Service

Woordenlijst Ondernemersexamens Wegvervoer Bus 1

 • Aanbestedingsregels en -procedures
  Afdeling opleiding en arbeidsomstandigheden
  Afdeling premie-inning
  Algemene vervoer- en reisvoorwaarden
  Algemene vervoer- en reisvoorwaarden KNV Busvervoer
  Algemene vervoersvoorwaarden Openbaar stadsen streekvervoer
  Analoge tachograaf
  ANVR Consumentenvoorwaarden
  Autoriteit Consument en Markt (ACM)
 • Bedrijfsverzekering
  Besluit personenvervoer 2000
  btw-regelingen
  btw-vignetten
  Burgerlijk Wetboek
  Busvervoerbranche
 • Certificerende instellingen
  Concessie
 • Dienstrooster
  Digitale tachograaf
  Digitale tachograafkaarten
  Drempelwaarde
 • Europese Transportarbeiders Federatie (ETF)
 • Geschillencommissie
  Geschillenregelingen
  Grensoverschrijdend vervoer
  Gunningscriteria
 • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
  Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  International Road Transport union (IRU)
  Landelijke eenheid van de nationale politie
 • Nationale Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • OV-concessie
 • Persoonsdocumenten
 • RAI-verenigingen
  Registratiemiddelen
  Reisdocumenten
  Reizigersdocumenten
  Rijksdienst Wegverkeer (RDW)
 • Selectiecriteria
  Stichting FSO
  Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC)
 • Tachograafregistratie
 • Uitzonderingsbepalingen
  Union Internationale des Transports Public (Association of Public Transport) (UITP)
 • Van rechtswege vervallen vergunningen
  Vergunningsbewijzen
  vergunningverlening
  Voertuigdocumenten
  Voertuigverzekering
 • Werkgeversorganisatie
  Werknemersorganisatie
  Wet personenvervoer 2000