Beroepsexamen extra tijd / individueel begeleid examen

Medische verklaring

  • Een medische verklaring moet door een specialist zijn opgesteld. Deze verklaring moet met de aanvraag worden meegestuurd. Zie: voorbeeld van een medische verklaring
  • Dyslexieverklaringen die zijn afgegeven door een gezondheidszorgpsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog of orthopedagoog worden geaccepteerd.
  • Medische verklaringen hebben geen vervaldatum en zijn onbeperkt geldig.
  • Uit de medische verklaring moet blijken dat u geholpen bent met een individueel begeleid examen.