Praktijkexamen

Afwijkende toelatingseisen praktijkexamen categorie C(1)E / D(1)E voor MBO leerlingen

Voor MBO leerlingen die een beroepsopleiding volgen gericht op het beroep chauffeur goederenvervoer, of chauffeur personenvervoer, gelden er mogelijke uitzonderingen op de toelatingseisen voor het praktijkexamen C(1)E / D(1)E.

Praktijkexamen C(1) / D(1)

De kandidaat hoeft nog niet in bezit van een rijbewijs B te zijn. Wel moet er voor de categorie B een verklaring van rijvaardigheid geregistreerd zijn (de kandidaat moet dus geslaagd zijn voor het theorie- en praktijkexamen) en hij moet kunnen aantonen dat hij de opleiding volgt.

Praktijkexamen C(1)E

De kandidaat hoeft nog niet in bezit van een rijbewijs C(1) te zijn. Wel moet er voor de categorie C(1) een verklaring van rijvaardigheid geregistreerd zijn (de kandidaat moet dus geslaagd zijn voor het theorie- en praktijkexamen) en hij moet kunnen aantonen dat hij de opleiding volgt.

Praktijkexamen D(1)E

De kandidaat hoeft nog niet in bezit van een rijbewijs D(1) te zijn. Wel moet er voor de categorie D(1) een verklaring van rijvaardigheid geregistreerd zijn (de kandidaat moet dus geslaagd zijn voor het theorie- en praktijkexamen) en hij moet kunnen aantonen dat hij de opleiding volgt.

Hoe kan de kandidaat aantonen dat hij de opleiding volgt?

Voor aanvang van het praktijkexamen moet de kandidaat een van de volgende documenten aan de examinator kunnen tonen waaruit blijkt dat hij/zij leerling is van een MBO instelling.

  • Een geldige onderwijsovereenkomst (OOK).
  • Een geldige beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO).
  • Een geldige verklaring van dienstbetrekking waaruit blijkt dat de kandidaat MBO leerling is.
Noot: de kandidaat moet altijd een geldig identiteitsbewijs meenemen naar het examen.