Service

Woordenlijst Veetransport initieel en verlenging

 • Aankoop van vee
  Aanvullende regels
  Actief luisteren
  Aflevervoorzieningen
  Afrikaanse Varkenspest (AP)
  Anticiperende rijstijl
  Aviaire Influenza (AI)
 • Bedrijf
  Bedrijfskleding
  Bedrijfsprocedures
  Bedwelmen
  Beladingsgraad
  Beladingsnormen
  Benauwdheid
  Besmettelijk
  Bestuursrechtelijke handhaving
  Bevoegdheden
  Bewegingsreactie
  Bewusteloosheid
  Bloedingen
  Bluetongue (BT)
  Botbreuken
 • Certificaat van goedkeuring
  Communicatie
  Communicatieregels
  Concentratie
  Conflicten
  Controle-, keurings-, opsproings- en handhavingstaken
  Controlerende instanties
 • Dak
  Defensieve rijstijl
  Desinfecteermiddelen
  Desinfecteren
  Dier - dier contacten
  Dier - mens contacten
  Dieren
  Dierenarts
  Dierenwelzijn
  Diergeneeskundige behandeling
  Diergezondheid
  Dierlijke producten
  Diersoort
  Diersoorten
  Dierziekte
  Dierziektenbestrijding
  Dierziektencrises
  Dierziektepreventie
  Drinken
 • Economische schade
  EHBO
  Eigen kracht
  Eigen veiligheid
  Eigen wil
  Eigenschappen
  Elektronisch gestuurde veedrijver
  Erkende R&O-wasplaatsen
  Evenhoevigen
 • Files
  Fouten
 • Gebruik materiaal
  Gebruiksvee
  Gedood dier
  Geïsoleerd
  Geiten
  Geslacht
  Gewervelde dieren
  Gewonde dieren
  Gezondheid
  Gezondheidsstatus
  Gezonheids- en welzijnscertificaten
  Grensinspectieposten
  Grensoverschrijdende transporten
 • Handhaving
  Hoog zwaartepunt
 • Import- en exportkeuring
  In aanraking komen met
  Inbeslagname
  Inrichtingseisen
 • Journaal
 • Keuring van levend vee
  Klant
  Klantgerichtheid
  Klantvriendelijkheid
  Klassieke Varkenspest (KP)
  Kleine herkauwers
  Klimaat
  Kneuzingen
  Kort transport
  Kritiek
  Kwaliteitsregeling
 • Laadvermogen
  Laden en lossen
  Landbouwhuisdieren
  Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)
  Lange bruggen
  Lange transporten
  Leeftijd
  Leverende bedrijf
  Licht van kleur
  Lidstaten
  Liftgebruik
  Logboek
 • Maximale reistijd
  Maximale transporttijd
  Mensen
  Met derde landen
  Milieu
  Minimumluchtstroom
  Ministerie van Economische Zaken
  mond-en-klauwzeer (MKZ)
  Motor van het voertuig
 • Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)
  Noodslachting
 • Observatie
  Omgaan met de dieren
  Onderkoeling
  Ongevalsdieren
  Ontsmetten
  Ontsmettingsmiddelen
  Onzorgvuldig gebruik
  Opdrachtgever
  Opdrijven
  Open wonden
  Opladen varkens
  Opschotten
  Opsporing
  Overbelading
  Overdacht
  Oververhitting
 • Paardenpaspoort
  Pijnloos
  Politie
  Preventieve controle
  Proces-verbaal
  Prolaps
 • Ras
  Reinigen
  Rijden met levend vee
  Rijgedrag chauffeur
  Risico’s
  Risicofactoren
  Risicolanden
  Rund
  Runderpaspoort
  Runderpest (RP)
 • Satellietnavigatiesysteem
  Schadelijk
  Schapen
  Schoonmaken
  Shock
  Slachtgeiten
  Slachthuis
  Slachtschapen
  Stress
 • Te verwachten gedrag
  Temperament
  Temperatuur
  Tolerantie
  Transport
  Transportdocumenten
  Transporttijd
  Transportverondening (EG) nr. 1/2005
 • Uitvaartstoet
  Uitzwaai-effect
 • Varkens
  Veehouder
  Veevervoer
  Veewagen
  Ventilatie
  Ventilatiesysteem
  Verbloeden
  Verplaatsbare tussenschotten
  Verplicht russtijden
  Vervoersregels
  Vervoersverboden
  Vervoersvergunning
  Verwondingen
  Vetweiderijbedrijf
  Vloer en strooisel
  Vloeroppervlakte
  Vluchtstrook
  Voeder en Watervoorziening
  Voedselketeninformatieformulier (VKI-formulier)
  Voeronthouding
  Volksgezondheid
  Vrachtbrief
  VVL-formulier
 • Waarschuwing
  Wagens
  Warme dagen
  Weg- en weersomstandigheden
  Wegenverkeerswet
  Weiderunderen
  Wel/geen kuddedier
  Welzijn
  Welzijnsoverweging
  Werkgever
  Wet dieren
  Wet- en regelgeving
  Wettelijke situatie
  Wrak vee
 • Zieke dieren
  Ziekteverspreiding
  Zintuigen
  Zwaar beboet
  Zwakke dieren