Service

Woordenlijst Ondernemersexamens Wegvervoer Goederen 1

 • Aanspreekpunt
  Aanvraagprocedure en regels
  Accijnsgoederen
  Afgifte
  Afschriften (kopieën)
  Algemene bepalingen
  AVC 2002
  AVC-voorwaarden
 • Belasting zware motorrijtuigen / eurovignet.
  Beroep
  Beroepsvervoer
  Bestuurdersattest
  Betrouwbaarheid
  Bijlage 1 1071/2009 F.5
  Bilateraal vervoer
  Binnenlands vervoer
  Burgerlijk Wetboek
 • Cabotagevervoer
  Carnet TIR
  CBR
  CEMT-vergunningen
  CEMT-vergunningen
  CEMT-verhuisvergunning
  Certificaten (inclusief geldigheidsduur en afgiftevoorwaarden)
  CMR
  Communautair vervoer
  Communautaire vergunning
  Consulaten
  Contacten
 • Derdelanden vervoer
  Documenten
  Douane
 • Eigen vervoer
  Eisen
  Elektronische documenten
  EU (regelgeving over grensoverschrijdend vervoer /
  ADR/verkeersregels).
  EU-bestuurdersattest
  EURO-4- safe
  EURO-5-safe
  Euro-6-safe
 • Financiele draagkracht
 • Gebruiksrechten
  Gegevensbestanden
  Gewaarmerkte
  Goederenvervoer
  Goederenvervoerbranche
  Goederenvervoerondernemingen
  Grensformaliteiten,
  Grensoverschrijdend vervoer
 • Handhaving
  Handhavinginstanties (Douane, politie, ILT, Inspectie SZW)
  Heffingen
 • ILT
  Infrastructuur
  Instanties
  Internationaal
  (Internationale) organisaties
  Intrekken
  IRU
  ITF
 • KIWA register
 • Landenbeperkingen
 • Markt
 • NIWO
 • Onderhandelingen
  Ondernemers- en werknemersorganisaties (CNV, FNV, Evofenedex, VERN, TLN)
  Onderneming
  Opsporing
  Overgangsbepalingen
 • PANTEIA (NEA)
  Persoonsdocumenten
  Politie
 • RDW
  Reële vestiging
  Risicobedrijven
  Ritmachtigingen
  Ritverslagen en boeken
 • Slotbepalingen
  Stichting Vervoeradres
  STL
  Strafbare feiten
 • T-documenten
  Termijnmachtigingen
  Toegang
  Toezicht
  Tolgelden
  Transitovervoer
 • Vakbekwaamheid
  Verdragen
  Vergunningen
  Vergunningsbewijzen
  Verlenen
  Verlengen
  Vervoersvoorwaarden
  VIHB lijst
  VN (TIR/douanezaken)
  Voertuigen
  Voorbeeldsituatie
  Voorschriften
  Vrachtbrief
 • Wet wegvervoer goederen; hoofdstuk 3
  Wet wegvervoer goederen; hoofdstuk 5
  Wet-en regelgeving
  Wettelijke taken