Beroepsexamen doen

Examens luchtvaart extra tijd

Alleen bij de theorie-examens voor privévliegers kunnen kandidaten met dyslexie een examen met extra tijd aanvragen.

De examentijd wordt dan met 15 minuten verlengd. Dit is ongeacht de tijdsduur van het reguliere examen.

Om in aanmerking te komen voor een examen met extra tijd, moet u een dyslexieverklaring meesturen met de Aanvraag voor het toelatingsbewijs. De dyslexieverklaring moet zijn afgegeven door een gezondheidszorgpsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog of orthopedagoog. De afgegeven verklaringen kennen standaard geen vervaldatum en zijn onbeperkt geldig.