Beroepsexamen doen

Inzage

Bij examens die (gedeeltelijk) bestaan uit open vragen kunt u, als u een onvoldoende heeft gehaald, het examen inzien. U moet hiervoor een verzoek om inzage indienen.

De examens waar dit voor geldt zijn:

  • Case examens ADN Gas
  • Case examens ADN Chemie

Hoe dien ik een verzoek in?

U kunt schriftelijk (mail of brief) een verzoek tot inzage indienen. Vermeldt hierbij uw BSN, telefoonnummer, de datum van het examen en om welk examen het gaat. 
U moet dit verzoek binnen 3 weken nadat de uitslag van het examen bekend is (datum uitslagbrief) indienen.

Na uw verzoek tot inzage krijgt u een ontvangstbevestiging met betalingsgegevens en een procedure inzage examens/akkoordverklaring.