Beroepsexamen doen

Huishoudelijk- en examenreglement Luchtvaart

In het Huishoudelijk reglement luchtvaartexamens staan onder meer de algemene regels over de examenaanvraag, de toelating tot het examen, de uitslag en de gang van zaken tijdens het examen.

Huishoudelijk reglement luchtvaartexamens


De examens verlopen volgens het door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) opgestelde examenreglement voor luchtvarenden.