Service

Exameneisen PPL Communications

Algemene informatie

Opgesteld door: CBR divisie CCV

Categoriecode en exameninformatie:

 • LVPACOM (PPLA, LAPLA), digitaal, 12 meerkeuzevragen, cesuur 75% (9 van de 12 vragen goed)
 • LVPHCOM (PPLH, LAPLH), digitaal, 12 meerkeuzevragen, cesuur 75% (9 van de 12 vragen goed)
 • LVRTCOM (RT), digitaal, 12 meerkeuzevragen, cesuur 75% (9 van de 12 vragen goed)

Bijzonderheden: Alle leerdoelen die voor PPL(A/H) en LAPL(A/H) van toepassing zijn gelden ook voor Radiotelefonie (RT)

Vastgesteld door:

Technische Commissie Communications

Beoordeeld door:

 • Logistiek, Transport en Personenvervoer raad; kamer 3: Luchtvaart op 6 maart 2023

Goedgekeurd door:

 • Divisiemanager CCV op 8 maart 2023

Ingangsdatum:

1 juli 2023

Datum laatste aanpassing:

8 maart 2023

Toelichting gebruik toetstermen:

 • Eindtermen: Dit zijn de hoofdonderwerpen die in het examen voorkomen. Hierin staat 'ruim' omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Toetstermen: Dit zijn onderdelen van een eindterm. Hierin staat meer uitgebreid omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Tax: Dit is de taxonomiecode van Romiszowski. Deze code geeft aan op welk niveau de vragen over een toetsterm gesteld worden.

Toelichting taxonomiecode:

 • F = Feitelijke kennis. De kandidaat kan feiten reproduceren (herkennen of herinneren).
 • B = Begripsmatige kennis. De kandidaat kan begrippen of principes omschrijven.
 • R = Reproductieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren die volgens een vastgelegde procedure verlopen.
 • P = Productieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren waarbij hij zijn eigen creativiteit en inzicht nodig heeft.

Eindterm 090 01 00 00 Definitions

 • 01 Stations. Tax: F, PPLA, PPLH
  02 Communication methods. Tax: F, PPLA, PPLH
 • 01 Define commonly used Air Traffic Control abbreviations:Flight conditions; Airspace; Services; Time; Miscellaneous. Tax: B, PPLA, PPLH
 • 01 Define Q-code groups commonly used in RTF air to ground communications:Pressure settings; Directions and bearings. Tax: B, PPLA, PPLH
  02 State the procedure for obtaining bearing information in flight. Tax: B, PPLA, PPLH

Eindterm 090 02 00 00 General operating procedures

 • 01 State the phonetic alphabet used in radiotelephony. Tax: B, PPLA, PPLH
  02 Identify the occasions when words should be spelt. Tax: B, PPLA, PPLH
 • 01 Describe the method of transmission of numbers:Pronunciation; Single digits, whole hundreds and whole thousands. Tax: F, PPLA, PPLH
 • 01 Describe the ways of transmitting timeStandard time reference (UTC); Minutes, minutes and hours, when required. Tax: F, PPLA, PPLH
 • 01 Explain the techniques used for making good RTF transmissions. Tax: B, PPLA, PPLH
 • 01 Explain the techniques used for making good RTF transmissions. Tax: B, PPLA, PPLH
  02 Recognize, describe and use the correct phraseology for each phase of VFR flight:before taxi; taxi; departure; en route; circuit; final; landing; after landing; essential aerodrome information (AMC Relevant Weather Information Terms). Tax: B, PPLA, PPLH
 • 01 Name the two parts of the call sign of an aeronautical station. Tax: F, PPLA, PPLH
  02 Identify the call sign suffixes for aeronautical stations. Tax: B, PPLA, PPLH
  03 Explain when the call sign may be omitted or abbreviated to the use of suffix only. Tax: B, PPLA, PPLH
 • 01 State the three different ways to compose an aircraft call sign. Tax: F, PPLA, PPLH
  02 Describe the abbreviated forms for aircraft call signs. Tax: F, PPLA, PPLH
  03 Explain when aircraft call signs may be abbreviated. Tax: B, PPLA, PPLH
 • 01 Describe the procedure for transfer of communicationBy groundstation; By aircraft. Tax: F, PPLA, PPLH
 • 01 Explain how to test radio transmission and reception. Tax: B, PPLA, PPLH
  02 State the readability scale and explain its meaning. Tax: B, PPLA, PPLH
 • 01 Describe the requirement to read back ATC route clearances. Tax: F, PPLA, PPLH
  02 Describe the requirement to read back clearances related to the runway in use. Tax: F, PPLA, PPLH
  03 Describe the requirement to read back other clearances including conditional clearances. Tax: F, PPLA, PPLH
  04 Describe the requirement to read back other data such as runway, secondary surveillance radar (SSR) codes, etc. Tax: F, PPLA, PPLH
 • 01 Use the correct phraseology for an aircraft receiving a surveillance service.Identification; Vectoring; Traffic information and avoidance; SSR procedures. Tax: F, PPLA, PPLH

