Beroepsexamen doen

Inzage Ondernemers

Het CBR biedt u voor de schriftelijke ondernemersexamens Calculatie Bus de mogelijkheid van inzage. Voor de overige examens bestaat deze mogelijkheid niet. Allereerst willen wij u erop wijzen dat er tijdens de inzage niet kan worden onderhandeld over het resultaat.

U kunt bezwaar maken tegen het resultaat van het examen. Het examenreglement is hierop van toepassing.


Voor overige klachten is de klachtenprocedure CBR van toepassing.

Alleen de examenkandidaat zelf kan een verzoek tot inzage doen. Het CBR behandelt alleen schriftelijke verzoeken tot inzage als dit uiterlijk zes weken na dagtekening van de uitslag ontvangen zijn. Uw verzoek kunt u, onder vermelding van uw persoonlijke gegevens, examendatum en examenmodule, ook mailen naar Klantenservice.CCV@cbr.nl Voor een inzage worden administratiekosten in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een betaalverzoek.

Inzage gebeurt alleen op afspraak, van het CBR ontvangt u een uitnodiging. De inzage vindt plaats op het kantoor van het CBR te Rijswijk in het bijzijn van een van onze medewerkers. U krijgt maximaal 30 minuten de tijd voor inzage.

Onze medewerkers leggen u een kopie van uw werk voor. U kunt deze kopie niet meenemen. Het overschrijven of vermenigvuldigen van vragen en antwoorden is bij het inzien van de examens niet toegestaan.

Bezwaar

Als u na inzage van uw examen het niet eens bent met de beoordeling, kunt u dat schriftelijk kenbaar maken. Dit moet u doen binnen 4 weken na uw inzage van het schriftelijk examen. Uw bezwaar moet worden gemotiveerd. Als u geen motivatie geeft, wordt uw bezwaar niet in behandeling genomen.

Als uw bezwaar wordt gehonoreerd, dan ontvangt u de voor de inzage betaalde administratiekosten terug.

feedback