Beroepsexamen doen

Theorie-examen

Als u zich goed voorbereidt, kunt u zich beter op uw theorie-examen concentreren. Controleer daarom van te voren welke documenten u moet meenemen en waar u precies moet zijn. Zorg er ook voor dat u een kwartier van te voren in het examencentrum bent.

De toelatingseisen, het aantal examenvragen, de tijdsduur en de exameneisen verschillen per examen. Informatie hierover vindt u bij het specifieke examen.

Meenemen naar het examen

 • Uw geldige identiteitsbewijs. Zonder identiteitsbewijs kunt u geen examen doen.
 • De bevestiging reservering voor het theorie-examen met daarin uw reserveringsnummer.
 • Kijk op de bevestiging reservering of op de pagina van het specifieke examen, of en welke aanvullende benodigdheden u nog meer mee moet nemen.

Hoe verloopt het theorie-examen?

 • U meldt zich aan bij de aanmeldzuil.
 • U legt uw spullen in een van de lockers in de wachtruimte.
 • Op de display in de wachtruimte ziet u uw reserveringsnummer staan.
 • Als u aan de beurt bent verschijnt de melding ‘Ga naar Start theorie-examen'.
 • U meldt zich bij de balie naast de ingang van de examenzaal. De medewerker controleert uw identiteitsbewijs en vertelt aan welke tafel u kunt plaatsnemen.
 • U gaat zitten en logt in met uw reserveringsnummer. Vervolgens wordt u gevraagd uw e-mailadres te controleren.
 • U doorloopt een aantal oefenvragen.
 • Uw examen begint.
 • Als u klaar bent, tikt u op de button ‘Examenonderdeel inleveren’.
 • U ziet de uitslag op uw scherm. Heeft u een examen met open vragen gemaakt, dan ontvangt u de uitslag binnen zes weken per post.
 • U kunt de fout beantwoorde vragen bekijken. De vragen die u fout heeft beantwoord ziet u in een overzicht. Tik op het vraagnummer om direct naar die vraag te gaan. U krijgt twee minuten de tijd om de fout beantwoorde vragen te zien.

Hoe werkt een digitaal theorie-examen?

 • U beantwoordt de vraag door op het antwoord te tikken.
 • Tik op 'volgende' om naar de volgende vraag te gaan.
 • U kunt een vraag overslaan door op 'volgende' te tikken.
 • Tik op 'vorige' om naar de vorige vraag te gaan.
 • U ziet boven in uw scherm hoeveel tijd u nog heeft om uw examen te maken.
 • Onder in het scherm ziet u hoeveel vragen u nog moet beantwoorden.
 • Rechtsboven in uw scherm ziet u de icoontjes Hulpmiddelen, Markeren en Overzicht.
 • Bij sommige examens kunt u gebruik maken van hulpmiddelen. Dit is bijvoorbeeld een rekenmachine of een document zoals een wettekst. Als u op het icoontje Hulpmiddelen tikt ziet u welke hulpmiddelen er voor uw examen beschikbaar zijn. Als er bij een vraag een bijlage hoort dan staat dit in de vraag vermeld. U tikt dan op het icoontje hulpmiddelen en vervolgens op bijlagen. Zo ziet u de bijlagen die bij de vraag horen.
 • Wilt u een vraag markeren, bijvoorbeeld omdat u de vraag later nog een keer wilt bekijken, dan tikt u rechts boven in het scherm op het vlaggetje.
 • Het overzichtsscherm krijgt u automatisch te zien aan het einde van het examen. Wilt u het eerder zien? Dan tikt u rechtsboven op het overzichtsicoontje.
 • In het overzichtsscherm kunt u zien welke vragen u heeft overgeslagen en welke vragen u heeft gemarkeerd. Door op een vraagnummer te tikken komt u direct bij die vraag terecht.

Hulpmiddelen en bijlagen

feedback