Beroepsexamen doen

Beroepsexamen met tolk

Tolk tijdens beroepsexamen

Door de internationalisering van onze samenleving wordt de vraag naar examens in een andere taal dan Nederlands steeds groter. Dit geldt ook voor de beroepsexamens van het CBR. Daarom is het toegestaan om bij diverse CCV theorie- en praktijkexamens, waaronder het C, D en LZV examen en bij de nascholing van de code 95 een tolk aan te vragen via HearHear.

Overzicht tolk wel of niet toegestaanExamens waarbij de inzet van een tolk mogelijk isExamens met tolk voor de recreatievaart

Inhuren tolk bij HearHear

Als u een tolk wilt inzetten tijdens uw examen(s), dient u dit zelf (of via uw opleider) regelen. De kosten van een tolk zijn voor eigen rekening.

Het is momenteel alleen mogelijk om een beëdigd tolk in te huren via HearHear. Doe dit minstens 14 dagen voor het examen, zodat er een tolk beschikbaar is tijdens dit examen. Is een tolk niet ingeschreven bij HearHear, dan kan de tolk niet ingezet worden. Een tolk van HearHear is onafhankelijk en kent de specifieke termen die voorkomen in het examen. Examens mogen in vrijwel alle talen worden getolkt, mits er een beëdigd tolk van die taal bij HearHear is ingeschreven.

Let op: als de afspraak met HearHear niet goed is vastgelegd en u op het theorie- of praktijkexamen verschijnt zonder een door HearHear aangewezen tolk, gaat het examen niet door. U heeft dan geen recht op restitutie. Het examen wordt dan ook niet in het Nederlands afgenomen.

Theorie-examen met tolk reserveren

Wanneer u een tolk wilt inzetten tijdens het theorie-examen, raden wij aan om eerst contact op te nemen met HearHear. In overleg met HearHear kunt u een examenlocatie kiezen.

Wanneer u bij het theorie-examen kiest voor een examen met een tolk, dan kiest u automatisch voor een individueel begeleid examen. Een individueel begeleid examen duurt 15 minuten langer dan een regulier examen. U betaalt dan de extra kosten voor een individueel examen plus de kosten voor een tolk.

Wanneer u kiest voor een theorie-examen met tolk (dus een individueel examen), moet u rekening houden met een langere reserveringstermijn.

Wanneer u heeft gekozen voor een theorie-examen met tolk en de afspraak met HearHear heeft geregeld, kunt u vervolgens uw examen aanvragen. Dit kunt u als volgt doen:

  • Via uw opleider. Ook hier geldt dat de tolk apart aangevraagd dient te worden via HearHear.
  • Via Mijn CBR. Alleen de volgende theorie-examens voor de vrachtauto en bus kunnen uitsluitend via het aanvraagformulier worden aangevraagd (de Overgangsexamens OR-C, OR-C1, OV-C, OR-D, OR-D1, OV-D)
  • Via onderstaand aanvraagformulier. U kunt het volledig ingevulde en ondertekende formulier e-mailen naar klantenservice.ccv@cbr.nl. Op het aanvraagformulier moet u ook aangeven op welke locatie u het examen wilt doen.

Aanvraagformulier theorie-examen met tolkOverzicht locaties CCV theorie-examens met tolk

Tijdens het theorie-examen met tolk

Tijdens het theorie-examen leest de CBR-medewerker of de tolk de examenvragen van het scherm. U moet zelf de antwoorden aangeven op uw scherm. Het CBR draagt geen verantwoordelijkheid voor de correcte vertaling van de tolk.

Woorden die u zelf moet kennen

Per examen heeft het CBR een woordenlijst (ook wel terminologielijst genoemd) opgesteld. De tolken bereiden zich aan de hand van deze lijst voor op uw examen. Ter voorbereiding op uw examen moet u de woorden op deze lijsten ook in het Nederlands kennen. Afhankelijk van de door u gekozen taal, zijn enkele woorden in de CBR-examens niet te vertalen zonder een toelichting op de betekenis te geven. Een toelichting is niet toegestaan omdat daarmee mogelijk het antwoord door de tolk wordt weggegeven. Om het examen zo goed mogelijk te laten verlopen, moet u de Nederlandse woorden op de lijst ook kennen.

Klik op de link voor de woordenlijsten per examen.

Praktijkexamen met tolk reserveren

Wanneer u een praktijkexamen wilt reserveren, moet u contact opnemen met uw opleider. Uw opleider kan een praktijkexamen voor u reserveren. De tijdsduur van het praktijkexamen is gelijk aan het reguliere examen.

Nascholingscursussen

Ook bij de nascholingscursussen voor de code 95 is het mogelijk om een tolk van HearHear in te zetten (met uitzondering van de ADR nascholingscursussen). Voorwaarde voor het meetellen van de nascholingsuren is dat de betreffende cursus met tolk is goedgekeurd door het CBR.

Opleiders die gebruik willen maken van een tolk bij een nascholingscursus, moeten het lesopleidingsplan en het lesmateriaal voor deze cursus indienen in het Nederlands én in de andere taal. Hierbij moet ook een verklaring van een beëdigd tolk worden aangeleverd dat de vertaling correct is. De nascholingscursus moet minimaal 7 uur duren. Afhankelijk van onder andere het soort cursus en de manier waarop getolkt wordt, wordt de cursus wel of niet goedgekeurd. Neem voor meer informatie contact op met CCV Certificering via ccv.certificering@cbr.nl.

Interpreter for CBR exams

Do you want to use an interpreter for your CBR exams? Make sure you hire an interpreter yourself (or with your trainer). The condition for this is that the interpreter is registered with HearHear. Arrange this at least 14 days before your exam. This will ensure that an interpreter is available during your exam. The interpreters from HearHear are independent and know the specific terms used in the exams.

Please make sure you confirm the appointment with HearHear properly. If you appear for the exam without an interpreter registered with HearHear, the exam will not take place. You are then not entitled to a refund.

First contact HearHear for more information. Then, if you want to make a reservation for a theory exam, click below for the application form.

Application form for theory test with interpreter (in Dutch)

Locations where an exam with an interpreter is possible

The application form should be completed, signed and emailed to klantenservice.ccv@cbr.nl.

If you want to make a reservation for a practical exam, please contact your trainer. Your trainer can make the reservation for your examen for you.