Beroepsexamen doen

Verzoek om herziening/inzage luchtvaartexamen

Als u meent dat een examenvraag niet juist is dan kunt u een verzoek om herziening indienen. Dit moet schriftelijk en binnen 16 dagen na de datum van het betreffende examen. U ontvangt de beslissing binnen zes weken na ontvangst van uw verzoek.

Als u een verzoek om herziening wilt indienen, maar eerst de betreffende vraag nog een keer wilt zien, moet u eerst een schriftelijk verzoek om inzage examen indienen. Inzage heeft altijd plaats op het CBR kantoor in Rijswijk (ZH).

In het verzoek om herziening / het verzoek om inzage moet staan:

  • het soort verzoek (herziening of inzage)
  • uw naam, voorletter(s), geboortedatum, adres en telefoonnummer
  • uw kandidaatsnummer (dit staat vermeld op uw toelatingsbewijs)
  • de naam van het examen
  • de examendatum
  • het nummer van de examenvraag, die volgens u niet goed is. Mocht u het nummer niet meer weten dan is het van belang dat u de vraag zo goed mogelijk omschrijft. Geef dan zo mogelijk ook aan of de vraag in het begin, midden of eind van het examen stond.
  • de reden(en) waarom de vraag niet goed is

Onderteken het verzoek om herziening / het verzoek om inzage en stuur deze naar:

CBR, divisie CCV
Afdeling Luchtvaartexamens
Postbus 1810
2280 DV RIJSWIJK ZH

Van een verzoek om herziening ontvangt u altijd een ontvangstbevestiging van het CBR. Bij een verzoek om inzage neemt het CBR telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak.

feedback