   • Zelfinductie.
   • De eenheid henry

   2.4 Overige componenten (toepassingen)

   Afbakening:

   • Transformatoren
   • Gelijkrichtdiode
   • Zenerdiode
   • Transistor (toepassing als versterker)
   • Transistor (toepassing als oscillator)

   Eindterm 3: Schakelingen

   • 3.1 Combinatie van componenten

    Afbakening:

    • Serie- en parallelschakeling van weerstanden
    • Serie- en parallelschakeling van condensatoren

    3.2 Filter

    Afbakening:

    • Seriekring en parallelkring
    • Impedantie
    • Frequentiekarakteristiek
    • Resonantiefrequentie
    • Laagdoorlatende, hoogdoorlatende, banddoorlatende en bandsperrende filters, opgebouwd uit passieve elementen (alleen toepassingen en gebruik)

    Eindterm 4: Ontvangers

    • 4.1 Uitvoering

     Afbakening:

     • Enkelsuperheterodyne ontvanger
     • Rechtuitontvanger

     4.2 Blokschema’s

     Afbakening:

     • AM-ontvanger [A3E]
     • FM-ontvanger [F3E]
     • CW-ontvanger [Al A]
     • EM-ontvanger [J3E]

     4.3 Werking en functies van de volgende schakelingen

     Afbakening:

     • Hf-versterker
     • Oscillator [vast en variabel]
     • Mengtrap
     • Middenfrequentversterker
     • Detector
     • Zwevingsoscillator [BFO]
     • Lf-versterker
     • Automatische versterkingsregeling
     • Ruisonderdrukker [squelch] (alleen doel)
     • Voeding

     Eindterm 5: Zenders

     • 5.1 Blokschema’s

      Afbakening:

      • FM-zender [F3E]
      • CW-zender [Al A]
      • EZB-zender [J3E]

      5.2 Werking en functies van de volgende schakelingen

      Afbakening:

      • Mengtrap
      • Oscillator (kristal en VFO)
      • Scheidingstrap
      • Stuurtrap
      • Frequentievermenigvuldiger
      • Vermogensversterker
      • Uitgangsfilter
      • Frequentiemodulator
      • EM-modulator
      • EZB-filter
      • Voeding

      5.3 Zendereigenschappen

      Afbakening:

      • Frequentiestabiliteit
      • Hf-bandbreedte
      • Zijbanden
      • Uitgangsvermogen
      • Ongewenste hf-uitstralingen
      • Harmonischen

      Eindterm 6: Antennes en transmissielijnen

      • 6.1 Antennetypen (alleen opbouw, richteigenschappen en polarisatie)

       Afbakening:

       • Halvegolfantenne met voeding in het midden
       • Antenne met voeding aan het einde
       • Kwartgolf verticale antenne [groundplane]
       • Antenne met parasitaire elementen [Yagi]

       6.2 Transmissielijnen

       Afbakening:

       • Opbouw en gebruik van open lijn en coaxiale kabel
       • Voor- en nadelen van open lijn en coaxiale kabel
       • Antenne aanpassingseenheid (alleen doel)

       Eindterm 7: Propagatie en frequentiespectrum

       • 7.1 Propagatie

        Afbakening:

        • lonosfeerlagen en het effect op de HF-propagatie
        • De invloed van de zonnevlekkencyclus op de communicatie
        • Fading
        • Troposfeer
        • De invloed van de meteorologische omstandigheden op de VHF/UHFpropagatie

        7.2 Frequentiespectrum

        Afbakening:

        • HF, VHF, UHF frequentiegebieden

        Eindterm 8: Metingen

        • 8.1 Meten

         Afbakening:

         Het meten van:
         • Gelijk- en wisselspanningen
         • Gelijk- en wisselstromen
         • Weerstand
         • Geijkstroom- en hoogfrequentvermogen
         • Frequentie
         • Resonantiefrequentie

         8.2 Meetinstrumenten

         Afbakening:

         Het meten met:
         • Universeelmeter (analoog en digitaal)
         • Staandegolfmeter
         • Frequentieteller
         • Absorptiefrequentiemeter
         • Dipmeter
         • Kunstantenne [dummy load]

         Eindterm 9: Storing en immuniteit

         • 9.1 Storing in elektronische apparatuur

          Afbakening:

          • Interferentie met het gewenste signal (TV, VHF en omroep)
          • Laagfrequentdetectie

          9.2 Oorzaak van de storing in elektronische apparatuur

          Afbakening:

          • Veldsterkte van de zender
          • Ongewenste uitstraling van de zender [parasitaire uitstraling, harmonische]
          • Ongewenste beinvloeding van de gestoorde apparatuur:
          - via de antenne-ingang;
          - via andere aangesloten leidingen (netsnoer, luidsprekersnoer e.d.);
          - door directe instraling

          9.3 Maatregelen tegen storingen

          Afbakening:

          Voorzieningen ter voorkoming en opheffing van storingen:
          • Filteren in het amateurstation
          • Filteren bij de gestoorde apparatuur
          • Ontkoppelen
          • Afscherming
          • Afstand tussen zendantenne en radio-/TV-antenne
          • Vermijden van het gebruik van eindgevoede antennes
          • Minimum vermogen
          • Goede hf-aarding
          • Sociale aspecten (goede relatie met de buren)

          Eindterm 10: Veiligheid

          • 10.1 Het menselijk lichaam

           Afbakening:

           • De gevolgen van elektrische schok
           • Voorzorgsmaatregelen tegen elektrische schok

           10.2 Netvoeding

           Afbakening:

           • Verschil tussen fase, nul en aarde [kleurcode]
           • Het belang van goede aardverbindingen
           • Snelle en trage veiligheden, waarden van veiligheden

           10.3 Gevaren

           Afbakening:

           • Geladen condensatoren
           • Hoge spanningen

           10.4 Bliksemontlading

           Afbakening:

           • Gevaar
           • Bescherming
           • Uitvoering van aarding

           Eindterm 11: Nationale en internationale gebruiksregels en procedures

           • 11.1 Nationale en internationale gebruiksregels en procedures

            Afbakening:

            • Q-code
            • Overige codes
            • Internationale noodsignalen, noodverkeer, communicatie bij rampen
            • Roepletters in Nederland
            • IARU aanbeveling

           Eindterm 12: Nationale en internationale regelgeving amateurdienst en amateursatellietdienst

            • 12.1 Nationale en internationale regelgeving amateurdienst en amateursatellietdienst

             Afbakening:

             • ITU Radio
             • CEPT aanbevelingen
             • Bij of krachtens de Telecommunicatiewet gestelde regels

             feedback