Beroepsexamen reserveren

Aanvragen theorie-examens Luchtvaart

Voordat u een theorie-examen kunt reserveren, moet u een geldig toelatingsbewijs hebben.

U kunt een examen als volgt reserveren:

  • Zelf doen via Mijn CBR: u betaalt en reserveert direct uw examen.
  • Via uw opleider: als uw opleider uw examen aanvraagt en betaalt, dan reserveert de opleider uw examen. Het examengeld wordt afgeboekt van de rekening-courant van uw opleider.
  • Zelf per papieren post: u vult een individueel aanvraagformulier luchtvaartexamens voor beroepsvliegers of privévliegers in en stuurt dit naar het CBR. U ontvangt een betaalverzoek. Na ontvangst van uw betaling reserveert het CBR uw examen.