Beroepsexamen doen

Examenvoorwaarden

    Algemene examenvoorwaarden CCVHuishoudelijk reglement luchtvaartexamens

    Het CBR verwacht dat u weet aan welke voorwaarden u moet voldoen om examen te doen. Als blijkt dat u, toen u examen deed, niet aan die voorwaarden voldeed, is uw examen niet geldig. U krijgt het examengeld in dat geval niet terug.