Beroepsexamen doen

Verzoek om herziening/inzage luchtvaartexamen

Als u meent dat een examenvraag niet juist is dan kunt u een verzoek om herziening indienen. Dit moet schriftelijk en binnen 16 dagen na de datum van het betreffende examen. U ontvangt de beslissing binnen zes weken na ontvangst van uw verzoek.

Als u een verzoek om herziening wilt indienen, maar eerst de betreffende vraag of vragen nog een keer wilt zien, kunt u schriftelijk een verzoek om inzage indienen. De inzage betreft enkel de vraag of vragen waar het verzoek voor is ingediend. Het is niet bedoeld om in te zien welke vragen in het examen fout zijn beantwoord. Er wordt ook niet aangegeven wat het juiste antwoord is. Inzage vindt altijd plaats op het CBR kantoor in Rijswijk (ZH).

In het verzoek om herziening / het verzoek om inzage moet staan:

 • het soort verzoek (herziening of inzage)
 • uw naam, voorletter(s), geboortedatum, adres en telefoonnummer
 • uw kandidaatsnummer (dit staat vermeld op uw toelatingsbewijs)
 • de naam van het examen
 • de examendatum
 • het nummer van de examenvraag, die volgens u niet goed is. Mocht u het nummer niet meer weten dan is het van belang dat u de vraag zo goed mogelijk omschrijft. Geef dan zo mogelijk ook aan of de vraag in het begin, midden of eind van het examen stond.
 • de reden(en) waarom de vraag niet goed is

U kunt uw verzoek om herziening/verzoek om inzage op 2 manieren indienen:

 1. Per email
  Stuur uw email voorzien van alle bovengenoemde punten naar: klantenservice.ccv@cbr.nl Vermeld daarbij in de onderwerpregel: t.a.v. CCV Afdeling Luchtvaartexamens.
 2. Per post
  Stuur uw ondertekende verzoek om herziening / verzoek om inzage voorzien van bovengenoemde punten naar:

CBR, divisie CCV
Afdeling Luchtvaartexamens
Postbus 1810
2280 DV RIJSWIJK ZH

Van een verzoek om herziening ontvangt u altijd een ontvangstbevestiging van het CBR. Bij een verzoek om inzage neemt het CBR telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak.