Theorie-examen

Beroepsexamen extra tijd / individueel begeleid examen

Als u geen regulier theorie-examen kunt doen, zijn er twee mogelijkheden:

 • een regulier examen met extra tijd
 • een individueel begeleid examen

U kunt niet alle examens met extra tijd of als individueel begeleid examen doen. In onderstaand overzicht staat welke examens hiervoor in aanmerking komen.

De kosten voor het examen extra tijd en het individueel begeleid examen zijn:

Toeslag bij extra tijd: € 12,35

Toeslag bij individueel begeleid examen (t/m 60 minuten): € 36,95

Toeslag bij individueel begeleid examen (langer dan 60 minuten): € 58,00

Toeslag bij individueel schriftelijk examen Ondernemersexamens (Financieel Management/Calculatie) € 164,35

Heeft u een dyslexie- of dyscalculieverklaring dan kunt u binnen 14 dagen na de examendatum de toeslag terugvragen via dit formulier:

Terugvragen toeslag theorie-examen beroepsexamens

Eisen medische verklaring

Examen extra tijd

Wat is het ‘examen extra tijd’ wel?

 • Het examen wordt afgenomen in de reguliere examenruimte. Er zijn ook andere examenkandidaten in deze ruimte aanwezig.
 • U krijgt 15 minuten* extra tijd voor dit examen.

*) Voor de theorie-examens ADN krijgt u 30 minuten extra tijd.

Wat is het ‘examen extra tijd’ niet?

 • U krijgt geen individuele begeleiding.
 • Er is geen geluid bij dit theorie-examen.

Examen extra tijd aanvragen

 • U kunt het examen extra tijd aanvragen via Mijn CBR of met een aanvraagformulier
 • Ook uw opleider kan voor u een examen met extra tijd reserveren.

Voor het aanvragen van een theorie-examen ADN heeft u een medische verklaring nodig. Deze moet u, voordat u het eerste examen aanvraagt, sturen naar: klantenservice.ccv@cbr.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, kandidaatsnummer of BSN en dat het bestemd is voor een ADN-examen. Zodra uw medische verklaring door ons is verwerkt, ontvangt u een e-mail, waarna u het individueel begeleid examen kunt reserveren via Mijn CBR of via uw opleider.

Individueel begeleid examen

Wat is het individueel examen wel?

 • Het examen wordt afgenomen in een aparte ruimte. Er zijn geen andere examenkandidaten in deze ruimte aanwezig.
 • Het examen wordt aan u voorgelezen door een medewerker van het CBR.
 • U krijgt 15* minuten extra tijd voor dit examen.

*) Voor de theorie-examens ADN krijgt u 30 minuten extra tijd.

Wat is het individueel examen niet?

 • Het examen is geen mondeling examen. De antwoorden op de examenvragen vult u in op het computerscherm.
 • Tijdens het examen wordt de vraag niet aan u uitgelegd.
 • Tijdens het examen kunt u geen vragen stellen.

Individueel begeleid examen aanvragen

 • U kunt het individueel begeleid examen aanvragen via Mijn CBR of een aanvraagformulier.
 • Het reserveren van de individueel begeleid examens Financieel Management en Calculatie gaat uitsluitend via een aanvraagformulier.
 • Ook uw opleider kan voor u een individueel begeleid examen reserveren.

Voor het aanvragen van een theorie-examen ADN heeft u een medische verklaring nodig. Deze moet u, voordat u het eerste examen aanvraagt, sturen naar: klantenservice.ccv@cbr.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, kandidaatsnummer of BSN en dat het bestemd is voor een ADN-examen. Zodra uw medische verklaring door ons is verwerkt, ontvangt u een e-mail, waarna u het individueel begeleid examen kunt reserveren via Mijn CBR of via uw opleider.