Eindterm 090 03 00 00 Relevant weather information terms (VFR)

 • 01 List the contents of aerodrome weather reports and state units of measurement (where applicable) and reference of wind direction (true or magnetic):Wind direction and speed; Variation of wind direction and speed;Visibility; Present weather; Cloud amount and type; Air temperature and dewpoint; Pressure values (QNH, QFE). Tax: F, PPLA, PPLH
 • 01 List the sources of weather information available for aircraft in flight. Tax: F, PPLA, PPLH
  02 Explain the meaning of the abbreviation ATIS and state the contents of an ATIS message. Tax: B, PPLA, PPLH

Eindterm 090 04 00 00 Voice communication failure

 • 01 State the action to be taken in case of communication failure on a controlled VFR-flight. Tax: F, PPLA, PPLH
  02 Identify the frequencies to be used in an attempt to establish communication. Tax: B, PPLA, PPLH
  03 State the additional information that should be transmitted, in the event of receiver failure. Tax: B, PPLA, PPLH
  04 Identify the SSR code that may be used to indicate communication failure. Tax: B, PPLA, PPLH
  05 Explain the action to be taken by a pilot with communication failure in the aerodrome traffic pattern at controlled aerodromes. Tax: B, PPLA, PPLH

Eindterm 090 05 00 00 Distress and urgency procedures

 • 01 State the DISTRESS procedures. Tax: F, PPLA, PPLH
  02 Define DISTRESS. Tax: B, PPLA, PPLH
  03 Identify the frequencies that should be used by aircraft in DISTRESS. Tax: B, PPLA, PPLH
  04 Specify the emergency SSR codes that may be used by aircraft, and the meaning of the codes. Tax: B, PPLA, PPLH
  05 Describe the action to be taken by an aircraft which receives a DISTRESS message. Tax: B, PPLA, PPLH
  06 Describe the action to be taken by all other stations when a DISTRESS procedure is in progress. Tax: B, PPLA, PPLH
  07 List the content of a DISTRESS signal/message in the correct sequence. Tax: F, PPLA, PPLH
 • 01 State the URGENCY procedures. Tax: F, PPLA, PPLH
  02 Define URGENCY. Tax: F, PPLA, PPLH
  03 Identify the frequencies that should be used by aircraft in URGENCY. Tax: B, PPLA, PPLH
  04 Describe the action to be taken by the station which receives an URGENCY message. Tax: B, PPLA, PPLH
  05 Describe the action to be taken by all other stations when an URGENCY procedure is in progress. Tax: B, PPLA, PPLH
  06 List the content of an URGENCY signal/message in the correct sequence. Tax: F, PPLA, PPLH

Eindterm 090 06 00 00 VHF propagation and allocation of frequencies

 • 01 State the VHF frequency range used for Aeronautical Mobile Service voice communication. Tax: F, PPLA, PPLH
  02 Describe the propagation characteristics of radio transmissions in the VHF band. Tax: F, PPLA, PPLH
  03 Describe factors which reduce the effective range and quality of radio transmissions in the VHF band. Tax: F, PPLA, PPLH

Wijzigingen

 • Totale nummering Vervangen De oude nummering 091 is in zijn geheel vervangen door de nieuwe nummering 090 i.v.m. aanpassing communications ATPL.
  090 02 01 05 02 Vervangen Use the correct phraseology for each phase of VFR flight door Recognize, describe and use the correct phraseology for each phase of VFR flight: before taxi; taxi; departure; en route; circuit; final; landing; after landing; essential aerodrome information (AMC Relevant Weather Information Terms).
  090 02 01 05 03 Verwijderd Use the correct phraseology for each phase of VFR flight.
  090 02 01 10 01 Toegevoegd Describe the requirement to read back ATC route clearances.
  090 02 01 10 02 Vervangen LO State the requirement to read back clearances related to the runway in use. door (02) Describe the requirement to read back clearances related to the runway in use.
  090 02 01 10 03 Vervangen LO State the requirement to read back “other clearances” including conditional clearances. door (03) Describe the requirement to read back other clearances including conditional clearances.
  090 02 01 10 04 Vervangen LO State the requirements to read back other data such as runway, SSR codes etc. door (04) Describe the requirement to read back other data such as runway, secondary surveillance radar (SSR) codes, etc.
  090 05 01 02 05 Toegevoegd Describe the action to be taken by all other stations when an URGENCY procedure is in progress.

feedback